Ali Kuşçu Eserleri Nelerdir

'Hakkında bilgi' forumunda zamaneanne tarafından 7 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu

 1. Ali Kuşçu Eserleri Hakkında Bilgi


  Ali Kuşçu'nun Eserleri Hangileridir

  Ünlü astronomi matematikçi ve gökbilimci Ali Kuşçunun eserleri şunlardır:

  Astronomi Eserleri

  Şerh-i Zîc-i Uluğ Bey

  Risâle fî Halli Eşkâli Mu‘addili’l-Kamer li'l-Mesîr (Fâide fî Eşkâli ‘Utârid)

  Risâle fî Asli'l-HâricYumkin fî's-Sufliyyeyn

  Şerh ‘ale't-Tuhfeti'ş-Şâhiyye fî'l-Hey'e

  Risâle der ‘İlm-i Hey'e

  El-Fethiyye fî ‘İlmi'l-Hey'e

  Risâle fî Halli Eşkâli'l-Kamer

  Matematik Eserleri:

  er-Risâletu'l-Muhammediyye fî'l-Hisâb

  Risâle der ‘İlm-i Hisâb

  Kelâm ve Usûl-i Fıkıh Eserleri:

  eş-Şerhu'l-Cedîd ‘ale't-Tecrîd

  Hâşiye ‘ale't-Telvîh

  Mekanik Aletleri Hakkındaki Eseri:

  et-Tezkire fî Âlâti'r-Ruhâniyye

  Dil ve Belagat Eserleri:


  Şerhu'r-Risâleti'l-Vad‘iyye

  el-İfsâh

  el-‘Unkûdu'z-Zevâhir fî Nazmi'l-Cevâhir

  Şerhu'ş-Şâfiye

  Risâle fî Beyâni Vad‘i'l-Mufredât

  Fâ'ide li-Tahkîki Lâmi't-Ta‘rîf

  Risâle mâ Ene Kultu

  Risâle fî'l-Hamd

  Risâle fî ‘İlmi’l-Me‘ânî

  Risâle fî Bahsi’l-Mufred

  Risâle fî’l-Fenni’s-Sânî min ‘İlmi’l-Beyân

  Tefsîru’l-Bakara ve Âli ‘İmrân
   
Yükleniyor...
- Kuşçu Eserleri Nelerdir Forum Tarih
Ali Kuşçu ve Eserleri Hakkında bilgi 14 Ağustos 2012
Ali Kuşçu Kimdir Eserleri Biyografi 10 Ağustos 2012
Ali kuşçu hayatı ve eserleri Biyografi 17 Temmuz 2011
Ali Kuşçu Matematik Eserleri Okulistik 10 Mayıs 2011