Anayasamızın 67. Maddesi Nasıl Güvence Altına Alınmıştır?

'Bunları biliyormusunuz' forumunda By RiZeLi tarafından 25 Haziran 2010 tarihinde açılan konu

 1. Anayasamızın 67. Maddesi Nasıl Güvence Altına Alınmıştır?
  Anayasamızın 67. Maddesi
  Anayasamızın 67. Maddesi Güvencesi
  MADDE 67. – Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

  (Değişik: 23.7.1995-4121/5 md.) Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. Ancak, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının oy hakkını kullanabilmeleri amacıyla kanun, uygulanabilir tedbirleri belirler.
  (Değişik: 17.5.1987-3361/1 md.; 23.7.1995-4121/5 md.) Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir.

  Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir.
  (Değişik: 23.7.1995-4121/5 md.; 3.10.2001-4709/24 md.) Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askerî öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde oy kullanılması ve oyların sayım ve dökümünde seçim emniyeti açısından alınması gerekli tedbirler Yüksek Seçim Kurulu tarafından tespit edilir ve görevli hâkimin yerinde yönetim ve denetimi altında yapılır.

  (Ek: 23.7.1995-4121/5 md.) Seçim kanunları, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir.
  (Ek: 3.10.2001-4709/24 md.) Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz.
   
Yükleniyor...
- Anayasamızın Maddesi Nasıl Forum Tarih
Anayasanın 74. maddesi bize hangi hakkı verir Merak Ettiklerimiz 27 Temmuz 2014
Lozan Antlaşması En Önemli Maddesi Genel Türk Tarihi 26 Temmuz 2013
Anayasanın 28. Maddesiyle Doğru Bilgi Alma Hakkı Arasındaki İlişki Nedir? Sosyal Konular 16 Ekim 2012
Anayasanın 28. Maddesiyle Doğru Bilgi Alma Hakkı Arasındaki İlişki Sosyal Konular 10 Ekim 2012