Atatürk' ün Ölümsüz Sözleri Facebook

'Karışık Sözler' forumunda EyLüL tarafından 28 Kasım 2012 tarihinde açılan konu

 1. Atatürk' ün Ölümsüz Sözleri Facebook Paylaş


  -Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur.

  -Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur.

  -Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır.

  -Dünyada ve dünya milletleri arasında sükun, huzur ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın, huzurdan mahrumdur.

  -Türkiye'nin güvenini amaç edinen, hiçbir başka ulusun aleyhinde olmayan bir barış yolu, her zaman bizim ilkemiz olacaktır.

  -Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve istiklal timsali olmuş bir milletiz.

  -Tam bağımsızlık denildiği zaman, doğal, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır.

  -Bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz.

  -Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlerin avıdır.

  -Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır.

  -Ben yaşayabilmek için, kesin olarak bağımsız bir ulusun evladı kalmalıyım. Bu yüzden ulusal bağımsızlık bence bir hayat sorunudur.

  -Ya istiklal, ya ölüm.

  -Bilim, gerçeği bilmektir.

  -Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız.

  -Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

  -Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener.

  -Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.

  -Bugün vatanımızda bir milli kudret varsa, o cereyan, felaketlerden ders alan ulusun kalp ve dimağından doğmuştur.

  -Milli sınırlar içinde bulunan yurt parçaları bir bütündür; birbirinden ayrılamaz.

  -Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller . ister.

  -Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.

  -Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.

  -Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur.

  -Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur.

  -Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.

  -Cumhuriyet fazilettir.

  -Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

  -Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak! Servet ve onun doğal sonucu olan rahat yaşamak ve mutluluk, yalnız ve ancak çalışanların hakkıdır. . Yaşamak demek çalışmak demektir.

  -Türk, öğün, çalış, güven.

  -Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir.

  -Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

  -İnkılap, Türk ulusunun son asırlarda geri bırakılmış kurumlarını yıkarak yerlerine, ulusun en yüksek uygarlık düzeyine ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar koymaktır.

  -Türk milletinin son yıllarda gösterdiği harikaların, yaptığı siyasi ve sosyal inkılapların gerçek sahibi kendisidir.

  -Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.

  -Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.

  -Türk milletindenim diyen insanlar her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır.

  -Türk dili, dillerin en zenginlerindendir.

  -Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.

  -Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir.

  -Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

  -Tehdide dayanan ahlak, bir erdemlilik olmadığından başka, güvenilmeye de layık değildir.

  -Birtakım kuşbeyinli kimselere kendinizi beğendirmek hevesine düşmeyiniz; bunun hiçbir kıymeti ve önemi yoktur.

  -Bir milletin ahlak değeri, o milletin yükselmesini sağlar.

  -Bir millet, zenginliğiyle değil, ahlak değeriyle ölçülür.

  -Saygısızlığın, saldırının küçüğü, büyüğü yoktur.

  -Samimiyetin lisanı yoktur. Samimiyet sözlerle açıklanamaz. O, gözlerden ve tavırlardan anlaşılır.

  -Medeniyetin esası, ilerlemesi ve kuvvetin temeli, aile hayatın-dadır. Bu hayattaki fenalık mutlaka toplumsal, ekonomik ve politik beceriksizliği doğurur.
  -
   
Yükleniyor...
- Atatürk' Ölümsüz Sözleri Forum Tarih
Atatürk'ün askeri ataşe olarak bulunduğu kent neresidir Mustafa Kemal Atatürk 22 Eylül 2015
Atatürk'ün okul hayatının ve öğretmenlerinin onun kişiliği üzerindeki etkileri nelerdir? Mustafa Kemal Atatürk 18 Eylül 2015
Atatürk'ün önderliğinde zaman ölçülerine getirilen yenilikler Mustafa Kemal Atatürk 17 Şubat 2015
27 Aralık Atatürk'ün ankara'ya gelişi ile ilgili şiir Karışık Şiirler 17 Aralık 2014