Fiziğin genel kronojisi

'Ders notları' forumunda ZeuS tarafından 30 Kasım 2009 tarihinde açılan konu

 1. Fiziğin genel kronojisi ile ilgili bilgiler

  1900 - 1925 Arası Bilgiler
  Yıl Kişi ve Olay

  1900: Lord Rayleigh= Kısa dalgaboyuları için kara cisim kanununun istatistiksel gösterimi
  1900: Ernest Rutherford= Radyoaktif yarı ömrünün hesaplanması
  1900: Antoine Henri Becquerel= Beta ışınlarının elektron oldukları iddiası
  1900: Lummer, Pringsheim Rubens, Kurlbaum= Kısa dalga boylarında Wien'in kara cisim kanununun başarısızlığı
  1900: Max Planck= Kara cisim radyasyonunda quanta , Planck'ın kara cisim prensibi ve Planck sabiti
  1900: Paul Villard= Gamma ışınları
  1900: Friedrich Dorn= Element 86, radon
  1900: Pyotr Lebedev= Radyasyon basıncı ölçüldü
  1901: Max Planck= Planck sabiti, Boltzmann sabiti, Avogadro sayısı ve elektron yükünün hesaplanması
  1901: Guglielmo Marconi= Atlantik boyunca Mors sinyallerinin iletimi
  1902: Philipp Lenard= Fotoelektrik etkide yoğunluk prensibi
  1902: Rutherford ve Soddy= Radyasyonla dönüşüm teorisi ve "atom enerjisi" deyiminin ilk kullanımı
  1902: Kelvin, Thomson= Atomun plum pudding modeli
  1903: Ernest Rutherford= Alpha parçacıkları pozitif yüklü
  1903: Curie ve Laborde= Radium 'un yaydığı radyoaktif enerjinin büyüklüğü
  1903: Johannes Stark= Güneş enerjisi belki de kimyasal elementlerin oluşumundan kaynaklanıyor
  1903: Philipp Lenard= Iki zıt kutuplu atom modeli
  1904: Albert Einstein= Işık quntasının enerji-frekans ilişkisi
  1904: Hendrik Lorentz= Lorentz transformasyonlarının son şekli
  1904: Hantaro Nagaoka= Atomun gezegen modeli
  1904: Ambrose Flemming= Diode radyo lambası ve doğrultucu
  1904: Henri Poincare= Işık hızının fiziğin hız limiti olduğu kestirimi
  1904: Ernest Rutherford= Radyoaktif hesaplamayla dünyanın yaşı
  1905: Albert Einstein= Kinetik teoriyle brownian hareketinin açıklanması
  1905: Albert Einstein= Fotoelektrik için light-quantum teorisi
  1905: Albert Einstein= Özel Görecelik
  1905: Paul Langevin= Paramagnetiklerin atom teorisi
  1905: Percival Lowell= Neptune'un arkasında 9. gezegen varlığının öngörümü
  1905: Hermann Nernst= Termodinamiğin 3. kuralı
  1905: Albert Einstein= Kütle ve enerji birbirine eşgeğer
  1906: Albert Einstein= Katılar için özgül ısı kanununun quantum açıklaması
  1906: Joseph Thomson= X-ışın fotonlarının Thomson saçılımı ve atomdaki elektron sayısı
  1906: Ernest Rutherford= Alpha parçacıkları havada saçılır
  1906: Lee de Forest= Triode radyo lambası
  1907: Albert Einstein= Denklik prensibi ve yerçekimsel kırmızıyakayış(redshift)
  1907: Urbain ve von Welsbach= Element 71, lutetium
  1908: Hermann Minkowski= Uzay ve zamanın geometrik tekliği
  1908: Hans Geiger= Radyoaktiviteyi ölçmek için geiger sayacı
  1908: Heike Kammerlingh-Onnes= Sıvı helium
  1908: Geiger, Royds, Rutherford= Alpha parçacıklarını helium çekirdeği gibi tanımlama
  1909: Albert Einstein= Fotonların parçacık-dalga ikiliği
  1909: Johannes Stark= Foton momentumu
  1909: Geiger ve Marsden= Alfa parçacıklarının altın metal üzerindeki normal olmayan saçılımı
  1909: Robert Millikan= Elektron yükünün ölçümü
  1910: Albert Einstein= Uzay neden mavi?
