Kur’an–ı Kerim’in her yirmi sayfadan oluşan bölümüne ne denir?

'Etüt Merkezi' forumunda Masal tarafından 11 Mart 2012 tarihinde açılan konu

 1. Kur’an–ı Kerim’in her yirmi sayfadan oluşan bölümüne ne denir?

  Kelime olarak sözlükte parça, bir bütünün parçalarından herbiri manasınadır. Kur'ân-ı Kerim'in otuz bölümünden herbirine cüz denildiği malumdur. Çoğulu eczâ gelir.

  Hadis ilminde cüz veya öteki tabiriyle hadis cüzü (çoğulu eczâ-yı hadîsiye) daha ziyade belli bir kişiden gelen hadisleri toplamak maksadiyle tertip edilen çoğu küçük çapta hadis kitalarına denir. Bununla birlikte bir konudaki veya muayyen sayıdaki hadisleri yahut bir hadisin bütün rivayet yollarını bir araya getiren birkaç sahifelik hadis kitapçıklarına da cüz adı verilmiştir. Bunun yanısıra hadis tedvininin ilk zamanlarında hadislerin yazıldığı defterlere de sahîfe veya cüz denilmiştir.

  Belli bir raviden rivayet edilen hadisleri toplayan cüze misal olarak Süheyl b. Ebî Salih'in Ebu Hureyre'den rivayet ettiği 49 hadis ihtiva eden cüzü; belli konudaki hadislerin toplandığı cüze misal olarak da Ru'yetullâh konusundaki hadisleri bir araya getiren cüzü vermek mümkündür.Bu çeşit cüzler pek çoktur.
   
 2. Kur’an–ı Kerim’in her yirmi sayfadan oluşan bölümüne Cüz denir
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 19 Eylül 2014
 3. Kur’an–ı Kerim’in her yirmi sayfadan oluşan bölümüne Cüz denir
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 19 Eylül 2014
Yükleniyor...
- Kur’an–ı Kerim’in yirmi Forum Tarih
Kur’an- Kerim’in özelikleri Ayetler ve Hadisler 30 Eylül 2012
Kuran-ı kerim’in her bir cümlesine ya da paragrafına ne ad verilir? Soru Cevap 31 Mart 2012
Kur’ân-ı Kerîm’in Nüzûlü ve Tespiti Dini Konular 1 Haziran 2010
Kur’ân-ı Kerîm’in Eşsizliği (İ’câzı) Dini Konular 28 Mayıs 2010