Kaptan-ı Derya ne demek kısaca

'Osmanlı Tarihi' forumunda Dark tarafından 10 Mayıs 2008 tarihinde açılan konu

  1. Kaptan-ı Derya ne demek kısaca

    Osmanlı bahriyesinde en büyük âmir ve donanma baş komutanına verilen ad. Kaptanpaşa.
    Kaptanlık, eskiden Gelibolu Sancakbeyi olana verilen bir rütbeydi. Fakat Barbaros Hayreddin Paşadan îtibâren kaptanpaşalık, beylerbeyi rütbesindeki şahıslara verilmiştir. On altıncı yüzyılın son yarısıyla 17. yüzyıldan sonra da vezirlere verilmeye başlandı ve bu şekilde devâm etti. Eğer kaptanpaşa vezir değilse, sıfatı “Cezayir Beylerbeyi” olurdu. Umumiyetle kaptanpaşaların denizcilikten gelmeleri şart değildi. Eyâlet vâlileri veya kubbe vezirlerinden biri de kaptanpaşa olabilirdi.

    Kaptan-ı derya tâbiri, 1867 târihine kadar kullanılmış, bu târihten sonra bahriyenin bütün işleri “Bahriye Nezâreti” adlı bir teşkilâta verilmiştir. Kaptan-ı deryâlık 1876 Haziran ayında Kayserili Ahmed Paşanın ikinci Bahriye Nâzırlığında yeniden ihdas edilmişse de, aynı yıl Bahriye Nezâretine dönüşmüştür.

     
Yükleniyor...
- Kaptan Derya demek Forum Tarih
kaptanı deryanın görevleri nelerdir kısaca Sorun Cevaplayalım 15 Şubat 2012
Hayrettin Paşa'nın Kaptan-ı Deryalığı Kısaca Osmanlı Tarihi 26 Ekim 2009
Kaptan Kusto Müslüman Oldumu Kısa Bilgiler 4 Nisan 2014
Kaptan Kusto kimdir kısaca Hakkında bilgi 3 Nisan 2014