Atatürk'ün İlke Ve İnkılapları Tablosu

'Tarih Bölümü' forumunda Merve tarafından 15 Eylül 2012 tarihinde açılan konu


 1. Atatürk'ün İlke Ve İnkılapları Tablo

  Atatürk'ün İlke Ve İnkılaplar Tablosu  Atatürk'ün İlkeleri
  Atatürk'ün İnkilapları
  Cumhuriyetçilik: Hâkimiyetin ulusa ait olmasını hedef edinir.
  Egemenlik, devleti yönetme hak ve yetkisi milletindir.
  - TBMM’nin açılması
  - Saltanatın kaldırılması
  - Cumhuriyetin ilan edilmesi
  - Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi
  - 1921 ve 1924 anayasalarının kabul edilmesi
  -Çok partili hayata geçişin denenmesi
  Milliyetçilik (Ulusçuluk): Ülkede ulusal birlik ve beraberliğin
  sağlanmasını ve ulusal bağımsızlığı hedef edinir.
  - Türk Dil Kurumunun açılması
  - Türk Tarih Kurumunun açılması
  - Kabotaj (liman işletme hakkı) Kanunu’nun kabul edilmesi
  - kapitülasyonların kaldırılması
  Halkçılık: Devletin sunduğu imkânlardan
  halkın eşit şekilde yararlanmasını ilkesidir.
  - Medeni Kanun’un kabul edilmesi
  - Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi
  - Aşar vergisinin kaldırılması
  - Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
  İnkılapçılık: Ülkenin çağdaş ve modern bir yapıya ulaşmasını hedefler.
  - Sosyal (toplumsal),
  - Siyasi,
  - Ekonomi,
  - Kültür ve eğitim alanlarında yapılan tüm inkılaplar
  Laiklik: Din ve devlet işlerinin ayrılmasıdır. Kanunların akla ve bilime dayandırılmasını hedefler.
  Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü demektir.
  Aynı zamanda diğer inanç ve dinlere de hoşgörülü olmayı gerektirir.
  - Saltanatın kaldırılması
  - Halifeliğin kaldırılması
  - Medeni Kanun’un kabul edilmesi
  - Tekke ve zaviyelerin kapatılması
  - Medreselerin kapatılması
  - Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
  - Maarif Teşkilatı ile ilgili kanunun çıkması
  - Şeriyye ve Evkaf (din işleri ve vakıflar) Vekaleti’nin kapatılması
  - Anayasadan “Devletin dini islamdır.” maddesinin çıkarılması
  Devletçilik: Ülkedeki kalkınma çalışmalarının devlet ve özel
  sektör iş birliği ile sağlanmasıdır. (Ekonomi ilkesidir.)
  - İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
  - I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın yapılması
  - Fabrikaların, yolların ve hastanelerin açılması
  - Ağır sanayi hamlelerinin yapılması
    2. Cevap: Atatürk'ün İlke Ve İnkılapları Tablosu

  tablo şeklinde yapmak iyi fikir :D ellerinize sağlık
    3. Cevap: Atatürk'ün İlke Ve İnkılapları Tablosu

  Güzel Olmuş :)