Milletvekili Olma Yaşı

Konusu 'Sosyal Konular' forumundadır ve ZORBEY tarafından 15 Haziran 2011 başlatılmıştır.

 1. ZORBEY Üye

  milletvekili seçilme yaşı 2011
  milletvekili seçilme yaşı kaçtır
  milletvekili olma yaşı 2011
  milletvekili olma yaş sınırı
  milletvekili olma yaşı kaçtır


  25 (Yirmibeş) yaşını dolduran her Türk vatandaşı milletvekili seçilebilir.

  Aşağıda yazılı olanlar milletvekili seçilemezler:

  a) İlkokul mezunu olmayanlar,

  b) Kısıtlılar,

  c) yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,

  d) Kamu hizmetinden yasaklılar,

  e) Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar,

  f) Affa uğramış olsalar bile;

  1. Zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet ırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar, 1. (Değişik: 4778 - 2.1.2003 / m.15) Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olanlar,

Benzer konu başlıkları: Milletvekili Olma
Forum Başlık Tarih
Soru Cevap Hangisi Milletvekili olma şartı aranmadan meclisde görev yapabilir 25 Aralık 2011
Sosyal Konular Milletvekili Olma Şartları 15 Haziran 2011
Sosyal Konular Milletvekili Seçilebilmek İçin Hangi Özelliklere Sahip Olmak Gerekir 15 Haziran 2011
Rehberlik Hepiniz milletvekili olabilirsiniz,bakan olabilirsiniz... Sözünün Anlamı 4 Mart 2013
Kısa Bilgiler Milletvekilinin Görevleri Madde Madde 28 Şubat 2013