Muhammed Fethi Ali Efendi Kimdir, Kısaca

'Hakkında bilgi' forumunda EyLüL tarafından 23 Ekim 2012 tarihinde açılan konu


 1. Muhammed Fethi Ali Efendi Kimdir, Kısaca Hayatı

  İstanbul’da yetişen âlimlerden. Evliyâdan, Kuşadalı İbrâhim Halveti’nin talebesidir. Aslen Ruscukludur. İsmi, Muhammed Fethi Ali bin Osman bin Muslihuddîn Ruscukî’dir. Osman Beyzâde nâmıyla anılır. Doğum yeri ve târihi bilinmemektedir. 1274 (m. 1857) senesinde İstanbul’da vefât etti. Mezârı Eyyûb Sultan’dadır.

  Fethi Ali Efendi, tahsilini İstanbul’da yaptı. Zamanın âlimlerinden okudu. Evliyâdan Kuşadalı İbrâhim Halveti’nin sohbetine kavuştu. Kendisinden Halvetî yolunun edebini öğrendi. İlim ve ahlâkta kemâle gelip icâzet aldı.

  Zâhirî ilimlerden maksat, i’tikâdı, Ehl-i sünnet ve cemâat âlimlerinin bildirdiklerine göre düzeltmek, güzel ahlâkla ahlâklanıp, kötü ahlâktan uzak olmak ve sâlih ameller işlemektir.

  Fethi Ali Efendi’nin yazmış olduğu eserlerinden ba’zıları şunlardır: 1- El-Hayr-ül-hasene fî Şerh-il-müşteşâr, 2-Terceme-i Kelâm-i erba’în-i hazret-i Ali, 3- Hilye-i Sultanî. 4- Sermâye-i necât, 5- İlm-i tabakât-ül-arz, 6-Terceme-i Nesâih-i Eflâtun, 7- El-Âsâr-ül-aliyye fî hazâin-il-kütüb: Bu eserde İstanbul kütüphânelerinde bulunan kitapların isimlerini yazmıştır. Birinci cildi yazılabilen eser, Bâyezîd Umûmî kütüphânesindedir. 8- Şiirleri de vardır.
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 22 Kasım 2012
Yükleniyor...
- Muhammed Fethi Efendi Forum Tarih
ilk vahiyden sonra Hz.Muhammed ne yapmıştır Sorularla İslamiyet 6 Nisan 2016
Hz.Muhammed (s.a.v) Evliliği kısaca Hz.Muhammed (sav) 6 Nisan 2016
Hz Muhammed (sav) kimsesiz çocukları korumakla ilgili hadisleri Hz.Muhammed (sav) 24 Şubat 2015
Hz.muhammedin hayatındaki olayların tarihi sırası Hz.Muhammed (sav) 1 Şubat 2015