Halkçılık

'Mustafa Kemal Atatürk' forumunda SümbüL tarafından 16 Şubat 2010 tarihinde açılan konu

 1. Atatürk
  Atatürk ilkeleri
  Halkçılık
  Atatürk ilkeleri - Halkçılık

  H A L K Ç I L I K
  Kurtuluş Savaşı, ulusal niteliği gereği, tek bir sınıfa ya da gruba dayanmayıp, toplumun tüm kesimlerini içine alan geniş ittifakın ürünü olarak kazanılmıştır. Bu nedenle Atatürk'ün halkçılık ilkesi kaynağını kurtuluş mücadelesinde bulmuştur.

  "Bizim halkımız, yararları birbirinden ayrılır sınıflar halinde değil, tersine varlığı ve gayretleri birbirine gerekli olan sınıflardan oluşur. Bu dakikada dinleyenlerim, çiftçilerdir, sanatkarlardır, tüccarlardır ve işçilerdir. Bunların hangisi, ötekisinin karşısında olabilir. Çiftçilerin, sanatkarlara; sanatkarların çiftçilere ve çiftçinin, tüccara ve bunların hepsinin, ötekine ve işçiye ihtiyacı olduğunu kim yalanlayabilir?"

  "Halkçılık; cumhuriyetçilik ilkesinin içerdiği demokratik özgürlükçü, çoğulcu yönetimin yasalardaki bir hak olmaktan çıkarılıp, işlerliğe kavuşturulmasını; yönetimde, siyasada, kalkınmada, gelirlerin dağılımında, devlet ve ulus imkanlarının kullanılmasında halk yararının gözetilmesini amaçlar. Bu amaç doğrultusunda devleti, önlemler almak, yasalar çıkarmak, düzenlemelere gitmek, engelleri ortadan kaldırmakla görevli kılar."
   
Yükleniyor...
- Halkçılık Forum Tarih
Halkçılık İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Yararlar Nelerdir Mustafa Kemal Atatürk 21 Mayıs 2011
Atatürk İlkeleri – Halkçılık Nedir Mustafa Kemal Atatürk 30 Ağustos 2010