Hz Yunus Duası Arapça

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Meryem tarafından 1 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


  1. Hz Yunus Duası Arapçası
    Hz Yunus Duası türkçe anlamı    Allâhümme yâ Rabbî yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ bedî'as-Semâvâti ve'l-ardı yâ ze'l-Celâli vel-İkrâm yâ lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü min'ez-zâlimîn.

    Manası: "Allahım! Ey Rabbim! Hayy ve kayyum olan yer ve göklerin eşsiz yaratıcısı! Ey ikram ve celal sahibi! Ey kendinden başka ilah olmayan! Seni teşbih ederim. Ben nefsine zulmedenlerden oldum." demekdir.