esmaül hüsna havasları

'Dualar ve Faziletleri' forumunda YAREN tarafından 27 Temmuz 2010 tarihinde açılan konu

 1. esmaül hüsna hikmetleri,
  esmaül hüsna havas ve esrarı,
  esmaül hüsna havasları
  [​IMG]

  Esma ül Hüsna’nin Havasları

  Ya Allah : Tüm Duaları kabul olunur, rızkı artar.

  Ya Rahman : Dünyada ve Ahiret’te Allah’ın (C.C.) sevgisini kazanır, kalbi yumuşar, zulümlerden emin olur, maddi ve manevi nimetlere nail olur.

  Ya Rahim : Bütün yaratıkların merhametini kazanır, afet ve belalardan kurtulur, kıyamet günü Allah'ın (C.C.) rahmetine nail olur, maddi ve manevi rızkı artar.

  Ya Melik : Dünyada ve Ahiret’te mevkisi artar, bütün kötülüklerden emin olur, zalimin karşısında güçlü olur, sevilir, sayılır, her yerde sözü geçer ve bir çok sırra vakıf olur.

  Ya Kuddüs : Ahlakı güzelleşir, kötü davranışlardan içkiden, kumardan, zinadan kurtulur, kalbi temizlenir, ruh hastaları Allah'ın (C.C.) izniyle iyileşir.

  Ya Selam : Dünya ve Ahiret işlerinde başarı artar, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulur, korktuğu şeylerden, düşmandan, zalimden emin olur.

  Ya Mü’min : Küfürden, şirkten, yalandan, insanların ve cinlerin şerlerinden kurtulur, maddi ve manevi hastalıklar iyileşir.

  Ya Müheymin : Kalbinde ilim nuru zuhur eder, insanların aklından geçeni anlar, düşmanların şerrinden kurtulur, dileklerine ulaşır.

  Ya Aziz : Dünya ve Ahiret’te dereceleri artar, insanlar arasında yücelir, herkes tarafından sevilir, rızkı artar, kimseye muhtaç olmaz.

  Ya Cebbar : Her istediğini her yerde yaptırır, insanlar tarafından sevilir, insanların, cinlerin ve şeytanın şerrinden emin kurtulur,düşmanlarından intikam alır.

  Ya Mütekebbir : Herkes tarafından sevilir, her türlü beladan kurtulur, maddi ve manevi kazancı artar.

  Ya Halik : Maddi ve manevi her türlü hastalıklarından kurtulur, işlerinde başarılı olur, tüm sıkıntılarından kurtulur.

  Ya Bari : Her türlü maddi ve manevi sıkıntılardan ve problemlerden kurtulur, her başladığı işte başarılı olur.

  Ya Musavvir : Maddi, manevi herhangi bir işte uzmanlaşır, en zor işleri başarır, isteğine erişir.

  Ya Gaffar : Tüm günahları af olur,bağışlanır, Allah (C.C.) sevgisiyle kalbi nurlanır, günahlardan korunur ve tüm kötü huylardan kurtulur.

  Ya Kahhar : Düşmanlarına galip gelir, gayri meşruya olan isteği yok olur, şeytani ve nefsani istekleri söner.

  Ya Vehhab : Hiç zahmetsiz bol rızka erişir, malı mülkü artar, dünyevi ve uhrevi birçok ilime sahibi olur.

  Ya Rezzak : Hiç umulmadık yerden bol rızk gelir, ömrünün sonuna kadar Allah’tan (C.C.) başka kimseye muhtaç olmaz, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulur.

  Ya Fettah : Dünyada ve Ahirette tüm kapılar kendine açılır, ticarette başarıya ulaşır, dünyevi ve uhrevi ilimlerde ilerleme kaydeder.

  Ya Alim : Dünyevi ve uhrevi tüm ilimleri kazanır, hafızası kuvvetlenir, birçok gizli ilimlere ve bilgilere erişir.

  Ya Kabid : Düşmanların zulmünden, kötü huylardan kurtulur, insanların sevgisine erişir.

  Ya Basit : Rızkı genişler,mal ve parasının bereketi artar, tüm korkularından kurtulur, herkesin yardımını görür maddi ve manevi dereceleri artar.

  Ya Hafid : Düşmanların kötülüklerinden kurtulur, kimse ona kötülük edemez ve belalardan korunur.

  Ya Rafi : Herkes tarafından sevilir, insanların içinde, mevkiinde ve işinde yükselir.

