Cumhuriyet Yönetiminin Ülkemize Getirdiği Yenilikler

'Genel Türk Tarihi' forumunda Masal tarafından 20 Eylül 2012 tarihinde açılan konu

 1. Cumhuriyet Yönetiminin Ülkemize Getirdiği Yenilikleri


  Cumhuriyet Yönetiminin Ülkemize Getirdiği Yenilikler Nelerdir


  - Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur.

  - Medreseler kapatıldı,yeni ve modern okullar açıldı.

  - Arap harfleri kaldırıldı.Harf devrimiyle Türk alfabesi(abece)kabul edildi.

  - Giyim kuşağında da yenilikler yapıldı.

  - 1924 Anayasası ilan edildi.

  - Halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı hanedanı mensuplarının yurt sürgün edilmesi

  - Devletin dinine ilişkin maddenin anayasadan çıkartılması ve Laiklik ilkesinin anayasaya eklenmesi

  - Atatürk İlkeleri'nin tamamının anayasaya girmesi

  - Şapka ve Kıyafet kanunu ilan edilmiştir

  - Çok partili siyasi hayata geçilmiştir

  - Tekkelerin, zaviyelerin ve türbelerin kapatılması

  - Kadınlara belediye seçimlerinde ve genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanınması

  - Soyadı Kanunu

  - Efendi, Bey, Paşa gibi lakap ve unvanlarin kullanımının yasaklanması

  - Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü

  - İslam vakıflarının devlet idaresine alınması

  - İsviçre Medeni Kanunu'ndan çevrilerek hazırlanan Medeni Kanun'un kabulü

  - İtalyan Ceza Kanunu'ndan çevrilerek hazırlanan Türk Ceza Kanunu'nun kabulü

  - Öğretimin Birleştirilmesi Yasası (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) ile devlete bağlı olmayan ilköğretim kurumlarının kapatılması

  - Dil Devrimi, Yeni Türk harflerinin kabulü ve arap alfabesi yerine kullanılmaya başlanması

  - Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması

  - Darülfünun'un kapatılıp İstanbul Üniversitesi adıyla yeniden kurulması
   
Yükleniyor...
- Cumhuriyet Yönetiminin Ülkemize Forum Tarih
Cumhuriyet yönetiminin ülkemize getirdiği yenilikler Sorun Cevaplayalım 4 Ekim 2011
cumhuriyet yönetiminin özellikleri kısaca Sorun Cevaplayalım 11 Ekim 2012
Cumhuriyet Yönetiminin Temel Özellikleri Nelerdir Genel Türk Tarihi 24 Şubat 2012
Cumhuriyet Yönetiminin Temel Özellikleri Genel Türk Tarihi 24 Şubat 2012