Gamri Kimdir Kısaca

'Hakkında bilgi' forumunda EyLüL tarafından 2 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu

 1. Gamri Kimdir


  Gamri Kimdir Kısaca Hayatı

  Gamri Evliyanın büyüklerinden ve Şafiî mezhebî fıkıh alimi. İsmi, Muhammed bin Ömer bin Ahmed el-Vâsıtî el-Gamrî el-Mahallî, künyesi Ebû Abdullah, lakabı ise Şemsüddîn'dir. 1384 (H.786) senesinde Mısır'ın Gamr bölgesinde doğdu. 1445 (H.849) senesi Şâbân ayının sonlarında Mahallet-ül-Kübrâ denilen yerde vefat etti. Gamri Yaptırdığı caminin yanına defnedildi.

  Gamrî, doğduğu yerde ilim öğrenmeye başladı. Fakîh Ahmed ed-Demsîsî'den Kur'ân-ı kerîmi öğrendi ve ezberledi. Et-Tenbîh adlı eseri okudu. Memleketindeki diğer âlimlerin de sohbetlerinde ve derslerinde bulunan Gamrî, ilim öğrenmek için Kâhire'de Câmi'ul-Ezher Üniversitesine girdi. Bu arada fıkıh ilmini öğrendi. El-Mardinî'nin derslerini tâkib etti. Sonra yalnızlığı seçip, ibâdetle meşgûl oldu.Tasavvuf erbâbı ilegörüştü. Ömer el-Vefâî Ahmed ez-Zâhid'in sohbetlerinde bulunarak kemâle erdi. Sonra hocaları onu, insanlara ilim öğretmekle görevlendirdiler.

  Gamri çok kere hacca gitti. Bir süre Mekke-i mükerremede kaldı. Beyt-ül-Makdîs'i ziyâret etti.Ehl-i sünnet îtikâdında olup, bid'atten uzak duran ve şiddetle sakınan bir zat idi. Dünyâ malına düşkün değildi. Kendisine getirilen hediyeleri fakirlere dağıtırdı.
   
Yükleniyor...
- Gamri Kimdir Kısaca Forum Tarih
Ebü'l-Abbas El-Gamri Kimdir Kısaca Biyografi 8 Haziran 2012
Gamri İslami Bilgiler 23 Ağustos 2009
Ebu Bekir El Razi kimdir kısaca Biyografi 20 Eylül 2016
Milyoner Son yazdığı eser hastalık hastası baş rol oynarken rahatsızlanıp ölen yazar kimdir? Sorun Cevaplayalım 10 Eylül 2016