En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler

'Merak Ettiklerimiz' forumunda EyLüL tarafından 13 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu

 1. Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler


  En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler Nelerdir

  About : hakkında
  An : bir / an error : bir hata / an hour : bir saat
  Back : geri / arka / Go back : geri git
  Been : be fiilinin 3. hali (be / was / been)
  Before : önce / before the party : partiden önce
  Big : büyük / big man : büyük adam
  By : ile / vasıtasıyla / by car : arabayla
  Call : çağırmak / telefon etmek / I called my brother : Kardeşimi aradım
  Came : gelmek - dili geçmiş / I came to work : İşe geldim
  Can : yardımcı fiil .. bilir / I can go : Ben gidebilirim
  Come : gel / I come to work at 8 : Ben 8 de işe gelirim
  Could : can yardımcı fiilinin dili geçmişi / I could go oto school : Ben okula gidebildim
  Did : do fiilinin dili geçmişi / I did my work : Ben işimi yaptım
  Do : Yapmak fiili / I do my work every day : Ben hergün işimi yaparım
  down : aşağı / sit down : otur aşağı
  first : birinci / first lesson : birinci ders
  from : den / dan / from Ankara : Ankara’dan
  get : almak / elde etmek / ulaşmak / I will get water for you : Senin için su alacağım
  go : gitmek / I go to school every morning : Her sabah okula giderim
  has : have fiilinin 3. şahıs çekimi / He has a book : O bir kitaba sahiptir.
  Her : Onun (kadın için) / Her book is on the table : Onun kitabı masanın üzerindedir.
  Here : burada / buraya
  İf : eğer / if you come early we will g oto the cinema (eğer erken gelirsen ….)
  İnto : içine / Come into the room : odanın içine gel / odaya gir
  Just : yalnızca
  Like : beğenmek / hoşlanmak / I like music : Müzik severim
  Little : az / little Money : az para / we have little Money / Az paramız var
  Look : bak / Look at me : Bana bak
  Made : make (yapmak) fiilinin dili geçmişi / I made a mistake / Ben bir hata yaptım
  Make : Yapmak / I make a toast every morning : Her sabah bir tost yaparım
  More : daha fazla / I have more Money : Benim daha fazla param var
  Me : beni / bana (zamir) / Give me Money : Bana para ver
  Much : çok (sayılamayan isimler için) / much love : çok sevgi / much patience : çok sabır
  Must : meli.. malı (yardımcı fiil) / I must go : Ben gitmeliyim
  My : benim / my book : benim kitabım
  No : hayır / hiç / No I dont have a book : Hayır, bir kitaba sahibim
  New : yeni / New chance : yeni şans / new car : yeni araba
  Now : şimdi / I will go now : Şimdi gideceğim
  Off : kapalı / edat / the radiator is off : radyatör kapalıdır
  Old : eski / yaşlı / an old lady : yaşlı bir kadın
  Only : yalnız / only children : yalnız çocuklar
  Or : veya
  Our : bizim / our friends : arkadaşlarımız
  Other : diğer / other ways : diğer yollar
  Out : dışarı / go out : dışarı git
  Over : üzerinde / üzerinden / jump over the wall / duvarın üzerinden atla
  Right : sağ / doğru / haklı / You are right : Haklısın
  She : O (kadın için) / She is a good girl : O iyi bir kızdır
  See : gör / I see a woman : Bir kadın görürüm (görüyorum)
  Some : bazı / we need some Money : Bizim biraz paraya ihtiyacımız var
  Their : onların / their friends : onların arkadaşları
  Them : onlara / onları / I love them : Onları severim (seviyorum)
  Then : o zaman / ondan sonra / öyleyse / Then I went to work : Ondan sonra işe gittim
  There : Orada / oraya / I will go there : Oraya gideceğim
  This : bu / this book : bu kitap
  Two : iki / two girls : iki kız
  Up : yukarı / stand up : Ayağa (yukarı) kalk
  Want : istemek / I want Money : Para isterim (istiyorum)
  Well : iyi (zarf) / He speaks well : O iyi (şekilde) konuşur.
  Went : gitmek (dili geçmiş hali) / I went to work : Ben işe gittim
  Were : be fiili dili geçmiş zaman / They were friends : Onlar arkadaştılar
  What : ne / What do you want / Ne istersin (istiyorsun)
  When : Ne zaman / When do you go to school ? : Ne zaman okula gidersin?
  Where : Nerede / Nereye / Where are you ? : Neredesin ?
  Which : hangi / Which car do you want ? : Hangi arabayı istersin ?
  Who : kim / kime / Who are you : Sen kimsin ?
  will : cek / cak / I will go to school : Ben okula gideceğim
  your : senin / sizin / Your school : senin okulun   
Yükleniyor...
- Çok Kullanılan İngilizce Forum Tarih
İngilizce En Çok Kullanılan Cümleler Etüt Merkezi 30 Kasım 2010
İngilizcede En Çok Kullanılan Kelimeler ve anlamları Etüt Merkezi 30 Kasım 2010
İngilizcede çok kullanılan fiiller Ders notları 12 Eylül 2009
İngilizcede ençok kullanılan kelimeler Ders notları 13 Mart 2009