Karmaşık Sayılar

'Ders notları' forumunda ZORBEY tarafından 26 Kasım 2009 tarihinde açılan konu

 1. KARMAŞIK SAYILAR

  A ve B birer gerçel sayı ve i = √-1 ( i² = -1 ) olmak üzere Z = a + bi ile tanımlı Z sayısına karmaşık (kompleks) sayı denir. Karmaşık sayılar kümesi, C ile gösterilir.

  C = { Z : Z = a + bi, a,b Є R ve i = √-1 } dir.
  Z = a + bi karmaşık sayısında, a’ya Z’nin gerçel (reel) kısmı, b’ye Znin sanal (imajiner) kısmı denir ve
  Re (Z) = a, ım (Z) = b olarak yazılır.

  İ SAYISININ KUVVETLERİ


  i˚ = 1 (i )ⁿ = (1) ⁿ = 1 dir. Buradan
  i¹ = i i ⁿ ¹ = i ⁿ.i = 1.i = i
  i² = -1 n Є N olmak üzere i ⁿ ² = i ⁿ.i² =1. (-1) = -1
  i³ = i².i = (-1).i = -i i ⁿ ³ = i ⁿ.1³ =1. (-i) = -i
  i = (i²)² = (-1) ² =1

  KARMAŞIK SAYILARIN KUVVETLERİ


  Zı = a + bi ve Z2 = c + di karmaşık sayıları için,
  Zı = Z2 => Re (Zı) = (Z2) ve im (Zı) = im (Z2)
  => a = c ve b = d dir.

  ÖRNEK: Zı = 2X + 1 + 3i ve Z2 = y + (x-2)i karmaşık sayıları veriliyor.
  Zı = Z2 ise x-y kaçtır?

  ÇÖZÜM: 2X + 1 + 3i = y + (x-2)i => 2x + 1 = y ve 3 = x-2
  => x = i ve y = 11
  => x.y = 55 bulunur.


  KARMAŞIK SAYILARIN EŞLENİĞİ


  Z = a + bi karmaşık sayısı içi Z = a – bi sayısına Z’nin eşleniği denir.

  ÖRNEK: Zı = 5 - 2i => Zı = 5 + 2i

  ÖZELLİKLER

  Her Zı, Z2 Є C için

  1) Zı + Z2 = Zı + Z2

  2) Zı . Z2 = Zı . Z2

  3) ( Zı ) = Zı , Z2 ≠ O
  Z2 Z2

  4) ( Z ) = Z

  5) ( Zⁿ ) = ( Z ) ⁿ dir.


  KARMAŞIK SAYILARDA DÖRT İŞLEM


  Zı = a + bi ve Z2 = c + di karmaşık sayıları verilmiş olsun,

  1) Toplama: Zı + Z2 = (a + bi) + (c + di)
  = (a + c ) + (b + d)i

  ÖRNEK: Zı + Z2 = (5 + 2i) + (-6 + 4i) = -1 + 6i


  2) Çıkarma: Zı - Z2 = Zı + (-Z2)
  = (a + bi) + (-c –di)
  = (a – c) + (b – d)i

  ÖRNEK: (√5 - √3i) (√5 + √3i) = 5+3 = 8  3) Çarpma: Zı . Z2 = (a + bi) (c + di)
  = ac + adi + bci + bdi²
  = ac – bd + adi + bci
  = (ac – bd) + (ad + bc)i
  Zı . Zı = (a + bi) (a-bi)
  Zı . Zı = a² - b² i²

  Zı . Zı = a² + b²

  ÖRNEK: (1 – 2i)² = 1 - 4i + 4i²
  = 1 - 4i - 4
  = -3 - 4i
  4) Bölme: Bölme işleminde paydanın eşleniği ile pay ve payda çarpılır.  KARMAŞIK DÜZLEM


  Z = a + bi karmaşık sayısı için, Re (Z) = a sayısını x ekseninde, İm (Z) = b sayısını y ekseninde alarak oluşan (a,b) noktası karmaşık sayısını gösterir.

  Böylece karmaşık sayılarla bire-bir eşlenmiş düzleme karmaşık düzlem denir.


  KARMAŞIK SAYININ MUTLAK DEĞERİ

  Z = a + bi karmaşık sayısının O başlangıç noktasına olan uzaklığına, karmaşık sayının mutlak değeri (büyüklüğü yada modülü) denir ve IZI ile gösterilir.

  r = IZI = √a² + b²

  ÖRNEK: IZıI = √6² + (-8)² = √36 + 64 = 10


  İKİ KARMAŞIK SAYI ARASINDAKİ FARK


  İki karmaşık sayı arasındaki uzaklık, bu sayıların görüntüleri olan noktalar arsındaki uzaklığa eşittir.
  Zı = aı + bı i ve Z2 = a2 + b2 i
  sayılar arasındaki uzaklık,
  IZı - Z2I = IMı M2I = √(aı - a2) ² + (bı - b2)2


  NOT:
  1) IZ – Z0I gösterimi Z sayısının Z0 sayısına olan uzaklığını beltir.
  2) IZ – Z0I = r koşuluna uyan Z karmaşık sayıların kümesi, Z0 sayısına uzaklığı r olan noktaların kümesidir. Bu ise Z0 merkezli r yarı çaplı merezdir.
  3) IZ – Z0I < r koşuluna uygun Z karmaşık sayıların kümesi Z0 merkezli r yarı çaplı çemberin içidir.
  4) IZ – Z0I > r koşuluna uyan Z karmaşık sayılarının kümesi Z0 merkezli r yarı çaplı çemberin dışıdır.

  ÖRNEK:
  2 ı ˚ ˉ ² ³ ¹ º ⁿ √ �
   
Yükleniyor...
- Karmaşık Sayılar Forum Tarih
Karmaşık Sayılar konu anlatımı Ders notları 20 Kasım 2009
Levent Ertan Karmaşık Şarkı Sözü Şarkı Sözü 31 Temmuz 2012
Partilerin milletvekili sayıları 2016 Haberler 20 Şubat 2016
Arapça sayılar ve okunuşları 20 ye kadar Etüt Merkezi 6 Nisan 2015