Gümrük Beyannamesi

Konusu 'Kısaca' forumundadır ve DiScOvErEr tarafından 10 Kasım 2010 başlatılmıştır.

 1. DiScOvErEr Üye

  Gümrük Beyannamesi (Customs Declaration Form)
  İhracatta gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir. Gümrük Birliği’ne girildikten sonra mevzuatın ve belgelerin uyumlaştırılması çerçevesinde “Tek Tip Gümrük Beyannamesi” kullanımı getirilmiştir.

  - Gümrük Beyannamesi doğrudan doğruya mal sahipleri ile kanuni mümessilleri veya vekilleri tarafından düzenlenmektedir.

  - Gümrük beyannameleri üzerinde kazıntı ve silinti yapılamaz.

  - Gümrük beyannamelerinin tescili için ibrazından sonra beyan edilen eşyanın cins, nev’i, nitelik ve birim fiyatı bakımından herhangi bir düzeltme yapılamaz.

  - Gümrük beyannamelerinin tescili, gümrüklerde tutulan deftere usulü uygun kayıt olunmak, üzerine kayıt sıra numarası, tarih ve resmi mühür konulması ile tamam olur.

  - Tek Tip Gümrük Beyannameleri 8 (sekiz) nüsha düzenlenmektedir.

  - 1. Nüsha: İhracat ve/veya transit işlemlerinde kullanılmaktadır.İhracat veya transit işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresinde saklanmaktadır.

  - 2. Nüsha: İstatistiki amaçla kullanılmaktadır.İhracat veya transit işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresinde saklanmaktadır.

  - 3. Nüsha: İhracatta gümrük idaresince mükellefe verilir.Kanıtlayıcı nüsha olarak kullanılmaktadır. Talep halinde ihracat beyannamelerinin onaylı fotokopileri ihracatçıya verilmekte veya ilgili kuruluşlara gönderilmektedir.

  - 4. Nüsha: Transit rejiminde kullanılmaktadır.Çıkış gümrük idaresinde kalacak olan nüshadır.

  - 5. Nüsha: Transit rejiminde kullanılmaktadır.Varış gümrük idaresince çıkış gümrük idaresine gönderilecek teyid nüshasıdır.

  - 6.,7.,8., Nüsha: İthalat işlemlerinde kullanılmaktadır.

  - İlk nüsha gümrük idaresi nüshası, ikinci nüshası istatistik nüshası ve üçüncü nüshaları da mükellef nüshası olarak kullanılmaktadır.

  Gümrük Beyannamesine Kaydedilen Bilgiler
  * Gönderen / ihracatçı

  * Yükleme belgeleri

  * Alıcı

  * Mali müşavir / serbest muhasebeci

  * Gideceği ülke

  * Ticaret yapılan ülke

  * Beyan sahibi/temsilcisi

  * Çıkış / ihracat ülkesi

  * Menşe ülke

  * Gideceği ülke

  * Çıkıştaki aracın kimliği ve kayıtlı olduğu ülke

  * Teslim şekli

  * Sınırı geçecek hareketli taşıt aracının kimliği ve kayıtlı olduğu ülke

  * Döviz ve toplam fatura bedeli

  * Döviz kuru

  * Sözleşme türü

  * Sınırdaki taşıma şekli

  * Dahili taşıma şekli

  * Yükleme yeri

  * Banka bilgisi

  * Çıkış gümrük idaresi

  * Eşyanın bulunduğu yer

  * Kapların ve eşyanın tanımı

  * Türk Gümrük Tarife Cetveli (G.T.İ.P) Numarası

  * Menşe ülke kodu

  * Brüt ağırlık (kg)

  * Net ağırlık

  * Manifesto / özet beyan

  * Ölçü birimi

  * Ek, bilgi, belge ve izinler

  * Vergilerin hesaplanması

  * Antreponunu tipi ve kodu

  * Yer ve tarih


 2. ANANE Üye

  Cevap: Gümrük Beyannamesi

  Paylaşımlar için cok teşekkür ederim


Benzer konu başlıkları: Gümrük Beyannamesi
Forum Başlık Tarih
İş Dünyası Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2012 Personel Alımı İlanı 26 Eylül 2012
Kısa Bilgiler Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Amblemi 12 Haziran 2012
Sosyal Konular Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının Görevleri 11 Haziran 2012
Önemli Gün ve Haftalar Dünya Gümrük Günü İle İlgili Yazı 14 Ocak 2012
İş Dünyası 2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Alımı 6 Ocak 2012