Peygamber Efendimizin Günlük Duaları Neler?

'Hz.Muhammed (sav)' forumunda EyLüL tarafından 7 Eylül 2012 tarihinde açılan konu

 1. Peygamber Efendimizin Günlük Okuduğu Dualar
  Peygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar


  Sabahleyin Uykudan Kalkınca Okunacak Dua

  Okunuşu: Elhamdulillahillezi ehyana ba'de ma ematena ve ileyhi'n- nüşur.

  Anlamı: Bizi öldürdükten sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandıran) Allah'a hamdolsun. (kıyamette) O'nun huzurunda toplanılacaktır.

  Her Sabah Okunacak Dua

  Okunuşu: Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur.

  Anlamı: Allahım! Senin yardımınla sabaha girdik, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (kıyamette) varış sanadır.

  Her Akşam Okunacak Dua:

  Okunuşu: "Allahumme bike emseyna ve bike esbahna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileykel masir."
  Anlamı: "Allahım! Senin yardımınla akşama girdik, senin yardımınla sabaha kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve dönüş yalnız sanadır." (İbn Mace, Dua: 14)

  Yemekten Sonra Okunacak Dua:

  Okunuşu: Elhamdulillahillezi et'amena ve segana ve cealena müslimin.

  Anlamı: Bizi nimetleriyle yediren ve içiren ve bizi İslam üzere bulunduran Allah'a hamd olsun.


  Camiye Girerken Okunacak Dua

  Okunuşu: Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahummeğfir li zunubi veftah li ebvabe rahmetike.

  Anlamı: Allah'ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ım , günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç." (Müslim, müsafirin:68)

  Camiden Çıkarken Okunacak Dua

  Okunuşu: Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahumme inni es'eluke min fedlike, allahumme e'sımni mineşşeytanirracim.

  Anlamı: Allah'ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ım , Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. Allahım, beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru.

  Bir Meclisten Sohbet veya bir toplantıdan Kalkarken Okunacak Dua:

  Okunuşu: Subhaneke Allahumme ve bihamdike eşhedu en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke.

  Anlamı: Allah'ım! Seni her türlü noksanlıklardan tenzih eder, hamdimi sana takdim ederim. Senden başka hiçbir ilah bulunmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyor ve sana tevbe ediyorum.

  Su İçtikten Sonra Okunacak Dua:

  Okunuşu: Elhamdulillahillezi segana azben furaten birahmetihi ve lem yec'alhu milhen ucacen bizunubina.

  Anlamı: "Bize tatlı soğuk su içiren ve günahlarımız sebebiyle onu içilmez tuzlu su yapmayan Allah'a hamd olsun." (Ebu Nuaym)

  Vasıtaya Binerken Okunacak Dua

  Önce besmele okunur; üç tekbir getirilir. Sonra:

  Okunuşu: Subhanellezi sehharalena haza ve ma kunna lehu mugrinine ve inna ila rabbina lemungalibun.

  Anlamı: Bunu bizim hizmetimize veren Allah'ın şanı ne yücedir. O'nun ihsanı olmasaydı biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz Rabbimize döneceğiz.

  Eve Girerken Okunacak Dua

  Okunuşu: "Allahumme inni es'eluke hayral mevleci ve hayral mehraci bismillahi ve lecna ve bismillahi haracna va alallahi rabbina tevekkelna.
  Anlamı: "Allahım! Her giriş ve çıkışımda senden hayır diliyorum. Allah'ın adıyla evimize girer, Allah'ın adıyla çıkarız ve Rabbimize dayanıp güveniriz." (Ebu Davud, Edeb: 112)

  Evden Çıkarken Okunacak Dua:

  Okunuşu: Bismillahi tevekkeltu alellahi la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim.

  Anlamı: Allah'ın adını anarak (evimden çıkıyorum) ben, Allah'a dayanıp tevekkül ettim. (her türlü) kuvvet ve kudret ancak yüce Allah'ın yardımıyladır .

  Gece Uykudan Önce Okunacak Dua:

  Okunuşu: Bismike Allahumme emutu ve ehya.

  Anlamı: Senin adını anarak ölür ve dirilirim (uyur ve uyanırım) Allahım

  Elbise Giyerken Okunacak Dua:

  Okunuşu: Elhamdulillahillezi kesani haza ve razeganihi min ğayri havlin minni ve la guvvetin.

  Anlamı: O Allah'a hamd olsun ki, benden bir kuvvet olmaksızın bu elbiseyi bana giydirdi ve (bunu) bana rızık olarak verdi." (Tirmizi, deavat: 107)
   
Yükleniyor...
- Peygamber Efendimizin Günlük Forum Tarih
Peygamber Efendimizin Okuduğu Günlük Dualar Hz.Muhammed (sav) 29 Eylül 2013
Peygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar Hz.Muhammed (sav) 27 Temmuz 2013
Peygamber Efendimizin Günlük İbadetleri Hz.Muhammed (sav) 17 Eylül 2012
Peygamber Efendimizin Günlük Duaları Hz.Muhammed (sav) 9 Mayıs 2010