İstiklal Marşında geçen bazı kelimeler ve anlamları

'Türkçe Sözlük' forumunda Demet tarafından 30 Eylül 2015 tarihinde açılan konu

 1. Demet

  Demet Editör


  İstiklal Marşında geçen bazı kelimeler ve anlamları

  1.Kıtada geçen kelimeler

  ŞAFAK: Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık.
  SANCAK: Bayrak, liva.
  OCAK: mecaz Ev, aile, soy.
  MİLLET: Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus.
  YÜZMEK: mecaz Dalgalanmak.

  2.Kıtada geçen kelimeler

  ÇATMAK: Kaşını, yüzünü sertlik, öfke bildiren bir duruma sokmak.
  ÇEHRE: Yüz.
  HİLAL: Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, ayça, yeni ay.(BAYRAK).
  IRK: Kalıtımsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu.
  CELAL: Öfke, kızgınlık.
  HAKK: Allah.
  İSTİKLAL: Bağımsızlık.

  3.Kıtada geçen kelimeler

  EZEL: Başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik.
  HÜR: Özgür bir biçimde.
  ÇILGIN: Aşırı davranışlarda bulunan, deli, mecnun.
  KÜKREMEK: Deniz, nehir kabarmak, taşmak.
  BENT: Su biriktirmek için akan suyun önüne yapılan set, büğet.
  ENGİN: Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi.

  4.Kıtada geçen kelimeler

  GARP: Batı, günindi (Avrupa)
  AFAK: Ufuklar.
  ZIRH: Savaşlarda ok, kılıç, vb. silahlardan korunmak için giyilen, demir ve tel levhalardan yapılmış giysi.
  İMAN: İnanç.
  SERHAT: Sınır boyu.
  ULUMAK: Köpek, kurt, çakal vb. hayvanların uzun, iniltili, ağlar gibi çıkardığı ses.
  MEDENİYET: Uygarlık.

  5.Kıtada geçen kelimeler

  SİPER: Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer.
  HAYASIZ: Utanma duygusu olmayan,arsız,edepsiz.
  AKIN: Düşman topraklarına tedirgin etme, yıldırma, çapul vb. amaçlarla toplu olarak yapılan baskın.
  VAAT: Bir işi yerine getirmek için verilen söz.

  6.Kıtada geçen kelimeler

  TOPRAK: Yer kabuğunun canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü.
  KEFENSİZ YATAN: Şehit.
  ŞEHİT: Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse.
  VATAN: Yurt.

  7.Kıtada geçen kelimeler

  FEDA: Bir amaç uğrunda bir değer veya varlıktan vazgeçme.
  ŞÜHEDA: Şehitler.
  CANAN: Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın, sevgili.
  HÜDA: Allah.
  TEK: zarf Önüne getirildiği cümleye istek ve özlem kavramı katar.
  CÜDA: Yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden ayrılmış olan, uzak kalmış olan.

  8.Kıtada geçen kelimeler

  RUH: İnsanda, vücuttan ayrı bir varlık olarak var olduğuna inanılan öz.
  İLAHİ: Allah ile ilgili olan, Allah’a özgü olan.
  EMEL: Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek.
  MABED: Tapınak(cami).
  NAMAHREM: Yabancı, el.
  ŞEHADET: Tanıklık, şahitlik.
  EBEDİ: Sonsuz, ölümsüz, bengi.

  9.Kıtada geçen kelimeler

  VECD: Sevgi veya heyecandan doğan coşkunluk, kendinden geçme.Coşkulu istek.
  SECDE: Namaz kılarken alnı, el ayalarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere getirerek alınan durum.
  CERİHAM: Yara.
  RUH-I MÜCERRED: Maddesiz(soyut)ruh.
  NAAŞ: Ölü.
  ARŞ: İslam inanışına göre göğün en yüksek katı.  10 .Kıtada geçen kelimeler
  ŞANLI: Yüce, ulu, büyük.
  HELAL: Dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan, haram karşıtı.
  EBEDİYET: Sonsuzluk.
  İZMİHLAH: Yıkılma, çökme.
  HÜRRİYET: Özgürlük.
  İSTİKLAL: Bağımsızlık.