Karmaşık Sayılar konu anlatımı

'Ders notları' forumunda Aysell tarafından 20 Kasım 2009 tarihinde açılan konu

 1. karmaşık sayılar soruları


  KARMAŞIK(KOMPLEKS) SAYILAR


  ax² + bx + c = 0 denkleminin Δ < 0 iken reel kökünün olmadığını daha önceden biliyoruz. Örneğin, x² + 1 = 0 denkleminin reel kökü yoktur. Çünkü,( x² + 1 = 0 Þ x² = -1 ) karesi –1 olan reel sayı yoktur.

  Şimdi, bu türden denklemlerin çözümünü mümkün kılan ve reel sayılar kümesini de kapsayan yeni bir küme tanımlayacağız...

  1. TANIM:

  a ve b birer reel sayı ve i = Ö-1 olmak üzere, z = a + bi şeklinde ifade edilen z sayına Karmaşık ( Kompleks ) Sayı denir. Karmaşık sayılar kümesi C ile gösterilir.

  C = { z : z = a + bi ; a, b Î R ve Ö-1 = i } dir.

  ( i = Ö-1 Þ i² = -1 dir.)

  z = a + bi karmaşık sayısında a ya karmaşık sayının reel ( gerçel ) kısmı, b ye karmaşık sayını imajiner (sanal) kısmı denir ve Re(z) = a, İm(z) = b şeklinde gösterilir.

  Örnek:

  Z1 = 3 + 4i, Z2 = 2 – 3i, Z3 = Ö3 + i, Z4 = 7, Z5 = 10i sayıları birer karmaşık sayıdır.

  Z1 karmaşık sayısının reel kısmı 3, imajiner kısmı 4 tür.

  Z2 = 2 - 3i Þ Re(Z2) = 2 ve İm(Z2) = -3,

  Z3 = Ö3 + i Þ Re(Z3) = Ö3 ve İm(Z3) = 1,

  Z4 = 7 Þ Re(Z4) = 7 ve İm(Z4) = 0,

  Z5 = 10i Þ Re(Z5) = 0 ve İm(Z5) = 10 dur.

  Örnek:

  x² - 2x + 5 = 0 denkleminin çözüm kümesini bulalım.

  Çözüm:

  Verilen denklemde a = 1, b = -2, c = 5 tir.

  Δ = b² - 4ac = ( -2) ² - 4.1.5 = -16 = 16.i²

  X1,2 = -b ± ÖΔ = -(-2) ± Ö16i² = 2 ± 4i = 1 ± 2i dir.

  2a 2.1 2

  Ç = { 1 – 2i, 1 + 2i } dir.  2. İ ‘NİN KUVVETLERİ  iº = 1, i¹ = i, i² = -1, i³ = -i, i4 = 1, i5 = i, ...

  Görüldüğü gibi i nin kuvvetleri ; 1, i, -1, - i, değerlerinden birine eşit olmaktadır.

  Buna göre , n Î N olmak üzere,

  i4n = 1

  i4n + 1 = i

  i4n + 2 = -1

  i4n + 3 = -i dir.

  Örnek:

  ( i14 + i15 + 1 ).( i99 + i100 – 1) işleminin sonucunu bulalım.

  Çözüm:

  i14 = (i4)3.i2 = 13.(-1) = -1

  i15 = (i4)3.i3 = 13.(-i) = -i

  i99 = (i4)24 .i 3 = 124.(-i) = -i

  i100 = (i4)25 = 125 = 1 olduğu için,

  (i24 + i15 + 1).(i99 + i100 – 1) = (-1 – i + 1).(-i + 1 – 1) = (-i) (-i) = i2 = - 1 dir.

  C. İKİ KARMAŞIK SAYININ EŞİTLİĞİ

  Reel kısımları ve imajiner kısımları kendi aralarında eşit olan iki karmaşık sayı eşittir.

  Z1 = a + bi } olsun. Z1 =Z2 ↔ (a = c ve b = d) dir.

  Z2 = c + di }
  Örnek:

  Z1 = a + 3 + 2bi + 3i

  Z 2 = 8 + (a + b)i

  Z1 = Z2 olduğuna göre, b değerini bulalım.

