Eti yenen ve yenmeyen hayvanlar nelerdir

'Sorularla İslamiyet' forumunda EyLüL tarafından 16 Eylül 2012 tarihinde açılan konu

  1. Eti yenilip yenilemeyen hayvanların tespiti neye dayanılarak yapılmıştır?
    İslam, insanı maddî ve manevî her türlü zarardan korumak için bir takım kurallar koymuş ve insana zarar verebilecek pis ve kötü olan her şeyi (habâis) yasaklamış; temiz, güzel ve faydalı olanı da (tayyibât) helâl kılmıştır (Bakara, 2/168, 173; A’raf 7/157). Kur’ân ve sünnette etleri yenebilecek hayvanlarla ilgili bir liste verme yönüne gidilmemiş, sadece belli ilke ve ölçüler konulmakla yetinilmiştir. Ayrıca sağlığa zararlı maddelerin tüketilmemesi İslâm’ın genel ilkelerinden kabul edilmiştir. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sünneti, Kur’ân-ı Kerîm’deki yasaklamaları teyit eden ifadelerin yanı sıra, “pis ve iğrenç” yiyeceklerin özelliklerine ilişkin detaylı açıklamaları da içermektedir. Meselâ Hz. Peygamber (s.a.v.), yırtıcı hayvanların (parçalayıcı uzun ve sivri dişleri olan hayvanlar) ve yırtıcı kuşların (pençesi ile avını parçalayan kuşlar) etlerinin yenmeyeceğini özellikle belirtmiştir. Ayrıca Rasûlullah’tan (s.a.v.), bazı hayvanların etlerinin yenilmesine dair hükümleri ihtiva eden başka hadisler de rivayet edilmiştir (Müslim, Sayd, 15,16; Ebû Dâvud, Et’ime, 32). İslâm âlimleri, belirtilen amaç ve ilkeler ışığında ictihad ederek hangi hayvanların etinin helâl ve haram olduğunu ya tek tek veya gruplandırarak belirlemeye çalışmışlardır. Bu belirlemelerde, bazı hadislerin sıhhati konusundaki farklı değerlendirmelerin ve farklı yorumlanmasının yanı sıra, insan tabiatının, örfün ve mahallî alışkanlıkların ve söz konusu ilkeleri somut olaylara uygulamadaki değerlendirme farklılıklarının etkili olduğu bir gerçektir.
     
Yükleniyor...
- yenen yenmeyen hayvanlar Forum Tarih
Eti Yenen ve Yenmeyen Hayvanlar Sorularla İslamiyet 25 Ağustos 2010
Kanseri Yenen Nilüfer’in İlk Konseri Magazin haberleri 15 Temmuz 2012
Kanseri Yenen Çay Sağlık bilgisi 18 Şubat 2012
Mantıyla Yenen Ekmek Kilo Yapmıyor Sağlık bilgisi 14 Şubat 2012