divanı lügatit türk önemi

Konusu 'Soru Cevap' forumundadır ve Misafir tarafından 26 Aralık 2010 başlatılmıştır.

  1. Misafir Ziyaretçi

    Divanı lügatit türk önemi nedir?

    Çağının Türk dili, Türk kültürü, sosyal hayatî ve toplumun özellikleri bakımlarından eşsiz bir eseri olan Divanü Lügati’t-Türk: büyük ve çok yararlı bir sözlük niteliğindedir. Bu dil ve kültür kay*nağının, bu Türklük bilgisi hazinesinin tanıtılmasına geçmeden ön*ce, onun yazan hakkında, kısaca da olsa —eldeki bilgilerin verdiği imkân ölçüsünde— açıklamada bulunmak yerinde ve gereklidir.    Divanü Lügati’t-Türk, Türk dilini özellikle Araplara öğretmek amacını gütmektedir. Eserin Arapça olarak telif edilmiş bulunması •da bunun bir delilidir. Burada —her halde Arapların ve Arapça oku*yup yazanların kendi usullerinde daha kolay anlayıp, daha- rahat öğ*renmeleri düşünülerek— Türkçe kelimeler Arap dilindeki gibi, kök*lerinin taşıdıkları harf sayısına göre gruplandırılmıştır. Eserdeki Türkçe kelime sayısı 7500′den daha fazla olarak tesbit edilmiştir. Bu kadar kabarık bir yekûnda Türkçe kelimenin – daha XI. Yüzyılda— konuşulup yazıldığı bir dilin artık bir kültür ve medeniyet dili ol*duğundan şüphe edilemez. Kaldı ki Mahmud, “Terk edilmiş ke*limelerle dile sonradan girmiş sözleri de eserine almadığına” işaret*te bulunmuştur. Ancak eserde başka komşu dillerden (Hintçe, Sogd-ça, v.s.) Türkçeleşmiş gözüken bazı yabancı asıllı sözlerin de bulun*duğunu gözden ırak tutmamak gereklidir. Bununla beraber Kaşgarlı Mahmud ‘un bütün Türkçe kelimeleri eksiksiz, kitabına .almış olduğu da söylenemez. Bu bakımdan, daha o çağlarda bile, Türkçe söz toplamının, yaklaşık olarak, 10.000 civarında olduğunu düşünmek ve söylemek de hata olmasa gerek. Yazarın, ayrıca, Türk*çe kelimeleri Arapçadaki bablar ve kalıplar kategorisinde seslendir*mesinin dilin bünyesine uygunluğunu iddia etmek güçtür. Bu konu*da olsa olsa bunun Araplara, bir dereceye kadar, belki okuma ko*laylığı sağlamaya yarar olduğunu düşünmek kabildir.

Benzer konu başlıkları: divanı lügatit
Forum Başlık Tarih
Ders notları Divanı Lügatit Türk eserinin özellikleri nelerdir 20 Şubat 2011
Soru Cevap divanı lügatit türk yazarı 26 Aralık 2010
Soru Cevap divanı lügatit türk hakkında bilgi 26 Aralık 2010
Soru Cevap divanı lügatit türk özellikleri 26 Aralık 2010
Bizim Sözlük Adalet Divanı Nedir 13 Temmuz 2012