Nerkisecari Kimdir Kısaca

'Hakkında bilgi' forumunda Ceylan tarafından 16 Ocak 2013 tarihinde açılan konu


  1. Nerkisecari Kısaca Hayatı


    Nerkisecari Irak evliyâsındandır. İsmi,Ma’rûf bin Abdurrahmân bin Abdülkâdir Nerkisecârî’dir. Hocası Şeyh Ömer Efendi, Ahmed Berende’de bir mescid ve bir medrese inşâsını istedi ve orada ikâmet edip ilim öğretmesini bildirdi. Şeyh Ma’rûf hazretleri de, hocasının emrine uyup Ahmed Berende’ye yerleşti ve orada ve başka yerlerde medreseler inşâ etti. Oralara müderris zâtlar tâyin edip, ilmin öğrenilmesine ve yayılmasına çok hizmet etti.

    1863 (H.1280) târihinde Nerkisecâr’da doğdu. 1912 (H.1331) târihinde Süleymâniye’de vefât etti. Cenâzesi Ahmed Berende’ye getirilip mescidinin civârında defnedildi.