osmanlı devletinde ilk kanun nedir?

'Sorun Cevaplayalım' forumunda EyLüL tarafından 6 Kasım 2012 tarihinde açılan konu

 1. osmanlı devletinde ilk kanun nedir?

  Osmanlı Devletinde, Sultan İkinci Abdülhamid Hanın emriyle 28 kişilik bir heyet tarafından hazırlanıp, 23 Aralık 1876’da kabul ve ilan edilen anayasa özelliğindeki kanun. Devletin şeklini, çatısını, devlet içindeki teşrî (yasama), icra (yürütme), kaza (yargı) kuvvetlerinin birbiriyle münasebetini, bunların hangi organlar vasıtasıyla kullanıldığını ve ayrıca ferdin devlete karşı olan hak ve görevlerini tayin eden Kanun-u Esasî, 12 kısım ve 121 maddeden ibarettir.

  Osmanlı Devleti bir İslâm devleti olduğu için, İslâm hukukuna göre hazırlanmış, anayasa özelliğini taşıyan kanunnâmelerle idare ediliyordu. Kanunnâmelerin dışında, 1808’de Sened-i İttifak, 1839’da Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu adıyla bilinen Tanzimat Fermanı ve 1856’da Islahat Fermanı gibi, anayasa özelliği taşımayan siyasî belgeler çıkarıldı.

  Bu belgeler siyasî olup, genelde Hıristiyan Avrupa devletlerinin baskısıyla, Osmanlı ülkesindeki gayrimüslim tebaaya daha fazla hak ve imtiyaz verilmesi için düzenlendi.
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 9 Eylül 2015
Yükleniyor...
- osmanlı devletinde kanun Forum Tarih
Osmanlı devletinde kanunnamelerin hazırlanma aşamaları Osmanlı Tarihi 29 Ocak 2015
osmanlı devletinde sanat Soru Cevap 11 Kasım 2012
Osmanlı Devletinde Hukuk Sistemi nasıldı Osmanlı Tarihi 6 Aralık 2011
Osmanlı devletinde kalyon gemisi hakkında bilgi Osmanlı Tarihi 29 Ekim 2011