Kuranı Kerimde Dua Ayetleri

'Ayetler ve Hadisler' forumunda Sitem tarafından 22 Ekim 2011 tarihinde açılan konu

 1. Kuranda Dua Ayetleri
  Dua ile ilgili Ayetler

  Kuranı Kerimde Dua Ayetleri


  1- "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin." ( Bakara- 28 )

  2- "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahirette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

  3- "Ey Rabbimiz Unutursak veya hataya düşersek bizi hesaba çekme(yarlığa).Ey Rabbimiz Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme." ( Bakara- 285 )

  4- "Rabbimiz Bizim gücümüzün yetmediği işlerden bizi sorumlu tutma, bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Çünkü sen mevlamızsın. Kâfir kavimlere karşı bize yardım et." ( Bakara- 286 )

  5- "Rabbimiz Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Eminiz ki, lütfü en bol olan sensin." (Âli İmran- 8)

  6- "Rabbimiz Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde insanları mutlaka toplayacak olan Sen'sin. Allah asla sözünden dönmez." ( Âli İmran -9 )

  7- "Ey Rabbimiz İman ettik, öyleyse bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru." ( Âli İmran -l6 )

  8- "Rabbimiz İndirdiğine inandık ve Peygamber'e uyduk Şimdi bizi (birliğini ve peygamberlerini tasdik eden)şahitlerden yaz." ( Âli İmran- 53 )

  9- "Ey Rabbimiz Günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla, ayaklarımızı (yo1undan) kaydıma, kâfirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kıl." ( Â1i İmran-147 )

  10- "Rabbimiz Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru." ( Âli İmran -191 )

  11- "Rabbimiz, doğrusu sen, kimi cehenneme koyarsan artık rüsva etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur." ( Âli İmran- 192 )

  12- "Ey Rabbimiz, Gerçek şu ki biz, "Rabbinize iman edin" diye seslenen bir davetçiyi (Peygamberi, Kur'anı) işittik. Artık günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al, ey Rabbimiz." ( Âli- İmran- 193 )

  13- "Rabbimiz' bize peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi perişan etme: Şüphesiz sen vaadinden caymazsın." ( Âli- İmran -194 )

  14- "Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz." ( Araf- 23 )

  15- "Lutfedip hidayetiyle bizi buna(bu nimete) kavuşturan Allah'a hamdolsun, Allah bizi doğru yola iletmeseydi kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik. Andolsun ki, Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişlerdir." ( Araf- 43 )

  16- "Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma!" ( Araf- 47 )

  l7- "Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın." ( Araf- 89 )

  l8- "Rabbimiz üstümüze sabır yağdır ve bizi müslüman olarak öldür." ( Araf- l26 )

  l9- "Allah'a dayandık. Ey Rabbimiz, bizi. O zalimler topluluğuna bir fitne (konusu) yapma. Ve bizi rahmetinle 0 kâfirler topluluğundan kurtar." ( Yunus 85-86 )

  20- "Ey Rabbim beni ve soyumdan gelenleri namazı devamlı kılanlar eyle. Ey Rabbimiz duamı kabul et! ( İbrahim-40 )

  21- "Ey Rabbimiz (amellerin) hesap olunacağı gün beni ana-babamı ve mü'minleri bağışla." ( İbrahim- 4l )

  22- "Rabbimiz, Bize tarafından rahmet ver ve bize, şu durumumuzdan kurtulacak yolu hazırla." ( Kehf- 10 )

  23- "Rabbimiz, Biz iman ettik, öyleyse bize acı. Sen merhametlilerin en iyisisin." ( Mü'minun 109 )

  24- "Rabbimiz, Cehennem azabını üzerimizden sav. Doğrusu onun azabı gelip geçici bir şey değildir." ( Furkan- 65 )

  25- "0rası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır." ( Furkan- 66 )

  26- "Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl." ( Furkan-74 )

  27- "Bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet verendir." ( Fatır- 54 )

  28 "Rabbimiz bizi ve iman ile daha önce bizi geçmiş din kardeşlerimizi bağışla, kalplerimizde, iman edenlere karşı hiç bir km bırakma. Rabbimiz, Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin." ( Haşr- 10 )

  29- "Rabbimiz, Sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş sanadır." ( Mümtehine-4 )

  30-"Rabbimiz, Bizi inkâr edenler için bir fitne kılma bizi bağışla, Ey Rabbimiz, yegâne galip ve hikmet sahibi ancak sensin." ( Mümtehine-5 )

  31- "Ey Rabbimiz, Nurumuzu tamamla, bizi bağışla, çünkü sen her şeye kadirsin." ( Tahrim- 8 )

  32- "Başıma bu dert geldi. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin." ( Enbiya- 83 )

  33- "Senden başka hiç bir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben (nefsine zulmeden) za1im1erden oldum." ( Enbiya- 87 )

  34- "Rabbim beni yalnız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. (Her şey sonunda senindir.) ( Enbiya- 89 )

  35- "Rabbim bağışla ve merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin." ( Mü'minun- 118 )

  36- "Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun." ( Mü'minun- 28 )

  37- "Rabbim beni yalanlamalarına karşılık bana yardımcı ol." ( Mü'minun- 38 )

  38- "Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, bizi merhametine kabul et. Zira sen merhametlilerin en merhametlisisin." ( Araf- 151 )

  39- "Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, sen de onları esirge."( İsra-24 )

  40- "Rabbim gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana, tarafından hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver." ( İsra- 80 )

  41- "Allah bana yeter. Ondan başka tanrı yoktur. Ben sadece O'na (güvenip)dayanırım. Çünkü 0 büyük arşın sahibidir." ( Tevbe- 129 )

  42- "Rabbim, bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla İnanıyorum ki sen, duayı hakkıyla işitensin." ( Âli-İmran- 38 )

  43- "Rabbim, Ruhuma genişlik ver."

  44- "İşimi bana kolaylaştır."

  45- "Dilimin bağını çöz. Ki sözümü anlasınlar" ( Taha- 25-26-27- 28 )

  46- "Rabbim, benim ilmimi artır." ( Taha- 114 )

  47 "Rabbim, Bana hikmet ver ve beni iyiler (zümresi ne ) kat." ( Şuara- 83 )

  48- "Bizi mü'min kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun." ( Neml- 15 )

  49- "Ey Rabbim, Bana ve ana-babama verdiğin nimet şükretmemi ve hoşnut alacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle, beni iyi kulların arasına kat." ( Neml- 19 )

  50- "Rabbim, doğrusu kendime zulmettim. Beni bağışla." ( Kasas- 16 )
   
Yükleniyor...
- Kuranı Kerimde Ayetleri Forum Tarih
Kuranı Kerimde Şifa Ayetleri Ayetler ve Hadisler 26 Kasım 2011
Kuranı Kerimde Namaz Ayetleri Dini Konular 20 Kasım 2011
Kuranı Kerimde Uzaylılar Varmıdır Sorularla İslamiyet 14 Haziran 2014
Kuranı Kerimde'ki surelerin iniş sebebi Dini Konular 10 Nisan 2014