Borca İtiraz Dilekçesi

'Okulistik' forumunda Wish tarafından 29 Kasım 2010 tarihinde açılan konu

 1. Borca itiraz Dilekçesi
  İcraya İtiraz Dilekçesi
  ilamsız takip itiraz dilekçesi


  …İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

  Dosya No

  …/…

  İTİRAZ EDEN(BORÇLU) :

  ADI SOYADI :

  VEKİLİ :

  ALACAKLI :

  VEKİLİ :

  ALACAK TUTARI : …TL

  KONU : Müvekkilime …/…/... tarihinde tebliğ edilen ilamsız

  takibe ilişkin ödeme emrine yasal süresi içinde itirazımızdır.

  İTİRAZ NEDENLERİ :

  1-Alacaklının icra takibine konu ettiği ve dosyaya ibraz ettiği sevk irsaliyesi ve faturaya müvekkil tarafından atıldığı iddia olunan imza, müvekkilin şahsına ait değildir. İmza inkarında bulunuyoruz.

  2-Ayrıca alacaklı ile herhangi bir ticari ilişkisi bulunmayan müvekkilin böyle bir borcu da bulunmamaktadır. Borca da itiraz ediyoruz.

  3-Hiçbir şekilde borcu kabul etmemek kaydıyla esasen takibe alınan alacak Borçlar Kanunu gereğince süre yönünden de zamanaşımına uğramıştır. Takip de bu nedenle geçersizdir.

  SONUÇ VE İSTEM : Açıkladığımız sebeplerden dolayı müvekkil aleyhine yapılan icra takibinin durdurulmasını, takip giderleriyle ücreti vekaletin alacaklıya yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/……  İtiraz Eden Borçlu Vekili

  Av.​
   
Yükleniyor...
- Borca İtiraz Dilekçesi Forum Tarih
İlamsız takiplerde Borca İtiraz Dilekçesi Örneği Sosyal Konular 24 Şubat 2011
Şevval Orucu Borca Sayılırmı Sorularla İslamiyet 17 Temmuz 2012
Borca Girmek Deyiminin Anlamı Atasözleri ve Deyimler 27 Haziran 2012
Borca Batmak Deyiminin Anlamı Atasözleri ve Deyimler 26 Haziran 2012