RAUF ne demektir?

'Soru Cevap' forumunda Misafir tarafından 18 Mart 2012 tarihinde açılan konu


  1. Allah’ın isimlerinden RAUF ne demektir?
       2. Cevap: RAUF ne demektir?

    Şefkat ve merhamet göstermek, esirgemek, acımak anlamındadır..
    Allah'ın sıfatı olarak raûf, Kur'ân'da 10 âyette genellikle "rahim" sıfatı ile birlikte geçmiştir: "Allah raûftur, rahîmdir" (Nûr, 24/20), "Allah, gerçekten insanlara çok şefkatli (raûf), çok merhametlidir" (Bakara, 2/143), "Allah kullarına çok şefkatlidir" (Bakara, 2/207; Âl-i İmrân, 3/30), "O Allah müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir" (Tevbe, 9/117) Allah'ın şefkati; mümin olan ve olmayan, âsî veya itaatkâr herkesi kuşatır "Raûf" isminin geçtiği âyetlerde; Allah'ın, kulların îmânlarını, ibadetlerini zayi etmeme (Bakara, 2/143), Allah rızası için çalışanlara sevap verme (Bakara, 2/207), azabından sakındırma (Âl-i İmrân, 3/30), tevbeyi kabul etme (Tevbe, 9/117), nimet verme (Nahl, 16/5-8), müminlerin kalplerinin kinden arındırılması (Haşr, 59/10), insanların karanlıklardan aydınlığa çıkarılması (Hadîd, 57/9) dile getirilmiştir Bütün bunlar, Allah'ın "raûf" olmasının sonucudur Kur'ân'da bir âyette "raûf" kelimesi Hz Muhammed'in (as) sıfatı olarak kullanılmıştır: "O, çok şefkatli, çok merhametlidir" (Tevbe, 9/128) (İK)