  Çözüm:

  Z1= (a + 3) + (2b + 3)i, Z2 = 8 + (a + b)i ve Z1 = Z2 olduğundan,

  a + 3 = 8 Þ a = 5

  2b + 3 = a + b Þ 2b + 3 = 5 + b Þ b = 2 dir.

  Örnek:

  Z1 = (a + b + 3) + (a – 2)i

  Z2 = 0

  Z1 = Z2 olduğuna göre, a.b değerini bulalım.


  Çözüm:

  Z1 = Z2 olduğundan,

  a – 2 = 0 Þ a =2,

  a + b + 3 = 0 Þ 2 + b + 3 = 0 Þ b = -5 tir.

  O halde, a.b = 2.(-5) = -10 dur.
  D. BİR KARMAŞIK SAYININ EŞLENİĞİ


  _

  Z = a + bi karmaşık sayı ise Z = a – bi sayısına Z karmaşık sayısının eşleniği denir.


  Örnek:

  _

  1) Z1 = 4 + 3i sayısının eşleniği Z1 = 4 - 3i,

  _

  2) Z2 = Ö2 - Ö3i sayısının eşleniği Z2 = Ö2 + Ö3i,

  _

  3) Z3 = -7i sayısının eşleniği Z3 = 7i,

  _

  4) Z4 = 12 sayısının eşleniği Z4 = 12,

  _

  5) Z5 = Ö3 - Ö2 sayısının eşleniği Z5 = Ö3 - Ö2 dir.

  Örnek:

  Z = a + bi olmak üzere,

  _

  3 . Z – 1 = 2(4 – i)

  olduğuna göre, a + b toplamını bulalım.

  Çözüm:

  _

  3 . Z – 1 = 2(4 – i)

  3 . (a – bi) – 1 = 8 – 2i

  3a – 1 – 3bi = 8 – 2i

  olduğundan, 3a –1 = 8 ve -3b = -2 dir.

  3a – 1 = 8 Þ 3a = 9 Þ a = 3 ve

  -3b = -2 Þ b = 2/3 tür.

  O halde, a + b = 3 + 2/3 = 11/3

  Not:
  __ 1) Bir karmaşık sayının eşleniğinin eşleniği kendisine eşittir ( ( z) = z )

  .

  2) Reel katsayılı ikinci dereceden ax2 + bx + c = 0 denkleminin köklerinden biri Z = m + ni

  _

  karmaşık sayısı ise diğeri bu kökün eşleniği olan Z = m – ni sayısıdır.
  E. KARMAŞIK SAYILARDA DÖRT İŞLEM


  1) Toplama - Çıkarma  Karmaşık sayılar toplanırken ( ya da çıkarılırken ) reel ve sanal kısımlar kendi aralarında toplanır ( ya da çıkarılır ).
  Z1 = a + bi Z1 + Z2 = ( a + c ) + ( b + di )

  Þ

  Z2 = c + di Z1 – Z2 = ( a – c ) + ( b – di )


  Örnek:

  Z1 = 2 – 10i ve Z2 = 8 + 3i olduğuna göre,

  Z1 + Z2 = ( 2 – 10i) + ( 8 + 3i )

  = ( 2 + 8 ) + ( -10 + 3 )i

  = 10 – 7i

  Z1 – Z2 = ( 2 – 10i ) – ( 8 + 3i)

  = ( 2 – 8 ) + ( -10 – 3 )i

  = -6 – 13i

  2) Çarpma:

  Karmaşık sayılarda çarpma işlemi, i2 = -1 olduğu göz önüne alınarak, reel sayılardakine benzer şekilde yapılır.

  Z1 = a + bi ve Z2 = c + di olsun.

  Z1 . Z2 = ( a + bi ).( c + di)


  = a.c + a.di + bi.c + b.di2 , ( i2 = -1 )

  = ac – bd + ( ad + bc )i

  Z1 . Z2 = ( ac – bd ) + ( ad + bc )i

  _ _

  Z1 . Z1 = ( a + bi).( a – bi ) Þ Z1 . Z1 = a2 + b2 dir.


