Ali Kuşçu Coğrafyası

'Hakkında bilgi' forumunda Masal tarafından 6 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


  1. Ali Kuşçunun Yaşadığı Coğrafya


    Ali Kuşçu Yaşadığı Coğrafya


    15. yüzyılda yaşamış olan önemli astronomi ve matematik bilgini Ali Kuşçu’nun yaşadığı coğrafya Semerkant’ tır.

    Ali Kuşçu, Semerkand'da doğmuş ve burada yetişmiştir. Burada bulunduğu sıralarda, Uluğ Bey de dahil olmak üzere, Kadızâde-i Rûmi (1337-1420) ve Gıyâsüddin Cemşid el-Kâşi (?-1429) gibi dönemin önemli bilim adamlarından matematik ve astronomi dersleri almıştır.