Fahr-Ül-Farisi (Muhammed Bin İbrahim Farisi) Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Masal tarafından 23 Haziran 2012 tarihinde açılan konu

 1. Muhammed Bin İbrahim Farisi Kimdir


  Kısaca Fahr-Ül-Farisi (Muhammed Bin İbrahim Farisi) Kimdir


  Hadîs, tasavvuf, kelâm ve şâfiî mezhebi fıkıh âlimi. Künyesi, Ebû Abdullah olup ismi, Muhammed bin İbrâhim bin Ahmed bin Tâhir’dir. 528 (m. 1134) yılında doğdu. Fîrûzâbâdî, Şîrâzî ve Fârisî nisbet edildi. Fahrüddîn lakabı verildi. Fahr-ül-Fârisî nâmıyla meşhûr oldu.

  Küçük yaşta ilim tahsiline başlayan Fahr-ül-Fârisî, genç yaşta din ve âlet ilimlerini öğrendi. Şam, Hicaz, Bağdad gibi ilim merkezlerini dolaştı. Mısır’a gidip yerleşti. Hadîs ve Şâfiî mezhebi fıkıh âlimi Ebû Tâhir Silefî ve İbn-i Asâkir gibi zamanın meşhûr âlimlerinden ilim öğrendi. Hadîs-i şerîf ve fıkıh ilimlerinde âlim oldu. Şâfiî mezhebine göre fetvâ verirdi. Müslümanların işlerini kolaylaştırdı.

  Birçok talebe yetiştirip, kıymetli eserler yazdı. Eberkûhî onun talebeleri arasındaydı. Daha çok tasavvuf ve tasavvuf hâllerine dâir olan eserlerinden ba’zıları şunlardır: “El-Esrâr ve sırr-ül-iskâr”, “Tezkire menâhic-üs-sâlikîn,”, “Belâgat-ül-fâsil ve urvet-ül-vâsıl”, “Metiyyet-ün-nakl ve atıyyet-ül-akl”, “El-Fark beyn-es-sûfi vel-fakîr”, “Cemhât-ün-nehy an lemhât-il-mehâ”, “Berk-ün-nukâ ve şems-ül-lükâ”. “Netâic-ül-kurbe ve nefâis-ül-gurbe”.

  622 (m. 1225) yılında Mısır’da vefât etti. Kurâfe’de Zünnûn-i Mısrî hazretlerinin mescidi, yanında yaptırdığı zaviyeye defnedildi.
   
Yükleniyor...
- Fahr Farisi (Muhammed Forum Tarih
Fahriye Evcen Nasıl Zayıfladı? Sağlıklı Beslenme ve Diyet 26 Kasım 2013
Fahriye Evcen'in Yeni Dizisi Popüler Diziler 3 Temmuz 2013
Fahriye Evcen'in Yeni Dizisi Belli Oldu Popüler Diziler 7 Haziran 2013
Fahriye Evcen Yeni Rol Arkadaşı Popüler Diziler 31 Mart 2013