  Örnek:

  Z1 = 2 – i ve Z2 = 3 + 2i olsun.

  1. Z1 . Z2

  _

  b) Z1 . Z1  c) (Z2)2 işlemlerini yapalım.

  Çözüm:

  a) Z1 . Z2 =( 2 – i ) .( 3 + 2i)


  = 6 + 4i – 3i – 2i2

  = 6 – 2.( -1 ) + ( 4 – 3)i

  = 8 + i dir.

  b) Z1 . Z1 = ( 2 – i ).( 2 + i )

  = 22 – i2

  = 4 – ( -1)

  = 5 tir.

  c) ( Z2 )2 = ( 3 + 2i )2

  = 32 + 2.3.2i + (2i)2

  = 9 + 12i – 4

  = 5 + 12i dir.

  Örnek:

  ( -1 – i )2 = ( 1 + i )2 = 12 + 2.1.i + i2 = 2i,

  ( 1 – i )2 = ( -1 + i )2 = ( -1 )2 + 2.( -1 ).i + i2 = -2i,

  ( 1 + i )10 =( ( 1 + i )2 )5 = ( 2i )5 = 25.i = 32.i,

  ( 1 – i )20 = ( ( 1 – i )2 )10 = ( -2i )10 = 210.i2 = -210

  3) Bölme:

  Karmaşık sayılarda bölme işlemi, paydanın eşleniği ile pay ve paydanın çarpılması ile sonuçlandırılır.

  Z1 = a + bi ve Z2 = c + di olsun.


  Z1 a + bi ( a + bi ).( c – di ) ( ac + bd ) + ( bc – ad )i

  ¾¾ = ¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

  Z2 c + di ( c + di ).( c – di ) c2 + d2


  Örnek:

  Z1 = 4 – 3i ve Z2 = 1 – 2i olsun.

  Z1 4 – 3i ( 4 – 3i ).( 1 + 2i ) 4 + 8i – 3i – 6i2 10 + 5i

  ¾¾ = ¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾ = 2 + i dir.

  Z2 1 – 2i ( 1 – 2i ).( 1 + 2i ) 12 + 22 5
  Not:

  1) Z = a + bi sayısının, toplama işlemine göre tersi, -Z = -a – bi,

  çarpma işlemine göre tersi,  1 1 a – bi

  ¾¾¾ = ¾¾¾¾ = ¾¾¾¾ dir.

  Z a + bi a2 + b2

  _ _

  2) Z1 . Z2 Z1 . Z2

  ¾¾¾¾ = ¾¾¾¾

  Z3 z3


  Örnek:

  3 – 4i karmaşık sayısının çarpma işlemine göre tersinin imajiner ( sanal ) kısmını bulalım.

  Çözüm:

  3 – 4i sayısının çarpma işlemine göre tersi,

  1 3 + 4i 3 + 4i 3 4 4

  ¾¾¾ = ¾¾¾¾ = ¾¾¾ = ¾ + ¾ i olduğuna için imajiner kısmı ¾ tir.

  3 – 4i 32 + 42 25 25 25 25
  Örnek:

  1 + 2i 1 – 2i

  ¾¾¾ + ¾¾¾ işleminin sonucunu bulalım.

  1 – i 1 + i

  Çözüm:

  1 + 2i 1 – 2i ( 1 + 2i ).( 1 +i ) ( 1 – 2i ).( 1 – i )

  ¾¾¾ + ¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾ + ¾¾¾¾¾¾¾¾

  1 – i 1 + i 12 + 12 12 + 12

  ( 1 + i ) ( 1 – i )

  1 + i + 2i + 2i2 1-i –2i + 2i2 1 + 3i – 2 + 1 – 3i - 2

  = ¾¾¾¾¾¾ + ¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

  2 2 2  ( 1 – 2 + 1 – 2 ) + ( 3 – 3 )i -2 + 0.i

  = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾ = -1 dir.

  2. 2
  Örnek:

  1 – i 40

  ¾¾¾ işleminin sonucunu bulalım.

  1 + i


  Çözüm:

  1 – i ( 1 – i )2 -2i 1 - i 40

  ¾¾¾ = ¾¾¾¾ = ¾¾ = -i olduğundan, ¾¾¾ = ( -i )40 = 1 dir.