  Ya Muiz : İzzeti ve şerefi artar, halk tarafından sevilir, her yerde sözü geçer, maddi ve manevi dereceleri yükselir.

  Ya Muzil : Düşmanlarına galip gelir, şerefi artar.

  Ya Semi' : Duaları kabul olur, gizli, açık her sesi zamanla işitir.

  Ya Basir : Tüm işlerinde başarı kazanır ve hiçbir konuda aciz kalmaz.

  Ya Hakem : Haklı davasını kazanır ve Duaları kabul olur.

  Ya Adl : Haklı davayı kazanır, hakkını alır ve adaleti gerçekleştirir.

  Ya Latif : Her türlü dilek ve isteğe kavuşur, her türlü hastalıktan kurtulur, insanların ve cinlerin şerrinden emin olur.

  Ya Habir : Hafızası gelişir, idraki genişler.

  Ya Halim : Ahlak güzelleşir, hiddeti söndürür, zulüm ve haksızlığa uğramaz.

  Ya Azim : Her yerde sözü geçer, herkes tarafından sevilir, sayılır, maddi ve manevi dereceleri artar.

  Ya Gafur : Korktuğu şeylerden emin olur, günahları af olur, kötü huylardan kurtulur.

  Ya Şekur : İstediği her işte başarılı olur, kısmeti açılır, rızkı artar.

  Ya Aliy : Dereceleri artar,isteklerine çabuk erişir, maddi ve manevi bütün ilimlere erişir.

  Ya Kebir : Halk arasında sivrilir, maddi ve manevi büyüklüğe erer.

  Ya Hafiz : Her türlü bela, afet ve düşmandan madden, nefsen emin olur.

  Ya Mukit : Muhtaç olunan her türlü talebi elde eder, kazancı artar.

  Ya Hasib : Düşmanı hor ve zelil eder, Duaları kabul olur, ummadığı yerden rızkı gelir, kimseye boyun eğmez.

  Ya Celil : Zalimleri hor ve zelil eder, herkes tarafından sevilir.

  Ya Kerim : Rızkını bol ve çok kolay kazanır, fakirlikten kurtulur, her türlü maddi ve manevi beladan kurtulur.

  Ya Rakib : Allah’ın (C.C.) sevgisine erişir, hafızası kuvvetlenir, her işte başarılı olur.

  Ya Mucib : Her türlü Duası kabul olur, kimse isteklerine karşı gelemez.

  Ya Vasiu : Darlığa düşmez, geçim sıkıntısından ve tüm kötü huylardan kurtulur, malı mülkü artar, ömrü uzar.

  Ya Hakim : Uzağı görür, ilim ve hikmet sahibi olur, manevi hastalıklardan kurtulur.

  Ya Vedud : Allah’ın ve tüm insanların sevgisini kazanır.

  Ya Mecid : İzzeti ve şerefi artar, halk tarafından sevilir hiçbir işinde zorluk çekmez.

  Ya Bais : İradesi güçlenir, borçlarını öder, alacaklarını alır, ticareti artar.

  Ya Şehid : İmanı, heybeti artar, halk arasında sevilir, şehitlik mertebesine ulaşır.

  Ya Hak : Tuttuğu her işi neticelendirir ve o işte sabit kalır, imanda ve ibadetlerde sebatlı olur ve imanlı ölür.

  Ya Vekil : Allah’ın (C.C.) her türlü yardımı görür, rızkı genişler, her türlü korkudan emin olur.

  Ya Kavi : Maddi ve manevi her türlü güce kavuşur, her türlü zor işi kolaylıkla halleder.

  Ya Metin : Maddi ve manevi her konuda sağlam olur, her türlü hastalıktan kurulur.

  Ya Veli : Her işinde Allah’ın (C.C.) yardımını alır, maddi ve manevi dereceleri artar.

  Ya Hamid : Ticarette başarılı olur, dünya malı artar, herkes tarafından sevilir.

  Ya Muhsi : Hafızası kuvvetlenir, zekası artar, doğru kararlar alır.

  Ya Mubdi : Her işinde muvaffak olur, ummadığı yerlerden maddi ve manevi yardım alır.

  Ya Muid : Elinden çıkmış veya gelmesini istediği şeyleri geri alır.

  Ya Muhyi : Her türlü işte başarılı olur, tıbben devası bulunmayan hastalıklara şifa olur.

  Ya Mumit : Düşmanlardan, zalimlerden intikam alır ve tüm kötü huylardan kurtulur.

