Necmeddin-İ Kübra Kimdir Kısaca

'Hakkında bilgi' forumunda Yasemin tarafından 16 Ocak 2013 tarihinde açılan konu

  1. Necmeddin-İ Kübra Kimdir


    Necmeddin-İ Kübra Evliyânın büyüklerinden ve fıkıh, tefsîr, hadîs âlimi. Tasavvufta Kübreviyye (Zehebiyye) diye bilinen yolun mürşidi, rehberidir. İsmi Ahmed, babasınınki Ömer’dir. Künyesi Ebü’l-Cennâb’dır. Bu künye kendisine, rüyâda Peygamber efendimiz tarafından verilmiştir.

    Necmeddin-İ Kübra Lakabları; Necmeddîn, Şeyh-ül-imâm, Zâhid-ül-kebîr ve Şeyh-i Harezm’dir. Necmeddîn-i Kübrâ diye meşhûr oldu.

    Necmeddin-İ Kübra Yaptığı bütün münâzaralarda gâlip geldiği için, kendisine et-Tâmmet-ül-kübrâ lakabı da verildi. Ehl-i sünnet âlimlerinin büyüklerinden ve evliyânın önde gelenlerinden olanNecmeddîn-i Kübrâ hazretleri, 1145 (H.539) senesinde, Harezm köylerinden Hayvek’te doğdu. Necmeddin-İ Kübra Buna nisbetle Hayvekî denilmiştir. 1221 (H.618) senesi Rebî’ul-evvel ayında, Harezm’de Cengiz askeri tarafından şehîd edildi.
     
Yükleniyor...
- Necmeddin Kübra Kimdir Forum Tarih
Necmeddin Daye Razi Kimdir Kısaca Hakkında bilgi 15 Ocak 2013
Necmeddin İmad Kimdir Kısaca Hakkında bilgi 15 Ocak 2013
Kübra Küçük Kimdir Biyografi 4 Temmuz 2013
Berzâh-ı Kübrâ Nedemektir? Dini Konular 24 Şubat 2013