Mustafa Karataş tövbe duası

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Dark tarafından 19 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu

 1. Mustafa Karataş tövbe duası

  tövbe duası

  Esteğfirullah, Esteğfirullah, Esteğfirullah, Esteğfirullah, Esteğfirullah,
  El-Azîm, el- Kerim, er-Rahîm ellezî Lâ ilahe illâ hû el-Hayyel-Kayyûm ve etûbu ileyh
  Ve eseluhut-tevbete vel-mağfirate vel-hidâyete lenâ innehû hüvet-tevvâbur-âhîm
  Tevbete abdin zâlimin li nefsihi lâ yemliku linefsihi mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûra
  Allabümme Ente Rabbî lâ ilahe illâ ente Halaktenî ve ene Abdüke ve ene alâ ahdike ve vadike mestetatu. Eûzü bike min şerri mâ sanatu. Ebû u leke bi nimetike aleyye ve ebûu bi zenbî fağfirlî, fe innehu lâ yağfiruz-zunûbe illâ ente
  Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel-yevmil-âhiri ve bil-kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi Teala vel-Basü badel-mevti hakkun. Eşhedü en Lâ ilahe illallahu ve eşhedü enne Muhemmeden abdühu ve Resûlüh. Lâ ilahe illallah Muhammedur- Resûlullah
  Ya Rabbi! Sen benim rabbimsin. Sana inandım. Sana güvendim. Sana sığındım. Ellerimi sana açtım. Yüzümü sana döndürdüm. Kapına geldim. Beni kulluğuna kabul eyle.
  Adem aleyhissselamdan bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlere, indirilen kitaplarına, meleklere ve ahiret gününe iman ettim. Bugüne kadar işlemiş olduğum günahlarımdan pişman oldum. Bir daha yapmamaya kesinlikle söz veriyorum. Günahlarımı affeyle, Beni bağışla, Kulluğundan ayırma, kapından kovma, ellerimi boş çevirme Ya rabbi, Kötü alışkanlıklarımı terk etmeyi nasip eyle. Şeytana ve nefse uydurma. Bana dayanma gücü ver. Cehennem azabından koru. Cennetine dâhil eyle. Cennette Peygamber Efendimize komşu eyle.
   
Yükleniyor...
- Mustafa Karataş tövbe Forum Tarih
Mustafa Karataş'ın Tövbe Duası Dualar ve Faziletleri 20 Şubat 2011
Fatiha ve Hacet Duası - Mustafa Karataş Dualar ve Faziletleri 25 Şubat 2011
Kul Hakkı Hakkında Soru Cevaplar - Mustafa Karataş Sorularla İslamiyet 24 Şubat 2011
Nazar Duası Hakkında Soru Cevaplar - Mustafa Karataş Sorularla İslamiyet 24 Şubat 2011