  1 + i 12 + 12 2 1 + i

  F. KARMAŞIK DÜZLEM VE BİR KARMAŞIK SAYININ

  GÖRÜNTÜSÜ

  1) İki boyutlu analitik düzlemdeki x ekseninin reel eksen, y ekseninin imajiner eksen alınmasıyla oluşturulan düzleme karmaşık düzlem denir.

  2) Z = a + bi karmaşık sayısının karmaşık düzlemdeki görüntüsü M(a,b) noktasıdır.

  3) Z = a + bi karmaşık sayısının iki boyutlu vektör uzayındaki görüntüsü M = (a,b) olmak üzere OM vektörüdür.

  Örnek:

  Z = 1 + 2i karmaşık sayısını,

  1. Karmaşık düzlemde
  2. Vektör uzayında gösterelim.  Çözüm:

  1) imajiner eksen 2)

  Z = 1 + 2i

  2 Z = 1 + 2i 2 M(1,2)  0 ree eksen 0

  1 1
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 7 Ocak 2013
 2. Cevap: Karmaşık Sayılar

  G. BİR KARMAŞIK SAYININ MUTLAK DEĞERİ ( MODÜLÜ )

  Karmaşık düzlemde, bir karmaşık sayıya karşılık gelen y

  noktanın, başlangıç noktasına uzaklığına bu sayının b z = a + bi

  ½z½

  mutlak değeri ( modülü ) denir ve ½Z½ şeklinde gösterilir. x

  a
  Z = a + bi Þ ½Z½= Ö a2 + b2 dir.


  Örnek:

  Z = 5 + 12i

  karmaşık sayısının mutlak değerini bulmak bularak karmaşık düzlemde gösterelim.

  Çözüm:

  12 Z = 5 + 12i

  Z = 5 + 12i Þ ½Z½

  ½Z½ = Ö 52 + 122

  = 13 tür. 0

  5

  Örnek:

  Z = ( a + 2 ) + 3i

  ½Z½ = 5 olduğuna göre, a nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

  Çözüm:

  ____________

  ½Z½= 5 Þ Ö( a + 2 )2 + 32 = 5 Þ ( a + 2 )2 + 32 = 52 Þ ( a + 2 )2 = 16

  olduğundan, a + 2 = 4 veya a + 2 = -4 tür.

  a + 2 = 4 Þ a = 2 veya

  a nın alabileceği değerlerin toplamı 2 + (-6) = -4 tür.

  a + 2 = -4 Þ a = -6 dır.


  H. MUTLAK DEĞERLE İLGİLİ ÖZELLİKLER
  _ _ _
  1) ½Z½= ½-Z½=½ Z½=½-Z½=½i.Z½=½-i.Z½=...


  2) ½Z1.Z2½= ½Z1½.½Z2½

  3) Z1 ½Z1½

  ¾¾ = ¾¾ , ( Z2 ≠ 0)
  Z2 ½Z2½


  4) ½Zn½ = ½Z½n

  _

  5) Z . Z = ½Z½2

  6) ½½Z1½ - ½Z2½½ < ½Z1 ± Z2½ < ½Z1½ + ½Z2½

  Örnek:

  3 – 3i

  Z = ¾¾¾¾ olduğuna göre, ½Z½ = ?
  1 + i


  Çözüm:

  3 – 3i sayısının mutlak değeri, Ö 32 + 32 = 3Ö2 dir.

  1 + i sayısının mutlak değeri, Ö12 + 12 = Ö2 dir. O halde,

  ½3 – 3i½ 3Ö2
  ½Z½ = ¾¾¾ = ¾¾ = 3 tür.
  ½1 + i½ Ö2


  Örnek:

  i2 = -1 olmak üzere,

  Z1 = 2 + ni  Z2 = 1 + 2i

  _______

  ½Z1 + Z2½ = 5 olduğuna göre, n nin alabileceği değerlerin çarpımı ?

  Çözüm:

  Z1 + Z2 = (2 + ni) + (1 + 2i) = 3 + (n + 2)i ,

  ______

  Z1 + Z2 = 3 – (n + 2)i dir.

