Na't Nedir?

'Dini Konular' forumunda Yasemin tarafından 21 Ocak 2013 tarihinde açılan konu

  1. Na't Ne demektir    Na't, konu olarak İslam dininin son peygamberi Muhammed'i anan ve öven edebi eserlere verilen isimdir.

    Arapçada, tavsif etmek anlamında mastar, sıfat ve vasıf manasına da isim olarak kullanılır; aynı şekilde Arap gramerinde de, sıfata; na’t, mevsufa; men’ut denmektedir.

    Edebiyatta, na’t öncelikle, Muhammed'i övmek, ona duyulan saygı, sevgi ve şevki dile getirmek, ondan şefaat dilemek gibi amaçlarla yazılan manzumeler için kullanılır. Bunların nazım şekilleri çeşitlidir: Gazel, kaside, mesnevî, terkib-i bend, terci-i bend, müstezad vs. olabilir, beyitler veya dörtlüklerle yazılabilir; Beyit sayısı 6-7’den, yüzlerce beyte kadar değişir.
     
Yükleniyor...
- Na't Nedir Forum Tarih
Atık madde nedir vücudumuzdan atık maddeler hangi yolla atılır Kısa Bilgiler 21 Eylül 2016
Kuvvet nedir? Kısa Bilgiler 7 Eylül 2016
Amasya Görüşmeleri’nin Millî Mücadele’mizdeki yeri ve önemi nedir? Genel Türk Tarihi 5 Eylül 2016
Lozan Barış Antlaşması’nın ülkemiz için önemi nedir? Genel Türk Tarihi 4 Eylül 2016