Böbrek Parankim Ekojenitesi Nedir

'Merak Ettiklerimiz' forumunda Misafir tarafından 7 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu


 1. Böbrek Parankim Ekojenitesi ,
  Böbrek Parankim Ekojenitesi Nedir hakkında bilgi
    2. Cevap: Böbrek Parankim Ekojenitesi Nedir

  Çocukluk çağında görülür Wilm’s tümörü radyosensitiftir Bugün için radyoterapi ile birlikte cerrahi ve daktinomycine,vincristin gibi ilaçlar şu durumlarda birlikte kullanılır;

  (1) Kapsül lezyonu veya lokal lenf nodülü metastazı olduğunda postoperatif dönemde, böbrek yatağına, (
  2) Periton boşluğunda makroskopik hastalık kalıntısı bulunduğu veya tümör rüptüre olduğunda tüm karına,
  (3) Metastazlara,

  (4) Rekürrent hastalığa,

  (5) Bilateral durumlarda karşı böbrekteki tümöre radyoterapi verilir.Ender bazı durumlarda cerrahiyi kolaylaştırmak, tümörü küçültmek amacıyla preoperatif kemoterapiuygulanabilir.Lokalize Willm’s tümöründe cerrahi, kemoterapi radyoterapi kombinasyonuyla 2 yıllık hastalıksız yaşam oranı %80 ve metastatik durumlarda %50′dir.

  Böbrek parankiminin adenokarsinomu genellikle radyasyonla tedavi edilemez şeklinde değerlendirilemez.Primer tedavi olarak cerrahi seçilir.Postoperatif kalıntı hastalık, kapsül invazyonu veya rejiyonel lenf nodülü metastazı bulunduğunda radyoterapi yararlıdır.Preoperatif radyoterapinin bir değeri yoktur, fakat sınırdaki vakalarda uygulanabilir.