  1910: Matthew Hunter= Titanium elementinin yalıtımı
  1910: Theodor Wulf= Atmosferik radyasyonun fazlalığı
  1911: Victor Hess= Uzaydan yüksek mesafeli radyasyon
  1911: Heike Kammerlingh-Onnes= Superiletkenlik
  1911: Ernest Rutherford= Alfa saçılımı sonuçlarından çekirdeğin varlığının tesbiti
  1912: Joseph Thomson= Kütle spektrometresi ve izotopların ayrışımı
  1912: Henrietta Leavitt= Cepheid değişken yıldızlarının period - parlaklık ilişkisi
  1912: Robert Millikan= Planck sabitinin ölçümü
  1912: Peter Debye= Özgül ısı kanununun düşük sıcaklıklar için Geliştirilmesi
  1912: Charles Wilson= Cloud chamber
  1912: Max Von Laue= X-ışınlarının kırınım sonucu oluşan elektomagnetik radyasyon olarak açıklaması
  1912: Albert Einstein= Uzay-Zaman eğriliği
  1912: Vesto Melvin Slipher= Andromeda galaksisinin maviye kayış (blue-shift)'ı gözlemlendi
  1912: Gustav Mie= Doğrusal olmayan alan teorisi
  1913: Niels Bohr= Atomik yörüngelerin quantum teorisi
  1913: Niels Bohr= Nükleer özellik olarak radyoaktivite
  1913: Jean-Baptiste Perrin= Atom ve moleküllerin boyutları için teori
  1913: Fajans ve Gohring= Element 91, protactinium
  1913: Bragg ve Bragg= X-ışını kırınımı ve kristal yapıları
  1913: Hans Geiger= Atom numarası ve nukleer yük arasındaki ilişki
  1913: Johannes Stark= Hidrojen spektrum çizgilerinin elektirik alanı içinde bölünmesi
  1913: Frederick Soddy= Izotope
  1914: James Chadwick= Temel beta spektrumu sürekli ve enerji değişkenlikleri gösteriyor.
  1914: Harry Moseley= Çekirdek elektrik yükü ve atom numarası arasındaki ilişkiyi ispatlamak için X-ışınlarının kullanımı
  1914: Ejnar Hertzsprung= Büyük Magellanic bulutu uzaklığının, Cepheid değişken yıldızlarını kullanarak ölçümü
  1914: Rutherford, da Costa Andrade= Gamma ışınlarının kuvvetli foton olarak tanımlanması
  1915: Albert Einstein= Genel görecelik
  1915: David Hilbert= Gravitasyon alan denklemlerinde action prensibi
  1915: Albert Einstein= Işık eğiminin öngörümü ve merkür perihelion kaymasının açıklaması
  1916: Robert Millikan= Fotoelektrik etkide enerji kanununun ispatı
  1916: Albert Einstein= Gravitasyonel dalgaların öngörümü
  1916: Albert Einstein= Genel görecelikte enerji-momentum korunumu
  1916: Karl Schwarzs*****= Gravitasyon alan denklemlerindeki garip sonuç küçük kara deliğin habercisi
  1916: Arnold Sommerfeld= Ileri atomik quantum numarası ve spekturumun kesin yapısı, fine structure sabiti
  1917: Harlow Shapley= Galaksinin çapının 100.000 parsec olarak tahmini
  1917: Albert Einstein= Kozmolojik sabit kavramı ve evrenin steady state modeli
  1917: Vesto Melvin Slipher= Birçok galaksinin kırmızıya-kayış'ı olduğu gözlemlendi
  1917: Willem de Sitter= Evrenin maddesiz statik model açıklaması
  1917: Arthur Eddington= Gravitasyonel enerjiyi, yıldızların yaydığı bir enerji olarak açıklama yetersiz
  1917: Rutherford, Marsden= Nitrojenden hidrojen ve oksijenin yapay olarak ayrıştırılması
  1918: Harlow Shapley= Globular kümesi uzaklığının cepheid değişken yıldızlarını kullanarak ölçümü
  1918: Harlow Shapley= Galaksimizin büyüklüğü ve şeklinin tesbiti
  1918: Reissner ve Nordstrom= Yüklü kara deliklerin varlığını ortaya koyan Einstein denklemlerinin çözümü
