Mescid-i nebevi ne zaman ve nasıl inşa edildi?

'İslami Bilgiler' forumunda Sulfi tarafından 26 Mayıs 2009 tarihinde açılan konu

  1. Mescid-i nebevi ne zaman ve nasıl inşa edildi?

    Hz. Peygamber (s.a.s.) Hicretle Medine’ye geldikten sonra (622) devesinin çöktüğü alana bir Mescid inşa etmeye karar verdi. Medinelilerin hurma kuruttuğu bu arsayı satın almak istediğinde sahipleri, karşılıksız olarak vermek istediler. Ancak Hz. Peygamber (s.a.s.) bunu kabul etmedi. Arsanın değeri olan on dinarı Hz. Ebu Bekir ödedi. İnşaata, arsanın tesviyesi ile başlandı. Burada bulunan hurma ağaçları kesildi, mezarlar başka yere nakledildi ve tümsekler düzeltildi. Binanın temelinde ve alt kısmında taş, üst kısımlarında ise kerpiç kullanıldı. Arsa üzerinde eskiden mevcut olan hurma ağaçları sütun olarak Mescid’in kıblesine dizildi ve bunların üzerine, hurma dal ve yapraklarından bir çatı yapıldı. Mescid’in yapımında başta Hz. Peygamber (s.a.s.) olmak üzere Muhacirler ve Ensar fiili olarak çalıştılar.    Başlangıçta kıblesi Kudüs’e doğru olan Mescid-i Nebevi’nin üç kapısı vardı. Birinci kapı güneyde, bugünkü kıble duvarında bulunuyordu (Babü’s-Selam). İkinci kapı doğu tarafında idi (Babü-Cibril). Hz. Peygamber (s.a.s.) bu kapıyı kullanırdı. Üçüncü kapı ise batı yönünde bulunuyordu (Babü-Atike). Güney duvarı boyunca Suffe denilen bir revak veya gölgelik bulunmaktaydı. Kıble, Kudüs’ten Kabe’ye çevrilince güney yönünde bulunan kapı kapatılarak kuzey yönünde aynı adla yeni bir kapı açıldı. Diğer kapılarda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Suffe ise güneyden kuzeye nakledildi. Yeni plana göre harim, güneyde iki sıra halinde yerleştirilen hurma kütükleri üzerine uzatılan hurma dallarının toprakla kapatılmasıyla elde edilen bir damla örtülmüştü. Tavan, bir insanın elinin yetişeceği kadar basıktı. İlk zamanlarda camide yere ince kum döşenmişti.
     
Yükleniyor...
- Mescid nebevi zaman Forum Tarih
mescidi nebevinin yapılış tarihi Soru Cevap 2 Ocak 2012
Mescid-i Nebevi’de kırk vakit namaz neden kılınır Sorularla İslamiyet 11 Mayıs 2011
Mescid-i Nebevi'nin minaresi neden eğik? Resimler 3 Haziran 2009
Mescid-i nebevi hakkında bilgi kısa Hz.Muhammed (sav) 4 Aralık 2008