Mesnevinin Bölümleri - Mesnevinin Bölümleri Nelerdir?

Konusu 'Kısaca' forumundadır ve Sezen tarafından 11 Mart 2011 başlatılmıştır.

 1. Sezen Üye

  Mesnevinin Bölümleri ,Mesnevinin Bölümleri Nelerdir?,  Mesnevilerde üç ana bölüm vardır: Giriş, konunun işlendiği bö-lüm ve bitiş Bu ana bölümler de şu alt bölümlerden oluşur

  A- Giriş Bölümü Dibace (ön söz)
  Tevhid: Allah'ın birliğinin anlatıldığı bölüm
  Münacaat: Allah'a yapılan yalvarış ve yakarışların dile getirildiği bölüm
  Naat: Hz Muhammed'in övüldüğü bölüm
  Miraciye: Hz Muhammed'in Recep ayının 27 gecesi Tanrı katına yükselerek onunla görüşmesinin anlatıldığı bölüm

  Medh-i Çehar-Yâr-ı Güzin: Dört halifenin övüldüğü bölüm
  Eserin sunulucaği kişiye övgü
  Yazılış sebebi (sebeb - i nazm -ı kitab)

  B- Konunun İşlendiği Bölüm
  Hikayenin anlatımı (Âğaz-ı destan): Bu bölümde "ağâz-ı dâstân, ağaz-ı kıssa" gibi Farsça ya da "Leyla ile Mecnun" mesnevisinde olduğu gibi Türkçe alt başlıklarla asıl konu işlenir Şairler genellikle konuyu monotonluktan kurtarmak için uygun yerlerde "gazel ve murabba"lara yer verebilir Kahramanların konuşmalarını genellikle "gazel" mektuplarını "murabba" nazım biçimeyle ifade ederler

  C- Bitiş Bölümü
  Genellikle "Hatime" başlığı altında ele alınan bu bölümde mesnevinin bittiği anlatılır Hatime bölümünde duaya da yer verilebilir


  Mesneviler; aşk mesnevileri (Fuzulî, Leyla ile Mecnun), dinî-tasavvufî mesneviler (Süleyman Çelebi, Mevlid), öğretici mesneviler (Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig), savaş ve kahramanlık konusunu işleyen gazavatnâmeler, bir kentin güzelliklerini anlatan şehrengizler ve mizahî mesneviler şeklinde gruplandırılabilir


  Olayların masal havasında anlatılması, olayların geçtiği yer ve zamanın belirsiz olması, konuda birlik sağlanmaması, bazı bölümlerin birbirine eklenmiş ilgisiz parçalar gibi görünmesi, çevre tasvirlerinin gerçeklere uygun olmaması, hikâye kahramanının olağanüstü davranışlarda bulunması, hikâyelerde; cinler, periler, cadılar, ejderhalar gibi masal motiflerinin sık sık işlenmesi, mesnevinin başlıca özelliklerindendir

  İran edebiyatında Genceli Nizamî'nin beş mesnevisinden oluşan Hamse'si, sonradan divan edebiyatı şairleri tarafından da örnek alınmıştır


  Divan edebiyatında roman ve hikâye gibi türler olmadığı için mesneviler bir bakıma bu türlerin yerini tutmuştur Bu arada millî kimliğimizin oluşturduğu mesneviler de yazılmış: Muhammet Kuzubaşı'nın

  "Mahzen-i Esrar ile Nefhatü'l-Ezhar Mukayesesi" adlı çalışması, mesnevilerimizin İran ve Arap kültüründen çıkarak yerli kaynaklara yönelmesi dikkat çekicidir


Benzer konu başlıkları: Mesnevinin Bölümleri
Forum Başlık Tarih
Kısaca Caminin bölümleri nelerdir kısaca 26 Aralık 2013
İslami Bilgiler Caminin bölümleri nelerdir anlamları 25 Aralık 2013
Çeşitli Resimler Kabe'nin Bölümleri 29 Kasım 2013
Ders notları İngilizce Vücudumuzun Bölümleri 9 Kasım 2013
Diziler Çocuklar Duymasın Yeni Bölümleri Ne Zaman Başlayacak 25 Ekim 2013