Fiziğin Gelişim Kronolojisi

'Ders notları' forumunda Büsra tarafından 17 Şubat 2010 tarihinde açılan konu

 1. Fiziğin Değişim Kronolojisi
  Fiziğin Değişim Tarihlari

  1926: Gilbert Lewis "Foton" teriminin ilk kullanını
  1926: Oskar Klein Kaluza-Klein teorisi
  1926: Wolfgang Pauli Matrix methodla hidrojen atomu spektrumu
  1926: Erwin Schroedinger Parçacık dalga denklemi
  1926: Erwin Schroedinger Dalga denklemi kullanarak hidrojen spektrumunun elde edilmesi
  1926: Eckart, Pauli, Schroedinger Dalga denklemi ve matrix mekaniğinin birbirine denkliği
  1926: Max Born Dalga fonksiyonunun olasılık gösterimi
  1926: Albert Einstein "Tanrı kumar oynamaz"
  1926: Paul Dirac Boson ve fermionların ayrımı, dalga fonksiyonunun simetri ve asimetrisi
  1926: Dirac, Jordan Qunatum Mekanik Canonical Transformation teorisi
  1926: Klein, Fock ve Gordon Göreceli dalga fonksiyonu
  1926: Ralph Fowler Beyaz cüce yıldızlarının exclusion prensibi açıklaması
  1926: Born, Heisenberg, Jordan Quantize alanlar için model
  1926: Wolfgang Pauli Momentum ve pozisyon aynı anda bilinemez
  1926: Werner Heisenberg Belirsizlik ilkesi
  1927: Davisson, Germer, Thomson Elektron kırınımının kristallerle doğrulanması
  1927: Jan Oort Galaktik döngü ve galaksimizin siperal şekli
  1927: Niels Bohr Complementarity teorisi
  1927: Paul Dirac Elektromagnetik alanların quantizasyonu, bosonic yaradılış ve anihilation operatörler, sanal parçacıklar, sıfır enerji noktası
  1927: Eugene Wigner Parity'nin korunumu
  1927: Friedrich Hund Quantum tunneling
  1927: Heitler ve London Quantum teorisi kimyasal bağları açıklayabilir.
  1927: Fritz London Elektromagnetik guage, Schroedinger denkleminin bir safhasıdır
  1927: Georges Lemaitre Genişleyen evren modeli
  1927: Niels Bohr Quantum mekaniğin Kopenhag gösterimi
  1928: Condon, Gamow, Gurney Quantum tunnelling alpha saçılımı
  1928: Paul Dirac Spin-half elekron göreceli denklemi
  1928: Willem Keeson Sıvı helyum safha geçişi
  1928: Jordan, Pauli Serbest alanların quantum alan teorisi
  1928: Rolf Wideroe Yüksek enerji hızlandırıcısının ilk taslağı
  1928: Heisenberg, Weyl Quantum mekanik grup gösterim teorisi
  1929: Quartz crystal saati
  1929: Ernest Lawrence Cyclotron
  1929: Robert van de Graaff Van de Graaff jeneratörü
  1929: Heisenberg, Pauli Quantum alan teorisi ve divergence etkileşimi
  1929: Paul Dirac Elektron denizi ve Hole teorisi
  1929: Edwin Hubble Evrenin genişlediği sonucunu ortaya koyan Hubble sabitinin ölçümü
  1929: Bothe, Kolhorster Kozmik ışınlar yüklü parçacıklardır
  1930: Clyde Tombaugh Pluto
  1930: Becker, Bothe Daha sonra neutron olarak tanımlanan yüksüz ışınlar gözlemlendi
  1930: Paul Dirac Sistemli Canonical quantizasyonu
  1930: Arthur Eddington Einstein'ın durağan evreni kararsız yapıda
  1930: Hartree ve Fock Çok-parçacıklı Quantum mekanik
  1931: Dirac, Oppenheimer Anti madde öngörümü
  1931: Albert Einstein Kozmolojik sabitin dışlanması, salınan kozmoloji
  1931: Georges Lemaitre Ilk zamanların atomu evrenin temel taşı
  1931: Isidor Rabi Population inversion teorisi
  1931: Wolfgang Pauli Kayıp enerji açıklaması olarak neutrino ve zayıf nukleer bozunumda spin
  1931: Eugene Wigner Quantum mekanikte simetri
  1931: Paul Dirac Magnetik monopoller quantum yükünü açıklayabilir.
