İnna Enzelnahü Okunuşu

'Ayetler ve Hadisler' forumunda Yasemin tarafından 7 Temmuz 2013 tarihinde açılan konu


  1. İnna Enzelnahü Süresi Okunuşu
    İnna Enzelnahü Okunuşu

    İnnaa enzelnâhü fi leyletil kadr.Ve maa edrâke ma leyletül kadr.Leyletül kadri hayrün min elfi şehr.Tenezzelül melaiketü verrûhu fiha biizni rabbihim.Min külli emrin selam. Hiye hatta matla'ıl fecr.

    Anlamı

    Hakikat, biz onu Kur'anı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin o büyük fazl u şerefini sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle, herbir iş için iner de iner. O gece tan yeri ağarıncaya kadar bir selamdır.