Kimyasal denklemlere örnekler

'Soru Cevap' forumunda Misafir tarafından 16 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. kimyasal denklermerle ilgili örnekler acilll
  kimyasal denklemlerin denkleştirilmesi örnekler
    2. Cevap: Kimyasal denklemlere örnekler

  Örnek - 1
  KMnO[SUB]4[/SUB] + HCI [​IMG] KCI + MnCI[SUB]2[/SUB] + CI[SUB]2[/SUB] + H[SUB]2[/SUB]O

  denklemini en küçük tam sayılarla denkleştiriniz.
  Çözüm

  Elementlerin denklemde değerliklerini bulalım.
  [​IMG]
  Değerlik değiştiren elementler Mn ve CI dir. Mn[SUP]+7[/SUP] den Mn[SUP]+2[/SUP] ye indirgenmiş, CI- den CI[SUB]2[/SUB][SUP]0 [/SUP]a yükseltgenmiştir. indirgenme ve yükseltgenme yarı reaksiyonlarını yazalım.
  Mn[SUP]+7[/SUP] + 5e[SUP]- [/SUP][​IMG] Mn[SUP]+2[/SUP] (indirgenme)
  2CI[SUP]-[/SUP] [​IMG] CI0[SUB]2[/SUB] + 2e[SUP]–[/SUP] (yükseltgenme)
  Elektron sayılarını eşitlemek için indirgenme yarı reaksiyonunu 2, yükseltgenme yarı reaksiyonunu 5 ile çarpalım.
  2/ Mn[SUP]+7[/SUP] + 5e[SUP]-[/SUP] [​IMG] Mn+2 (indirgenme)
  5/ 2CI[SUP]-[/SUP] [​IMG]CI[SUB]2[/SUB] + 2e[SUP]–[/SUP] (yükseltgenme)

  2Mn[SUP]+7 [/SUP]+ 10CI[SUP]–[/SUP] [​IMG] 2Mn[SUP]+2[/SUP] + 5CI[SUB]2[/SUB]
  ürünlerin katsayılarını esas denkleme yazalım.
  KMnO[SUB]4 [/SUB]+ HCI [​IMG] KCI + 2MnCI[SUB]2[/SUB] + 5CI[SUB]2[/SUB] + H[SUB]2[/SUB]O
  Sağ tarafta 2 tane Mn vardır. KMnO[SUB]4[/SUB] ün katsayısı 2 olursa sol taraftaki Mn'de 2 tane olur.
  Solda 2K vardır, sağdaki KCI nin katsayısı 2 olmalıdır.
  Klor atomları sağ tarafta toplam 16 tane vardır. HCI nin katsayısı 16 olmalıdır.
  Solda 16 tane H atomu varsa, H[SUB]2[/SUB]O nun katsayısı 8 olmalıdır.
  Denklemin denkleştirilmiş hali;
  2KMnO[SUB]4[/SUB]+16HCI [​IMG]2KCI + 2MnCI[SUB]2[/SUB] + 5CI[SUB]2[/SUB] + 8H[SUB]2[/SUB]O
  şeklinde olur.

    3. Cevap: Kimyasal denklemlere örnekler

  Örnek - 2
  Asidik ortamda gerçekleşen
  [​IMG]
  tepkimesini en küçük katsayılarla denkleştiriniz?

  Çözüm
  Elementlerin değerlikleri bulunur.
  [​IMG]
  Değerlik değiştiren elementler Sb, S ve N'dur.
  Sb ve S yükseltgenirken verdikleri elektronları N alarak indirgenmiştir.
  [​IMG]
  N[SUP]+5[/SUP] + e[SUP]– [/SUP][​IMG] N[SUP]+4[/SUP]
  Elektron sayılarını eşitlemek için yükseltgenme yarı reaksiyonlarını 1 ile, indirgenme yarı reaksiyonunu 28 ile çarpalım.
  1/Sb[SUB]2[/SUB][SUP]+3[/SUP] ® Sb[SUB]2[/SUB] + 4e'. (Yükseltgenme)
  1/S[SUB]2[/SUB][SUP]-2[/SUP] [​IMG] 3.S[SUP]+6[/SUP] + 24e (Yükseltgenme)
  28/N[SUP]+5[/SUP] + le' [​IMG] N[SUP]+4[/SUP] (İndirgenme)
  _______________________________

  ürünlerin kat sayılarını esas denkleme yazalım.
  [​IMG]
  İyonik olduğu için yük denkliği eşitlenmeli. Soruda verilen iyonlar esas alınarak asitli ortam olduğu için H[SUP]+[/SUP] ve H[SUB]2[/SUB]O yazılacak. Girenlerin yük toplamı (– 28), çıkanların yük toplamı (–6). Yükleri eşitlemek için girenler tarafına 22 H[SUP]+[/SUP] yazılmalıdır. 22 H[SUP]+[/SUP] yazılınca H eşitliğini sağlamak için çıkanlar tarafına 11 H[SUB]2[/SUB]O yazılmalıdır.
  Denklemin denkleşmiş hali,
  [​IMG]
  şeklinde olur.