  ½Z1 + Z2½ = 5 Þ Ö 32 + (n + 2)2 = 5 Þ 32 + (n + 2)2 = 52 Þ (n + 2)2 = 42 olduğundan,

  n + 2 = 4 Þ n = 2 veya

  n + 2 = -4 Þ n = -6 dır. n nin alacağı değerlerin çarpımı, 2.(-6) = -12 dir.

  Örnek:

  i2 = -1 olmak üzere ,  1 - xi

  Z = ¾¾¾¾ olduğuna göre, ½Z10½=?

  1 + xi

  Çözüm:

  ½Z10½ = ½Z½10 dur.

  1 – xi sayısının eşleniği 1 + xi olduğundan ½1 - xi½ = ½1 + xi½ dir. Buna göre,

  ½1 - xi½

  ½Z½ = ¾¾¾ = 1 ve ½Z½10 =110 = 1 dir.

  ½1 + xi½

  1) Z1 = x1 + y1i ve Z2 = x2 + y2i sayıları arasındaki uzaklık, bu sayıların karmaşık düzlemdeki görüntüleri olan noktalar arasındaki uzaklığa eşittir. Yani,


  ½Z1 – Z2½ = Ö(x1 – x2)2 + (y1 – y2)2 dir.

  2) ½Z – Z0½ = r şartını sağlayan Z karmaşık sayılarının kümesi, Z0 sabit noktasına r birim uzaklıktaki noktaların kümesidir. Bu küme, merkezi Z0 ve yarıçapı r olan çemberdir.

  Örnek:

  A = Z : ½Z – 4 – 3i½ = 2, Z € C kümesini karmaşık düzlemde gösterelim.

  Çözüm:

  Z = x + yi olsun, y  ½Z – 4 – 3i½ = 2 2 (x – 4)2 + (y – 3)2 = 4

  3

  ½ x + yi – 4 – 3i½= 2

  Ö (x – 4)2 + (y – 3)2 = 2 0 x

  4

  (x – 4)2 + (y – 3)2 = 22 bulunur.

  Yani, Z karmaşık sayıları merkezi (4,3) noktası ve yarı çapı 2 olan çemberi oluşturan noktaların kümesidir
   
 3. Cevap: Karmaşık Sayılar

  SORULAR

  1) i = Ö-1 olmak üzere  Ö-2 . Ö-8 + 1

  ¾¾¾¾¾¾¾ işleminin sonucunu bulun.

  Ö(-3)2

  Çözüm:

  Ö-2 . Ö-8 + 1 Ö-1. Ö2. Ö-1.Ö8 + 1 i. Ö2.i.2Ö2 + 1 4.i2 + 1 -4 + 1

  ¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾ = ¾¾¾ = -1 dir.

  Ö(-3)2 ½-3½ 3 3 3

  2) i = Ö-1 olmak üzere,  i37 – 2i-5 + i3 soncunu bulun.

  Çözüm:

  i37 = (i4)9.i1 = 19.i = i ,

  i-5 = i-5+8 = i3 = -i,

  i3 = -i olduğundan i37- 2i-5+i3 = i – 2.(-i) – i = 2i


  3) i2 = -1 olmak üzere,  2x2 – 2x + 2

  f(x) = ¾¾¾¾¾¾ olduğuna göre f(i) = ?

  x3 + 1

  Çözüm:

  2x2 – 2x + 2

  f(x) = ¾¾¾¾¾¾ ,

  x3 + 1

  2i2 – 2i + 2 -2 – 2i + 2 -2i ( 1 + i ) -2i ( 1 + i )

  f(i) = ¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾ = 1 – i dir.

  i3 + 1 1 – i ( 1 - i ) ( 1 + i ) 2

  4) i2 = -1 olmak üzere,

  1 1

  ¾¾ + ¾¾ işleminin sonucunu bulun.

  2 – i 2 + i

  Çözüm:

  1 1 2 + i + 2 - i 4

  ¾¾ + ¾¾ =.¾¾¾¾¾ = ¾ tir.

