Osmanlı Devletinin Dağılma Dönemi Konu Anlatımı

'Osmanlı Tarihi' forumunda EyLüL tarafından 19 Kasım 2011 tarihinde açılan konu

 1. OSMANLI DAĞILMA DÖNEMİ
  1792 - 1918

  Osmanlı İmparatorluğunun Gerileme dönemindeki iyi niyetli çalışmalar dağılmayı önleyemedi.

  II. MAHMUT

  -Bu dönemin en ünlü padişahı II. Mahmut'tur.
  -II. Mahmut döneminde birçok çağdaş yenilkler yapıldı.
  -Devlet örgütü yeniden düzenlendi.
  -Yeni üniversiteler açıldı.
  -Devlet eliyle bir gazete yayımlandı.
  -İlk nüfus sayımı yapıldı.
  -Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. 1826

  ABDÜLMECİT

  -II. Mahmut'tan sonra başa geçmiştir.
  -1839 - 1861 yılları arasında padişahlık yapmıştır.
  -Toplum ve devlet düzeninde önemli değişiklikleri sağlayan Tanzimat Fermanı gerçekleşti.
  -Tanzimat Fermanı 1839'da ilan edildi.
  -Tanzimat Fermanı'nda;

  1.İmparatorluk içerisinde yaşayan herkesin can, mal ve namusunun korunması,
  2.Mahkemede yargılanmadan kimseye ceza verilmemesi,
  3.Vergilerin vatandaşın gelirine göre alınması,
  4.Müslümanlarla Hırıstiyanların aynı haklara sahip olması gibi, ilkeler yer aldı.

  -Bu fermanla "Tanzimat Dönemi" adıyla bir dönem başladı.
  -Fakat çeşitli nedenlerle bu ferman da aranılan mutluluğu getirmedi.

  ABDÜLAZİZ

  -1861 - 1867 yılları arasında padişahlık yaptı.
  -Ülke ekonomik yönden çok hızlı geriledi.
  -Devlet dış borçlara sarıldı.
  -Fakat durum yine de kurtarılamadı.
  -Yüksek faizle alınan borçlar ödenemeyecek duruma geldi.
  -Bunlara ilaveten Orta Doğu'da ve Balkanlar'da ayaklanmalar oldu.
  -Yunan Devleti kuruldu.
  -M. Ali Paşa Mısır'da ayaklandı.
  -Fransızlar Cezayir'i aldı.
  -Devlet tam bir çaresizlik içine girdi.

  V. MURAT

  -Bu dönem de çeşitli çalkantılarla geçti.

  II. ABDÜLHAMİT

  -Bu dönemde; Mithat Paşa, Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi Meşrutiyetçilerin çalışmaları ile ilk Anayasa hazırlandı. Meşrutiyet kabul edildi (1876).
  -Bir yıl sonra çeşitli siyasal gelişmelerin sonunda padişah meclisi kapattı.
  -Abdülhamit, 1908'de kabul edilen II. Meşrutiyete kadar katı bir mutlakiyetçi düzen uyguladı.
  -Bu dönemde yapılan anlaşmalar sonunda Balkanlarda, Ön Asya'da ve Kuzey Afrika'da büyük toprak kayıpları oldu.
  -1909 yılında Harekat Ordusu İstanbul'a geldi ve Abdülhamit yönetimine son verdi.

  İTTİHAT VE TERAKKİ DÖNEMİ

  -Abdülhamit'ten sonra yönetimi ele alan İttihat ve Terakki ileri gelenleri de başarılı olamadılar.
  -Trablus Savaşı (1911) ve Balkan Savaşı (1912) ile çok önemli kayıplar oldu.
  -1914 yılında I. Dünya Savaşı başladı.
  -İngiltere, Fransa ve Rusya birleştiler.
  -Almanya, Macaristan ve İtalya'da ayrı bir grup kurdular.
  -4 yıl süren bu savaşa zamanla başka devletler de katıldı.
  -Osmanlı Devleti, savaşın ilk yıllarında tarafsız kaldı.
  -Daha sonra devlet yönetimi Almanların kazanacağına inandıkları ve sempati duydukları için, Almanlarla bir dostluk anlaşması yaptılar.
  -Osmanlılara sığınan iki Alman gemisi, Rus limanlarını bombalayınca, Osmanlılar kendilerini savaşın içinde buldular.
  -Osmanlılar birçok cephede savaşa girdiler.
  -Çanakkale Zaferi kazanıldı.
  -Almanların teslim olmasıyla, Osmanlılar'da yenik sayıldılar.
  -1918 yılında koşulları çok çok ağır olan "MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI"nı imzaladılar.

  Böylece 600 yıldan fazla yaşayan koca imparatorluk, tarihe karışmış oldu.
   
Yükleniyor...
- Osmanlı Devletinin Dağılma Forum Tarih
Osmanlı Devletinin Dağılma Dönemi Padişahları Osmanlı Tarihi 19 Kasım 2011
Osmanlı devletinin 1.dünya savaşına girme nedenleri Osmanlı Tarihi 23 Temmuz 2014
Osmanlı devletinin yükselme dönemi padişahları ve önemli olayları Osmanlı Tarihi 27 Aralık 2013
1. Dünya savaşında osmanlı devletinin savaştığı cepheler harita Osmanlı Tarihi 25 Aralık 2013