Peygamber Efendimizin İsimleri ve Anlamları

'Hz.Muhammed (sav)' forumunda Wish tarafından 13 Mayıs 2010 tarihinde açılan konu

 1. Peygamberimizin İsimleri ve manaları
  Peygamber Efendimizin Mübarek Adları


  Peygamber efendimizin 400 e yakın ismi bulunmaktadır. Bu isimlerin tamamı Mevahib-i ledünniyye adlı kitapta bulunmamaktadır. Aşağıda bu kitapta yer alan efendimizin mübarek isimlerinden bazıları alfabatik olarak mevcuttur.

  Abdullah: Allah (cc)' ın kulu


  Âbid: Kulluk eden, ibadet eden


  Âdil: Adaletli


  Ahmed: En çok övülmiş, sevilmiş


  Ahsen: En güzel


  Alî: Çok yüce


  Âlim: Bilgin, bilen


  Allâme: Çok bilen


  Âmil: İşleyici, iş ve aksiyon sahibi


  Aziz: Çok yüce, çok şerefli olan


  Beşir: Müjdeleyici


  Burhan: Sağlam delil


  Cebbâr: Kahredici, gâlip


  Cevâd: Cömert


  Ecved: En iyi, en cömert


  Ekrem: En şerefli


  Emin: Doğru ve güvenilir kimse


  Fadlullah: Allah-ü Teâlanın ihsânı, fazlına ulaşan


  Fâruk: Hakkı ve bâtılı ayıran


  Fettâh: Yoldaki engelleri kaldıran


  Gâlip: Hâkim ve üstün olan


  Ganî: Zengin


  Habib: Sevgili, çok sevilen


  Hâdi: Doğru yola götüren


  Hâfız: Muhafaza edici


  Halîl: Dost


  Halîm: Yumuşak huylu


  Hâlis: saf, temiz


  Hâmid: Hamd edici, övücü


  Hammâd: Çok hamdeden


  Hanîf: Hakikate sımsıkı sarılan


  Kamer: Ay


  Kayyim: Görüp, gözeten


  Kerîm: Çok cömert, çok şerefli


  Mâcid: Yüce ve şerefli


  Mahmûd: Övülen


  Mansûr: Zafere kavuşturulmuş


  Mâsum: Suçsuz, günahsız


  Medenî: Şehirli, bilgilive görgülü


  Mehdî: Hidayet eden, doğru yola erdiren


  Mekkî: Mekkeli


  Merhûm: Rahmetle bezenmiş


  Mes'ûd: Mutlu


  Metîn: Çok sağlam ve güçlü


  Muallim: Öğretici


  Muktedâ: Peşinden gidilen


  Mübârek: Uğurlu, hayırlı, bereketli


  Müctebâ: Seçilmiş


  Mükerrem: Şerefli, yüce


  Müktefî: İktifâ eden, yetinen


  Münîr: Nurlandıran, aydınlatan


  Mürsel: Elçilikle görevlendirilmiş


  Mürtezâ: Beğenilmiş, seçilmiş


  Muslih: Islah edeci, düzene koyucu


  Mustafa: Çok arınmış


  Müstakîm: Doğru yolda olan


  Mutî: Hakka itaat eden


  Mu'tî: Veren ihsân eden


  Muzaffer: Zafer kazanan, üstün olan


  Müşâvir: Kendisine danışılan


  Nakî: Çok temiz


  Nakîb: Halkın iyisi, kavmin en seçkini


  Nâsih: Öğüt veren


  Nâtık: Konuşan, nutuk veren


  Nebî: Peygamber


  Neciyullah: Allah' ın sırdaşı


  Necm(i): Yıldız


  Nesîb: Asil, temiz soydan gelen


  Nezîr: Uyarıcı, korkutucu


  Nimet: İyilik, dirlik ve mutluluk


  Nûr: Işık, aydınlık


  Râfi: Yükselten


  Râgıb: Rağbet eden, isteyen


  Rahîm: Mü'minleri çok seven


  Râzî: Kabul eden, hoşnut olan


  Resûl: Elçi


  Reşîd: akıllı, olgun, iyi yola götürücü


  Saîd: Mutlu


  Sâbir: Sabreden, güçlüklere dayanan


  Sâdullah: Allah' ın mübârek kulu


  Sâdık: Doğru olan, gerçekci


  Saffet: Arınmış, seçkin kişi


  Sâhib: Mâlik, arkadaş, sohbet edici


  Sâlih: iyi ve güzel huylu


  Selâm: Noksan ve ayıptan emin olan


  Seyfullah: Allah' ın kılıcı


  Seyyid: Efendi


  Şâfi: Şefaat edici


  Şâkir: Şükredici


  Tâhâ: Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi


  Tâhir: Çok temiz


  Takî: Haramlardan kaçınan


  Tayyib: Helal, temiz, güzel, hoş


  Vâfi: Sözünde duran, sözünün eri


  Vâiz: Nasihat eden


  Vâsıl: Kulu Rabb'ine ulaştıran


  Yâsîn: Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi, gerçek insan, insan-ı kâmil


  Zâhid: Mâsivadan yüz çeviren


  Zâkir: Allah' ı çok anan


  Mevâhib-i Ledünniye
   
Yükleniyor...
- Peygamber Efendimizin İsimleri Forum Tarih
Peygamber Efendimizin Amcalarının İsimleri Nelerdir Hz.Muhammed (sav) 15 Mart 2013
Peygamber Efendimizin En Güzel İsimleri Hz.Muhammed (sav) 18 Ağustos 2012
Peygamber Efendimizin En Çok Bilinen İsimleri Hz.Muhammed (sav) 16 Ağustos 2012
Peygamber Efendimizin Evlatlarının İsimleri Hz.Muhammed (sav) 14 Ağustos 2012