  2 – i 2 + i 22 + 12 5

  ( 2 + i ) (2 – i)

  5) x < 0 olmak üzere,

  Z = Ö -x2 + 2x –1 + ½-x½+ 2x karmaşık sayısının reel kısmı ile sanal kısmının toplamı kaçtır?

  Çözüm:

  Z = Ö -x2 + 2x –1 + ½-x½+ 2x

  Z = Ö -1.(x –1)2 - x + 2x, (x < 0)

  Z = Ö-1 . ½x - 1½ + x

  Z = x + (1 – x)i bulunur.

  Re(Z) = x ve İm(Z) = 1 – x tir.

  Re(Z) + İm(Z) = x + 1 – x = 1


  6) i = Ö-1 olmak üzere,

  Z1 = a + i  Z2 = 2 – i

  ______

  ½Z1 – Z2½ = 2 olduğuna göre a = ?

  Çözüm:

  Z1 – Z2 = (a + i) – (2 – i) = (a – 2) + 2i

  ______

  Z1 – Z2 = (a – 2) – 2i

  ______

  ½Z1 – Z2½= 2 Þ Ö(a – 2)2 + (-2)2 = 2 Þ (a – 2)2 + (-2)2 = 22 Þ (a – 2) 2 = 0 Þ a = 2


  7) i = Ö-1

  i + 1

  ¾¾¾ = 1 – i olduğuna göre Z2003 nedir?

  Z

  Çözüm:

  i + 1 1 + i 2i

  ¾¾¾ = 1 – i Þ Z = ¾¾ Þ Z = ¾ Þ Z = i .

  Z 1 - i 2

  (1 + i)

  Z2003 = i2003 = i3 = - i

  8) Z = x + yi olmak üzere,

  _

  (i – 1).Z +i.Z = 2 – 3i olduğuna göre, ½Z½ = ?

  Çözüm:

  _

  (i – 1).Z +i.Z = 2 – 3i Þ (i – 1)(x - yi) + (x + yi) = 2 – 3i Þ xi + y – x + yi + xi – y = 2 –3i

  Þ -x + (2x + y)i = 2 – 3i

  -x = 2 Þ x = -2 ve 2x + y = -3 Þ -4 + y = -3 Þ y = 1

  Þ Z = -2 + i ve ½Z½ = Ö5

  9) i = Ö-1 ve Z = x + yi olmak üzere,

  _

  2.½Z½ Z + Z

  ¾¾¾¾ = ¾¾¾ olduğuna göre Re(Z) – İm(Z) = ?

  Z - Z i

  Çözüm:

  _

  Z = x + yi Þ Z = x – yi

  _ _

  Z + Z = 2x ve Z – Z = 2yi

  ½Z½2 = ( Ö x2 + y2 )2 = x2 + y2

  ve Re(Z) – İm(z) = x – y .

  _

  2.½Z½ Z + Z 2.½Z½ 2x

  ¾¾¾¾ = ¾¾¾ Þ ¾¾¾¾ = ¾¾ Þ (x + y)2 = 0 Þ x – y = 0

  Z - Z i Z - Z i
  10) i = Ö-1 ve Z = x + yi olmak üzere,

  ½Z – 3i½ < ½Z + 3½ olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) y < -x B) y < x C) y > x D) y > -x E) 2y > -x

  Çözüm:

  ½Z – 3i½ < ½Z + 3½

  ½x + yi – 3i½ < ½x + yi + 3½

  ½x + (y – 3)i½ < ½(x + 3) + yi½

  Öx2 + (y – 3)2 < Ö (x + 3)2 + y2

  x2 + (y – 3)2 < (x + 3)2 + y2

  x2 + y2 – 6y + 9 < x2 + 6x + 9 + y2  -6y < 6x  y > -x
   
Yükleniyor...
- Karmaşık Sayılar konu Forum Tarih
Karmaşık Sayılar Ders notları 26 Kasım 2009
Levent Ertan Karmaşık Şarkı Sözü Şarkı Sözü 31 Temmuz 2012
Partilerin milletvekili sayıları 2016 Haberler 20 Şubat 2016
Arapça sayılar ve okunuşları 20 ye kadar Etüt Merkezi 6 Nisan 2015