  1932: Raman ve Bhagavantam Foton spininin 1 olduğunun ispatı
  1932: Einstein, De Sitter Genişleyen düz Kozmoloji
  1932: James Chadwick Neutron tanımlandı
  1932: Knoll ve Ruska Elektron mikroskop
  1932: Carl Anderson Kozmik ışınlardan gelen pozitron
  1932: Cockroft ve Walton Doğrusal proton hızlandırıcısı (700 keV) ve kütle/ enerji denkliğinin ispatı
  1932: Karl Jansky Ilk radio astronomi
  1932: Dmitri Iwanenko Çekirdeğin bir parçası olarak neutron
  1932: Richard Tolman Periyodik salınan evren termodinamiği
  1932: Vladimir Fock Fock uzayı
  1932: Urey, Brickwedde, Murphy, Washburn Deuterium
  1932: Werner Heisenberg Çekirdek, proton ve neutronlardan oluşuyor
  1932: Lev Davidovich Landau Neutron yıldızlarının varlığı öngörüldü
  1933: Paul Ehrenfest Ikinci seviye safha geçişi
  1933: Blackett ve Occhialini Elektron-positron yaratma ve annihilation
  1933: Esterman, Frisch ve Stern Proton'un magnetik moment'inin hesaplanması
  1933: Baade ve Zwicky Beyaz cüce'nin çöküşü neutron yıldızından supernovaya geçiş olabilir
  1933: Fritz Zwicky Galaktik kümede kara madde
  1933: Arthur Milne Büyük ölçekli homogeneity kozmolojik prensibi
  1933: Harlow Shapley Galaxy yayılımının yapısı gözlemlendi
  1934: Pavel Cherenkov Cherenkov radyasyonu
  1934: Chadwick ve Goldhaber Neutron kütlesinin kesin ölçümü
  1934: Chadwick ve Goldhaber Nukleer kuvvetin ölçümü
  1934: Francis Perrin Neutrino kütlesiz
  1934: Grote Reber Cygnus'dan gelen radyo kaynağı
  1934: Joliot ve Curie-Joliot Yapay radyoaktivite
  1934: Enrico Fermi Beta bozumunda ve zayıf etkileşimde Fermi teorisi
  1934: Esterman ve Stern Neutron Magnetik momenti
  1934: Fermi ve Hahn Fission gözlemlendi
  1934: Paul Dirac Vacum polarizasyonu ve QED'de divergence
  1935: Yukawa, Stueckelberg Güçlü nukleer kuvvet teorisi ve pi-mesaon
  1935: J. Robert Oppenheimer Spin istatistiği
  1935: Einstein, Podolsky Quantum mekanik non-locality EPR Paradox
  1935: Subrahmanyan Chandrasekhar Beyaz cüce çöküşü kütle limitinin hesaplanması
  1935: Erwin Schroedinger Quantum cat paradox
  1935: Robert Watson-Watt Radar
  1936: Niels Bohr Bileşik çekirdek
  1936: Anderson ve Neddermeyer Kozmik ışınlarda muon
  1936: Leon Brillouin Wave guide teori
  1936: Breit ve Coll Isotopik spin
  1936: Alan Turing Hesaplanabilirlik
  1937: Pyotr Kapitza Helium II super akışkanlığı
  1937: Perrier ve Segre Element 37, technetium, yapay ilk element üretildi
  1937: Majorana Elektron , pozitron simetri teorisi
  1937: Julian Schwinger Neutron spin'i 1/2
  1937: Blau, Wambacher Parçacık dedektörü olarak fotoğrafik emülsiyon
  1937: John Wheeler S-Matrix teorisi
  1938: Oppenheimer ve Serber Neutron yıldızlarının denge durumu için kütle üst sınırı var
  1938: Bethe, Critchfield, von Weizsacker Yıldızların güçkaynakları nukleer fusion CN-cycle
  1938: Isador RaBloch ve Nordsieckbi Magnetik Rezonans
  1938: Hahn, Strassman Fission neutron açığa çıkarıyor
  1938: Oskar Klein Üst boyutsal Kaluza-Klein yeni alan denklemleri
  1938: Fritz Zwicky Glaksi kümeleri
  1938: Ernest Stueckelberg Baryon numarası korunumu
  1938: Hendrick Kramers Kütle renormalizasyonu
  1938: Frisch ve Meitner Uranium fission teorisi
  1939: Joliot ve Curie-Joliot, Szilard Nukleer zincir reaksiyon teorisi
