Fatiha Suresinin Yazılışı

'Ayetler ve Hadisler' forumunda Ezlem tarafından 6 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


  1. Fatiha suresi Arapça Yazılışı
    Fatiha suresi Türkçe Yazılışı
    Fâtiha sûresi okunuşu

    1.
    بسم الله الرحمن الرحيم
    Bismillāhirrahmānirrahīm
    Bağışlayan ve esirgeyen Allah'ın adıyla.
    2.
    الحمد لله رب العالمين
    Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
    Şükür, yalnız âlemlerin Rabbi,olan Allah'a dır.
    3.
    الرحمن الرحيم
    Errahmânir'rahim.
    O Bağışlayan ve esirgeyendir,
    4.
    مالك يوم الدين
    Mâliki yevmiddin.
    Din gününün sahibidir.
    5.
    اياك نعبد واياك نستعين
    İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în,
    Ancak Sana kulluk ederiz ve ancak Senden yardım dileriz.
    6.
    اهدنا الصرط المستقيم
    İhdinessırâtel müstakîm.
    Bizi müstakim/doğru/doğruluğu isteyenin yol(un)a hidayet eyle.
    7.
    صرط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
    Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn amin.
    Kendilerine nimet verdiğin/in'am ettiğin kimselerin yoluna (ilet); hiddete uğramışların ve sapmışların yoluna değil.