Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

'Sosyal Konular' forumunda EyLüL tarafından 9 Temmuz 2011 tarihinde açılan konu

 1. Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
  Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Genelgesi
  Hava Kirliliğinin Kontrolü

  ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK 12.11.2010 - 27757
  ÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER YÖNETMELİĞİ 17.05.2009 - 27231
  20 ISINM26 Toprak Kirlilğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik 08.06.2010 - 27605
  Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik 04.08.2010 - 27661
  Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilarin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği 23.01.2010 - 27471
  Kum Çakıl ve Benzeri MAddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği 08.12.2010 - 26724
  Su KirliliğiKontrolü Yönetmeliği 31.12.2004 - 25687

  ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 27.01.2010 - 27475

  ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 09.10.2003-25254

  AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ ((Değişik: RG 7/7/2004-25515) ve (Değişik: RG–30/4/2009–27215) Değişiklikleri İşlenmiştir.) 09.10.2003-25254

  Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında yönetmelik 26.12.2008-27092

  Kimyasalların Kontrolü ve Envanteri Hakkında Yönetmelik 26.12.2008-27092

  Tehlikeli Maddelere ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik 26.12.2008-27092

  Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik 26.12.2008-27092

  Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü (16-10-2009 Tarih ve 17074 Sayılı) Yönetmeliği - 2009/19 03.07.2009-27277

  Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -25755

  Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği 05/09/2008-26988

  Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 07/02/2009-27134

  Çevre Denetimi Yönetmeliği (26-10-2009 Tarihinde Değişiklik Yapılmıştır.) 21/11/2008-27061

  Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik (2008) 11/11/2008-27051

  Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği (2008) 15/08/2008-25882

  06 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği (05-05-2009 tarihli ve 27219 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik işlenmiştir.) 05/05/2009-27219

  Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (01.03.2008 tarih ve 26803 sayılı R.G.de yayınlanan değişiklik işlenmiştir..) 13/01/2005-25699

  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 17/07/2008-26939
  Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 26/06/2007-26562
  Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği(2002/49/EC) 07/03/2008-26809
  Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
   
Yükleniyor...
- Hava Kirliliğinin Kontrolü Forum Tarih
Hava Kirliliğinin Kontrolü Ve Önlenmesi Genelgesi Sosyal Konular 11 Temmuz 2011
hava kirliliğinin sebepleri Soru Cevap 26 Eylül 2012
Hava Kirliliğinin Verdiği Zararlar Kısa Bilgiler 23 Temmuz 2011
Hava Kirliliğinin Yol Açtığı Hastalıklar Sağlık bilgisi 22 Temmuz 2011