  Ya Hay : Ömrü uzun ve mutlu olur, her yerde sözü geçer sevilir, saygı görür.

  Ya Kayyum : Maddi ve manevi her isteklerine kavuşur, rızkı artar ve devamlı olur.

  Ya Vacid : Kazancı artar, elinden çıkmış malı geri gelir.

  Ya Macid : Malı mülkü artar, rızkı bollaşır.

  Ya Vahid : Her istediğine erişir, izzeti, şerefi artar, halk arasında sivrilir, kalbi nurlanır.

  Ya Samed : Allah’tan (C.C.)başka hiç kimseye muhtaç olmaz.

  Ya Kadir : Yaptığı ve elini her attığı her işte muvaffak olur, insanlar tarafından sevilir ve her işi kusursuz olur.

  Ya Muktedir : Her işinde güçlü olur, her işi kolay yapar ve her işte başarılı olur.

  Ya Mukaddim : Maddi ve manevi alanda daima yükselir.

  Ya Muahhir : Kötü birini mevkisinden veya bulunduğu yerden uzaklaştırır.

  Ya Evvel : Bütün Duaları kabul olur, her yaptığı işte birinci olur.

  Ya Ahir : Düşmanı hor, zelil eder ve uzun bir ömüre sahip olur.

  Ya Zahir : Gizli ve açık her bilgiyi öğrenir ve her zaman düşmanlarını yener.

  Ya Batın : İç rahatlığı artar ve hayatından mutlu olur.

  Ya Vali : Halk tarafından sevilir ve sözü dinlenir, herkes işini yapar.

  Ya Müteali : İzzet ve şerefi artar, her yerde işi görülür, düşmanları hor ve zelil olur.

  Ya Berr : Kötü huylardan kurtulur, her halükarda mutlu olur ve belalara uğramaz.

  Ya Tevvab : Bütün tövbeleri kabul olur, ummadığı yerlerden rızkı gelir.

  Ya Muntakım : Düşmanlardan intikam alır, her türlü belalardan emin olur.

  Ya Afuv : Kalbi huzurla dolar, rızkı artar ve Allah (C.C.) bütün günahlarını affeder.

  Ya Rauf : İnsanlara karşı şefkati ve merhameti artar, hiç kimseden zarar görmez.

  Ya Malik el Mülk : Maddi ve manevi dereceleri artar, hiç kimse aleyhine konuşmaz.

  Ya Zül Celali vel İkram : Kendini gören herkes sever, Duası kabul olur, tüm işleri kolaylıkla hal olur.

  Ya Muksit : Geçimsizliği düzeltir, karı koca arasında çok etkilidir.

  Ya Cami' : Küsleri birleştirir,karı koca arasını düzeltir ve çalınan malı geri getirir.

  Ya Ğani : Maddi ve manevi her türlü zenginliği artar, insanlar tarafından sevilir.

  Ya Muğni : Maddi ve manevi her türlü zenginliği artar umulmadık yerden rızkı gelir.

  Ya Mani : Düşmanları cezalandırır, her türlü kaza ve beladan korur.

  Ya Darr : Düşmanları cezalandırır.

  Ya Nafi' : Maddi ve manevi her türlü hastalıktan kurtulur, ömrü uzar, izzet ve şerefi artar.

  Ya Nur : Kalbi nur ile dolar, doğru ve yanlışı ayırır, doğru kararlar alır.

  Ya Hadi : Hafızası kuvvetlenir, imanı artar, insanlar tarafından sevilir, düşmanlığı giderir.

  Ya Bedi’ : Çalıştığı işte Allah’ın (C.C.) yardımıyla yükselir.

  Ya Baki : Uzun ve sıhhatli bir ömrü olur.

  Ya Varis : Uzun, sıhhatli, şan ve şeref dolu bir hayat yaşar.

  Ya Reşid : Zina, Kumar gibi kötü huylardan kurtulur.

  Ya Sabur : Belalara, hastalıklara sabrı artar ve başladığı her işi bitirir.
   
Yükleniyor...
- esmaül hüsna havasları Forum Tarih
Esmaül Hüsna Sırları Nelerdir? Dini Konular 27 Mart 2014
Esmaül Hüsna'nın Bilinmeyen Sırları Dini Konular 11 Şubat 2014
Esmaül Hüsnanın Okunacağı Günler ve Sayıları İslami Bilgiler 17 Ekim 2013
Esmaül Hüsna Okunacağı Yerler İslami Bilgiler 17 Ekim 2013