İslamiyetten Önceki Arabistan

'İslami Bilgiler' forumunda ZORBEY tarafından 2 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu

  1. islamiyetten önce arap yarımadasının durumu

    İslamiyet'ten evvel Araplar bilgisizlik ve hurafeler peşinde gidiyorlar, zengin, kabilesi kuvvetli olanlar bu durumda olmayanlara göre daha üstün sayılıyorlardı, kuvvetli zayıfı daima eziyordu. Hak haklının değil kuvvetlinin prensibi geçerliydi. Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle fitne ve fesat yerleri ve gökleri kaplamıştı.
    Ka'be Hz. İbrahim ve oğlu İsmail tarafından Allah'ın emriyle yapilmıştır. Ka'be yapıldığı ilk günden itibaren kutsal sayılmış ve her zaman bu kutsallığı devam etmiştir. Ancak Araplar zamanla hak dinden uzaklaşarak Ka'be'nin içini ve avlusunu putlarla doldurmuşlardı. Şehrin teşekkülü önceye uzanırsa da Mekke şehrinin medeni anlamda kurucusu Hz. Peygamberin dedelerinden Kusaidir. Bu zat Ka'be civarını parselleyip evler yaptirmış mahalleler kurdurmuştur. Ka'be ile ilgili sidanet, sikayet ve rifade vazifeleri yerine getiriliyordu. Zemzem kuyusu Ka'be civarında zaman zaman kabileler arasmda meydana gelen mücadeleler yüzünden kapanmışken Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib yeniden keşfetmiş ve Zemzem Kuyusunu yeniden gün yüzüne çıkarmıştir. Öte yandan Peygamberimizin doğumundan sonraki aylara tesadüf eden günlerde Ka'be Habeşistan'lı bir Hıristiyan olan Yemen valisi Ebrehe'nin askeri hücumuna uğramış, ancak yanında getirdiği büyük til saldırıya katılmamıştı. Öte yandan Cenab-ı Allah, ebabil kuşlarının gagalarından atılan çakıl taşlariyle Ebrehe ordusunu perişan etmiş, Ebrehe de yara alarak Yemen'e dönmek zorunda kalmış, ancak ülkesine dönmeden ölmüştü. Hak Teala kendi Beyt'ine hücum eden bir küstahı böyle cezalandırmıştı ve bu olay tarihe ibret dersi olarak geçmişti.
     
Yükleniyor...
- İslamiyetten Önceki Arabistan Forum Tarih
İslamiyetten Önceki Türk Devletlerinde Yönetim Şekli Hakkında Bilgiler İslami Bilgiler 16 Ekim 2012
İslamiyetten Önceki Türk Devletlerinde Ordu Teşkilatı İslami Bilgiler 17 Ekim 2011
İslamiyetten Önceki İlk Türk Devletleri İslami Bilgiler 5 Ekim 2011
islamiyetten önceki türk devletleri konu anlatımı Genel Türk Tarihi 8 Ağustos 2011