  1939: Oppenheimer ve Snyder Neutron yıldızı çöküşü kara delik oluşumuna neden oluyor
  1939: Bohr, Wheeler, Khariton, Zel'dovich U235 fission teorisi ve zincir reaksiyonu
  1939: Bloch ve Alvarez Neutron magnetik momentinin ölçümü
  1939: Rossi, Van Norman, Hilbery Muon bozunumu
  1939: Teller, Szilard, Einstein Roosevelt' e uyarı mektubu
  1939: Peierls ve Frisch Kritik kütle ve A-Bomb teorisi
  1939: Marguerite Perey Element 87, francium
  1940: MacMillan, Abelson Element 93, neptunium
  1940: Corson, MacKenzie, Segre Element 85, astatine synthesised
  1941: MacMillan, Kennedy, Seaborg, Wahl Element 94, plutonium
  1941: Lev Davidovich Landau Superakışkanklar teorisi
  1941: Rossi ve Hall Zaman genişlemesinin kanıtı için Muon bozunumunun kullanılması
  1941: Atom bombası yapımı için Manhatten Projesi kuruldu
  1942: Enrico Fermi Ilk sürdürülebilir fission reaksiyonu
  1942: Grote Reber Uzayın radio haritası
  1943: Ernest Stueckelberg QED renormalisation
  1943: Sakata, Inoue Pion'un Muon'1 bozunum teorisi
  1944: Lars Onsager Safha geçişi genel teorisi
  1944: Seaborg, James, Morgan, Ghiorso, Thompson Elements 95; americium, 96; curium
  1944: Leprince-Ringuet ve Lheritier Kozmik ışınlarda K+ bulundu
  1945: Robert Oppenheimer et al Atom bombası
  1945: Ilk elektronik bilgisayar ENIAC
  1946: James Hey Cygnus A radyo dalgası kaynağı keşfi
  1946: George Gamow Cold big bang modeli
  1946: Bloch ve Purcell Nukleer magnetik rezonans
  1947: Claude Shannon Bilgi teorisi
  1947: Hartmut Kallman Scintillation sayacı
  1947: Denis Gabor Holograms teorisi
  1947: Powell, Occhialini Negatif pion bulundu
  1947: Willis Lamb Hassas Hidrojen spektrumu, Lamb shift
  1947: Kusch ve Folley Farklı yapıdaki elektron magnetik momentinin ölçümü
  1947: Hartland Snyder Quantize uzay-zaman
  1948: Tomonaga, Schwinger, Feynman QED renormalisation
  1948: Alpher, Bethe ve Gamow Hot big bang nucleosynthesis
  1948: Alpher ve Herman Kozmik arkaplan radyasyonu öngörümü
  1948: Bondi, Gold, Hoyle Evren steady state teorisi
  1948: Goldhaber ve Goldhaber Beta parçacıklarının elektron olduklarının deneysel keşfi
  1948: Richard Feynman Quantum teorisine path integral yaklaşımı
  1948: Bardeen, Brattain, Shockley Yarı-iletkenler ve Transistörler
  1948: Snell ve Miller Neutron bozunumu
  1948: Freeman Dyson Feynman ve Schwinger-Tomonaga QED nın denkliği
  1948: Hendrik Casimir Casimir force teorisi
  1949: Leighton, Anderson, Seriff Muon 1/2 spinli
  1949: Seaborg, Ghiorso, Thompson Element 97, berkelium
  1949: Fred Hoyle "Big bang " teriminin ilk defa kullanımı
  1949: Haxel, Jensen, Mayer, Suess Nukleer shell modeli
  1950: Paul Dirac String teorisinin ilk öngörümü
  1950: Seaborg, Ghiorso, Street, Thompson Element 98, californium
  1950: Jan Oort Kuyruklu yıldızların başlangıçı için teori
  1950: Bjorklund, Crandall,Moyer, York Neutral pion
  1950: Albert Einstein Einstein'ın birleşik teorisi başarısızlığa uğradı
   
 2. Cevap: Fiziğin Gelişim Kronolojisi

  paylasm icin tskr
   
Yükleniyor...
- Fiziğin Gelişim Kronolojisi Forum Tarih
Fiziğin günlük hayatımızdaki yeri ve önemi Sorun Cevaplayalım 3 Ekim 2011
fiziğin alt dalları alt alanları nelerdir Bilgi Rehberi 22 Aralık 2010
Fiziğin Güncel Hayatta Kullanım Alanları Ders notları 17 Şubat 2010
Fiziğin genel kronojisi Ders notları 30 Kasım 2009