Edebiyat terimleri

'Etüt Merkezi' forumunda Aysell tarafından 4 Ocak 2009 tarihinde açılan konu

 1. EDEBİYAT TERİMLERİ

  Abstre: Bir kitabın özeti.

  Acaib-i Seb'a-i Alem: Dünyanın Yedi Harikası. Piramitler/ Mısır, Asma Bahçeler/ Babil, Artemis Tapınağı/ Efes, Zeus Heykeli/ Olimpus, Mozeleum/ Bodrum, Fener/ ıskenderiye, Helyos heykeli/ Rodos.

  Akrostiş: Mısra başlarının ilk harfleri yukarıdan aşağıya bir özel adı gösteren şiir.

  Alegori: Bir duyguyu, düşünceyi, kavramı ya da varlığı, başka bir varlık yardımıyla sembolize edip gösterme sanatı.

  Anagram: Harfdeş.

  Anakiklik: tersinden okununca gene aynı anlamı veren söz ya da cümle.

  Asonans: Yarım kafiye.

  Barok: Aşırı derecede süslü sanat tutumu.

  Biyografi: Bir insanın hayatını anlatan eser.

  Burlesk: Kaba, aşırı ve bayağı komiklik.

  Cinas: Yazılışı, söylenişi bir, anlamı ayrı olan iki sözcüğü birarada bulundurma sanatı.

  Darb-ı Mesel: Atasözü

  Didaktik: Amacı birşey öğretmek olan eser.

  Egzistansiyalizm: Varoluşçuluk.

  Ekspresyonizm: Dışavurumculuk.

  Empresyonizm: ızlenimcilik.

  Entimizm: ıçtencilik.

  Epigrafi: yazıtları inceleyen bilim.

  Epilog: Son deyiş.

  Epizod: Bir hikayede, şiirde asıl olaya karışan ikinci derecede önemli bir olay.

  Etimoloji: Kelimelerin hangi kökten geldiğini inceleyen bilim.

  Fars: Komedinin, sanat yönü yoksul, kaba bir türü.

  Fütürizm: Gelecekçilik.

  Galat-ı Meşhur: yaygın yanlış.

  Haile: Tragedya.

  Hamaset: Kahramanlık.

  Itnab: Gereksiz yere sözü uzatma.

  İcaz: Az sözle çok şey anlatabilmek.

  İntak: Hayvanları ya da cansız cisimleri konuşturma.

  İroni: Tersini söyleyerek alay etme.

  İstiare: ığretileme.

  Kinaye: Bir sözün hem gerçek, hem de mecazi anlamıyla kullanılması.

  Klasik: Eski Yunan ve Latin sanat ve edebiyatıyla ilgili.

  Lirizm: ınsan duygularının çok etkili ve coşkun olarak anlatılması.

  Martaval: Hıdırellez sabahı, mani küpünden, niyet edip mani çekerek, niyet sahibine okumak.

  Mazmun: Anlam, kavram.

  Mecaz: Bir sözün asıl anlamından başka bir anlamda kullanılması.

  Nazire: Bir şairin, çok beğendiği başka birine ait bir şiiri model alarak yazdığı şiir.

  Nesir: düz yazı.

  Nihilizm: Hiççilik.

  Pesimizm: Kötümserlik.

  Pitoresk: ınsan aklında resim gibi bir hayal uyandırabilen söz ya da yazı.

  Pragmatizm: Faydacılık.

  Prolog: Öndeyiş.

  Pürizm: Dilde arıcılık.

  Salname: Yıllık.

  Semantik: kelimelerin anlamlarını araştıran bilim.

  Septisizm: şüphecilik.

  Te'lif: Eser yazmak.

  Teşbih: Benzetme sanatı.

  Tevriye: Bir sözü iki anlamda kullanma sanatı.

  Verizm: Doğruculuk.

  Vodvil: Bir tür komedi.
   
Yükleniyor...
- Edebiyat terimleri Forum Tarih
Tasavvuf edebiyatı ile ilgili aşık,derviş tekke terimlerini birer cümle ile açıklayın Sorun Cevaplayalım 28 Eylül 2012
Hangi Lider Nobel Edebiyat ödülünü kazanmıştır. Sorun Cevaplayalım 31 Aralık 2015
edebiyatın diğer sanat dallarıyla ilişkisi nedir kısaca Atasözleri ve Deyimler 4 Ekim 2015
Çanakkale savaşının edebiyata yansıması Genel Türk Tarihi 22 Şubat 2014