Peygamber Efendimizin Tüm İsimleri

'Hz.Muhammed (sav)' forumunda EyLüL tarafından 26 Kasım 2011 tarihinde açılan konu


  • Abdullah: Allah (cc)' ın kulu
  • Âbid: Kulluk eden, ibadet eden Âdil: Adaletli Ahmed: En çok övülmiş, sevilmiş
  • Ahsen: En güzel
  • Alî: Çok yüce
  • Âlim: Bilgin, bilen
  • Allâme: Çok bilen
  • Âmil: İşleyici, iş ve aksiyon sahibi
  • Aziz: Çok yüce, çok şerefli olan
  • Beşir: Müjdeleyici
  • Burhan: Sağlam delil
  • Cebbâr: Kahredici, gâlip
  • Cevâd: Cömert
  • Ecved: En iyi, en cömert
  • Ekrem: En şerefli
  • Emin: Doğru ve güvenilir kimse
  • Fadlullah: Allah-ü Teâlanın ihsânı, fazlına ulaşan
  • Fâruk: Hakkı ve bâtılı ayıran
  • Fettâh: Yoldaki engelleri kaldıran
  • Gâlip: Hâkim ve üstün olan
  • Ganî: Zengin
  • Habib: Sevgili, çok sevilen
  • Hâdi: Doğru yola götüren
  • Hâfız: Muhafaza edici
  • Halîl: Dost
  • Halîm: Yumuşak huylu
  • Hâlis: saf, temiz
  • Hâmid: Hamd edici, övücü
  • Hammâd: Çok hamdeden
  • Hanîf: Hakikate sımsıkı sarılan
  • Kamer: Ay
  • Kayyim: Görüp, gözeten
  • Kerîm: Çok cömert, çok şerefli
  • Mâcid: Yüce ve şerefli
  • Mahmûd: Övülen
  • Mansûr: Zafere kavuşturulmuş
  • Mâsum: Suçsuz, günahsız
  • Medenî: Şehirli, bilgilive görgülü
  • Mehdî: Hidayet eden, doğru yola erdiren
  • Mekkî: Mekkeli
  • Merhûm: Rahmetle bezenmiş
  • Mes'ûd: Mutlu
  • Metîn: Çok sağlam ve güçlü
  • Muallim: Öğretici
  • Muktedâ: Peşinden gidilen
  • Mübârek: Uğurlu, hayırlı, bereketli
  • Müctebâ: Seçilmiş
  • Mükerrem: Şerefli, yüce
  • Müktefî: İktifâ eden, yetinen
  • Münîr: Nurlandıran, aydınlatan
  • Mürsel: Elçilikle görevlendirilmiş
  • Mürtezâ: Beğenilmiş, seçilmiş
  • Muslih: Islah edeci, düzene koyucu
  • Mustafa: Çok arınmış
  • Müstakîm: Doğru yolda olan
  • Mutî: Hakka itaat eden
  • Mu'tî: Veren ihsân eden Müşâvir: Kendisine danışılan
  • Nakî: Çok temiz
  • Nakîb: Halkın iyisi, kavmin en seçkini
  • Nâsih: Öğüt veren
  • Nâtık: Konuşan, nutuk veren
  • Nebî: Peygamber
  • Neciyullah: Allah' ın sırdaşı
  • Necm(i): Yıldız
  • Nesîb: Asil, temiz soydan gelen
  • Nezîr: Uyarıcı, korkutucu
  • Nimet: İyilik, dirlik ve mutluluk
  • Nûr: Işık, aydınlık
  • Râfi: Yükselten
  • Râgıb: Rağbet eden, isteyen
  • Rahîm: Mü'minleri çok seven
  • Râzî: Kabul eden, hoşnut olan
  • Resûl: Elçi
  • Reşîd: akıllı, olgun, iyi yola götürücü
  • Saîd: Mutlu
  • Sâbir: Sabreden, güçlüklere dayanan
  • Sâdullah: Allah' ın mübârek kulu
  • Sâdık: Doğru olan, gerçekci
  • Saffet: Arınmış, seçkin kişi
  • Sâhib: Mâlik, arkadaş, sohbet edici
  • Sâlih: iyi ve güzel huylu
  • Selâm: Noksan ve ayıptan emin olan
  • Seyfullah: Allah' ın kılıcı
  • Seyyid: Efendi
  • Şâfi: Şefaat edici
  • Şâkir: Şükredici
  • Tâhâ: Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi
  • Tâhir: Çok temiz
  • Takî: Haramlardan kaçınan
  • Tayyib: Helal, temiz, güzel, hoş
  • Vâfi: Sözünde duran, sözünün eri
  • Vâiz: Nasihat eden
  • Vâsıl: Kulu Rabb'ine ulaştıran
  • Yâsîn: Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi, gerçek insan, insan-ı kâmil
  • Zâhid: Mâsivadan yüz çeviren
  • Zâkir: Allah' ı çok anan
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 28 Nisan 2014
Yükleniyor...
- Peygamber Efendimizin Tüm Forum Tarih
Peygamber Efendimizin Tüm Hadisleri Hz.Muhammed (sav) 12 Aralık 2011
Peygamber Efendimizin tüm detaylarıyla hayatı Hz.Muhammed (sav) 12 Mayıs 2010
Peygamber efendimizin doğuşu, çocukluğu ve gençliği Hz.Muhammed (sav) 18 Şubat 2016
Peygamber efendimizin doğduğu alanın dini özelliği Hz.Muhammed (sav) 18 Kasım 2015