  1918: Emmy Noether= Klasik fizikte simetri ve korunum denklemleri arasındaki matematiksel ilişiki
  1918: Francis Aston= Kütle spektrometresi
  1918: Herman Weyl= Guage teori
  1919: Ernest Rutherford= Çekirdekte protonun varlığı
  1919: Francis Aston= Hidrojen'nin helium'a fission'u çok fazla enerji açığa çıkarıyor.
  1919: Crommelin, Eddington= Eclipse sırasında Einstein'ın starlight sapması tahmininin doğrulanması
  1919: Arthur Eddington= Kırmızı gaint'ların büyüklüğünün steller modelle ölçümü
  1920: Ernest Rutherford= Neutron'un öngörümü
  1920: Anderson, Michelson= Betelgeuse yıldızı büyüklüğünün stellar interferometre kullanılarak ölçümü
  1920: Harkins, Eddington= Hidrojen fission enerjisi yıldızların enerji kaynağı olabilir.
  1920: Shapley ve Curtis= Evrenin yapısı ve büyüklüğü üzerine büyük tartışma
  1921: Theodor Kaluza= Yeni boyut ekleyerek elektromagnetizm ve gravitasyonun bütünleştrilmesi
  1921: Bieler ve Chadwick= Güçlü nükleer etkileşim için kanıt
  1921: Stern ve Gerlach= Atomik magnetik momentin ölçümü
  1921: Charles Bury= Elementlerin kimyasından elektronik yapılarının tesbiti
  1922: Cornelius Lanczos= De Sitter evreninden genişleyen evrene geçiş
  1922: Alexsandr Friedmann= Içinde maddeyle beraber genişleyen ve salınan evren modeli
  1923: Compton ve Debye= Compton etkisi teorisi
  1923: Arthur Compton= Compton etkisinin ispatı fotonu parçacık olarak tanımlamamızı destekler
  1923: Louis de Broglie= Parçacıkların dalga yapısının öngörümü
  1923: Davisson ve Kunsman= Elektron kırınımı
  1923: Coster ve von Hevesy= Element 72, hafnium
  1923: Herman Weyl= De Sitter evreni uzaklıkla kırmızıya kayış arasında doğrusal bir ilişki öngörür.
  1924: Edwin Hubble= Cepheid değişkenleri kullanarak diğer galaksilerin mesafelerinin ölçümü
  1924: Edward Appleton= Ionosphere
  1924: Satyendra Bose= Planck kanununun türetimi
  1924: Bose ve Einstein= Foton istatistiği ve Bose-Einstein yoğunluğu
  1924: Albert Einstein= Quantum boson moleküler gazlarının statik fiziği
  1924: Wolfgang Pauli= Zeeman etkisinin açıklaması ve elektronun iki-değerlikli yapısı
  1924: Wolfgang Pauli= Exclusion prensibi
  1924: Ludwik Siberstein= Nebulae için kırmızıya kayış iddiası
  1925: Walter Elsasser= Walter Elsasser elektron kırınımının maddenin dalga özelliği olarak açıklanması
  1925: Vesto Melvin Slipher= Galaksilerin Kırmızıya Kayış'ı mesafe-hız ilişkisini ortaya koyuyor.
  1925: Robert Millikan= Kozmik ışınların üst atmosferde keşfi
  1925: Noddack, Tacke Berg= Element 75, rhenium
  1925: Werner Heisenberg= Quantum mekanik geçiş teorisi
  1925: Born ve Jordan= Heisenberg quantum mekaniğinin matrix gösterimi
  1925: Paul Dirac= Genel quantum mekanik q-number teorisi
  1925: Pascual Jordan= Ikincil quantizasyonu
  1925: Goudsmit ve Uhlenbeck= Elektron spin
  1925: Enrico Fermi= Elektron istatistiği
   
Yükleniyor...
- Fiziğin genel kronojisi Forum Tarih
Fiziğin günlük hayatımızdaki yeri ve önemi Sorun Cevaplayalım 3 Ekim 2011
fiziğin alt dalları alt alanları nelerdir Bilgi Rehberi 22 Aralık 2010
Fiziğin Güncel Hayatta Kullanım Alanları Ders notları 17 Şubat 2010
Fiziğin Gelişim Kronolojisi Ders notları 17 Şubat 2010