Ebü'l-Abbas El-Gamri Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda zamaneanne tarafından 8 Haziran 2012 tarihinde açılan konu

 1. Ebü'l-Abbas El-Gamri Kimdir Kısaca


  Ebü'l-Abbas El-Gamri  Asıl ismi, Ahmed olup, babasınınki Muhammed’dir. Künyesi Ebü’l-Abbâs ve lakabı Şihâbüddîn’dir. Ebü’l-Abbâs el-Gamrî diye tanınmıştır.Şâfiî mezhebi âlimlerinden ve büyük velîlerdendir. Aslen, Mısır’da Kâhire ile Dimyât arasında bulunan Mahalle beldesindendir. Doğum târihi ve yeri tesbit edilememiştir. Daha çok Kâhire’de ikâmet ederdi. 1499 (H.905) senesinde orada vefât etti.

  Ebü’l-Abbâs el-Gamrî, çok küçük iken, babası ile birlikte Mekke-i mükerremede Ebü’l-Feth el-Merâgî gibi âlimlerin sohbetlerinde bulundu. Çocuk yaşta iken babası vefât etti. Kendisi ilim öğrenmek gayreti içinde yetişti. Ebû Cüleyde’nin yanında Kur’ân-ı kerîmi ezberledi. İbn-i Hacer-i Askalânî hazretleri ile görüşüp, sohbetinde bulundu. Ders aldı. Ayrıca; Alemüddîn-i Bülkînî, Şâvî, Hicâzî ve İmâm-ül-Kâmiliyye gibi zâtlardan ilim öğrendi. Birçok âlimden icâzet aldı. Eskiden ezberlemiş olduğu şeyleri (kitapları), 1448 (H.852) senesinde Hayreddîn İbn-ül-Kasbî’ye dinletirdi. Durup dinlenmeden çalışmış ve zamânının büyük âlimlerinden olmuştur.
  İlk önceleri Mahalle ve Kâhire beldelerinde tanındı. Sonra meşhûr olup, şöhreti her tarafa yayıldı. Birkaç defâ hacca gitti. Mekke-i mükerreme ve Medîne-i münevverede bir miktar mücâvir olarak kaldı.
  Ebü’l-Abbâs el-Gamrî’nin yazı kâbiliyeti pek fazla idi. Pekçok kitabı yazarak çoğaltmıştır. İlim ve mârifette; sağlam, kuvvetli ve dayanıklı bir dağ misâli idi. Vekâr sâhibi, gâyet ağırbaşlı ve heybetli bir zât idi. Çok hayır ve hasenât yapardı. Çok câmi ve mescid yaptırmakla tanınmıştır. Çeşitli yerlerde câmi ve mescid yaptırmış olup, bunların en tanınmışı, kendi adıyla bilinen ve kendisinin medfûn bulunduğu câmidir.
   
Yükleniyor...
- Ebü'l Abbas Gamri Forum Tarih
Ebü'l-Abbas Seyyari Kimdir Kısaca Biyografi 10 Haziran 2012
Ebü'l-Abbas-I Mürsi Kimdir Kısaca Biyografi 9 Haziran 2012
Ebü'l-Abbas Sebti Kimdir Kısaca Biyografi 8 Haziran 2012
Ebü'l-Abbas Müsteganimi Kimdir Kısaca Hakkında bilgi 8 Haziran 2012