İslam dininin kaynakları (Edille-i Şeriyye) nelerdir?

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Gazel tarafından 17 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu

 1. Edille-i şer'iyye, dînî ve şer'î hükümlerin çıkarıldığı ve dayandıkları kaynaklardır ki, bunlar da dörttür:

  1.Kitap: Kur'an-ı Kerîm.
  2.Sünnet: Peygamberimizin mübârek sözleri, işle-dikleri ve başkaları tarafından yapılan işlerde o işi tasvip mâhiyetindeki sükûtlarıdır.
  3.İcmâ-ı ümmet: Bir asırda, Ümmet-i Muhammed'in müctehidlerinin bir mesele hakkında ittifak etmeleridir.
  4.Kıyâs-ı Fukahâ: Bir hâdisenin kitap, sünnet ve icmâ-ı ümmetle sâbit olan hükmünü; aynı illete, aynı sebebe ve aynı hikmete dayandırarak o hâdisenin tam benzerinde de isbat etmekten ibârettir.

  İctihad: Şer'î hükmü, şer'î delîlinden çıkarma hususunda olanca ilmî kuvvetini sarfetmektir.

  Müctehid: Herhangi bir şer'î hükmü âyet-i kerîme ve hadîs-i şeriflerden çıkaran, kıyas yapabilen büyük âlimdir. Müctehid olabilmek için, bütün islâmî ilimlere vakıf olduktan sonra mevhibe-i ilâhî (Allâh vergisi) olan ledünnî ilme de mazhar olmak lâzımdır
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 17 Ağustos 2014
 2. Kitap Sünnet İcma-i Ümmet ve Kıyas-ı Fukaha’dır.
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 17 Ağustos 2014
Yükleniyor...
- İslam dininin kaynakları Forum Tarih
islam dininin gayesi nedir İslami Bilgiler 10 Kasım 2014
islam dininin temizliğe verdiği önemi anlatan ayet ve hadisler İslami Bilgiler 9 Kasım 2014
islam dininin inanç esasları nelerdir kısaca Sorularla İslamiyet 24 Haziran 2014
Mekke’den Medine’ye Hicretin İslam Dininin Yayılmasındaki Etkileri Bilgi Rehberi 7 Kasım 2013