Derviş Muhammed Kimdir

'Biyografi' forumunda Aysell tarafından 1 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu

 1. Derviş Muhammed hakkında bilgi

  Derviş Muhammed Hayatı

  Derviş Muhammed'in doğum târihi bilinmemektedir. 1562 (H.970) senesinde vefât etti. Evliyânın büyüklerindendir. İnsanları Hakka dâvet eden, doğru yolu göstererek saâdete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i aliyye” denilen büyük âlim ve velîlerin yirmincisidir.
  Rûh ilimlerinde mütehassıs idi. Büyük âlim ve kâmil bir velî olan dayısı Kâdı Muhammed Zâhid’in derslerinde yetişti. Dayısına talebe olmadan önce, on beş sene nefsinin isteklerinden kurtulmak için mücâdele etmiş ve insanlardan uzak yaşamıştı.

  Bir gün ellerini açıp, âcizliğini ve çâresizliğini Allahü teâlâya yalvararak arz etmişti. Âniden Hızır aleyhisselâm gelip; “Eğer sabır ve kanâat istiyorsan, Muhammed Zâhid’in hizmet ve sohbetine kavuşmakta acele et. O sana sabır ve kanâati öğretir.” buyurdu. Hemen Muhammed Zâhid’in yüksek huzûruna varıp, orada ilim tahsîl etti. Güzel terbiye görüp, kemâle geldi. Hocası ona, insanlara doğru yolu anlatmak, ebedî olan Cehennem azâbından kurtaracak şeyleri bildirmek için hilâfet verdi. Hocasının vefâtından sonra yerine geçip, Semerkand’da, doğru yoldan ayrılanlarla ve dîne sonradan sokulan bid’atlerle uğraştı. Bid’atleri yok etti. Çok velî yetiştirdi.

  İnsanları Allahü teâlânın yoluna çağırmada çok gayret gösterdi. Talebelerinin terbiyesi husûsunda, insan üstü bir kuvvet ve gayrete sâhipti. 1562 (H.970) senesinde, ikinci binin yenileyicisi İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin dünyâya gelmesinden bir sene önce, Büster kasabasının Dasferar köyünde vefât etti. İnsanları irşâd için yetiştirdiği yüksek talebeleri pekçoktur. Bunların en büyüğü, oğlu Hâce Muhammed İmkenegî’dir.

  1) Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye; (48. Baskı) s.1050

  2) Umdet-ül-Makâmât; s.75

  3) Hadâik-ül-Verdiyye; s.177

  4) Reşehât Zeyli; s.5

  5) Hadîkat-ül-Evliyâ; s.88

  6) Behçet-üs-Seniyye; s.8

  7) İrgâm-ül-Merîd; s.67

  8) İslâm Âlimleri Ansiklopedisi; c.13, s.378
   
Yükleniyor...
- Derviş Muhammed Kimdir Forum Tarih
Galip Derviş Jenerikte Çalan Şarkı Sözü Şarkı Sözü 29 Mart 2013
Galip Derviş Dizisi Oyuncuları Popüler Diziler 19 Şubat 2013
Galip Derviş Oyuncuları Popüler Diziler 10 Ocak 2013
Tasavvuf edebiyatı ile ilgili aşık,derviş tekke terimlerini birer cümle ile açıklayın Sorun Cevaplayalım 28 Eylül 2012