Hz.Ali dönemindeki iç karışıklıklar

'İslami Bilgiler' forumunda HazaN tarafından 27 Kasım 2010 tarihinde açılan konu

  1. Hz. Ali dönemindeki iç karışıklıklar ne zaman başladı


    Hz. Ali döneminde iç karışıklıklar, kendisinin halife olmasıyla başlamıştır Gerek Cemel ve gerekse Sıffın'deki muhalifleri, öncelikle halifeye biat etmeyi reddetmiş olanlar veya biattan sonra muhalefet edenlerdi. Dolayısıyla Cemel ve Sıffin hadiselerinde muhaliflerin halifeye karşı tutumu, önem arz etmektedir. Hz. Aişe'yi hacdan Medine'ye getirmeyip Mekke'ye geri döndüren, Talha ve Zübeyr'i halifeye karşı çıkmasına sebep olan şey ne idi? Ümmeyyeoğulları ve Muaviye'nin muhalefeti neye dayanıyordu?Hz. Ali ve Muaviye'nin birbirine karşı izlediği siyaset, müslümanları iki başlılığa götürmüştü. Bu hal Hariciler adını alan yeni bir zümrenin doğmasına sebep oldu.Bu çalışmada yukarıda kısaca özetlenen konuların İslam kaynaklarındaki durumunun geniş bir tahlilini bulacaksınız. Devrin en önemli belgelerinden yola çıkılarak bir çerçeve çizilmeye çalışılan bu araştırma, zengin bibliyografik verilere dayanmaktadır.
     
Yükleniyor...
- dönemindeki karışıklıklar Forum Tarih
Hz. Ali dönemindeki iç karışıklıklar Sorularla İslamiyet 20 Şubat 2011
Osmanlı Dönemindeki Geometrik Şekillerin İsimleri Nedir? Osmanlı Tarihi 17 Ekim 2012
3. Mustafa Dönemindeki Islahatlar Osmanlı Tarihi 5 Temmuz 2012
Abbasiler Dönemindeki Gelişmeler Genel Türk Tarihi 5 Temmuz 2012