Alfabetik Eş Anlamlı Sözcükler

Konusu 'Sözel Dersler' forumundadır ve Masal tarafından 20 Eylül 2012 başlatılmıştır.

 1. Masal

  Masal Üye

  Katılım:
  19 Haziran 2012
  Mesajlar:
  3.685

  Alfabetik Sıraya Göre Eş Anlamlı Sözcükler


  Eş Anlamlı Kelimeler Alfabetik


  Anlamları aynı, sesleri farklı olan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler denir.

  ..........A...........

  Alfabe-abece

  Abide-anıt

  Acayip-garip

  Acıma-merhamet

  Açıkgöz-kurnaz

  Ad-isim

  Adale-kas

  Adet-tane

  Adıl-zamir

  Adi-bayağı

  Aferin-bravo

  Affetmek-bağışlamak

  Ahenk-uyum

  Akıl-us

  Aksi-ters

  Al –kırmızı

  Alaka –ilgi

  Alaz-alev

  Alelade-sıradan

  Allah-Tanrı

  Ama-fakat

  Ama-kör

  Amaç-erek

  Amade-hazır

  Amale-işçi

  Amel-iş

  Ana-anne

  Anı-hatıra

  Anıt-abide

  Aniden-birden

  Aniden-ansızın

  Anlam-mana

  Anlatım-ifade

  Ant-yemin

  Apse-iltihap

  Araç-vasıta

  Arıza-bozukluk

  Arka-geri

  Armağan-hediye

  Art-arka

  Arzu-istek

  Asır-yüzyıl

  Asil-soylu

  Aş-yemek

  Aşırmak-çalmak

  Ata-cet

  Atak-girişken

  Atamak-tayin etmek

  Atölye-işlik

  Avare-serseri(aylak)

  Ayakyolu-hela(WC)

  Aylak-serseri

  Ayraç-parantez

  Ayrıcalık-imtiyaz

  Aza-üye

  Acemi-toy

  Adalet-hak

  Aka-büyük

  Aleni-açık

  Ara-fasıla

  Ayakkabı-pabuç

  ........B.............

  Bağışlamak –affetmek

  Bağnaz-yobaz

  Bakış-nazar

  Barış-sulh

  Basımevi-matbaa

  Basit-yalın

  Başkaldırı-isyan

  Başkan-reis

  Başkent-başşehir

  Başvuru-müracaat

  Batı-garp

  Bayağı-adi

  Bayındır-mamur

  Bayındırlık-imar

  Baytar-veteriner

  Bazen-kimi

  Bedava-parasız

  Beden-gövde

  Beğeni-zevk

  Belde-şehir

  Belge-vesika

  Bellek-hafıza

  Bencil-egoist

  Benlik-kişilik

  Beraber-birlikte

  Bereket-bolluk

  Berrak-duru

  Besin-gıda

  Beyanat-demeç

  Beyaz-ak

  Beygir-at

  Beyhude-boşuna

  Biçare-zavallı

  Biçim-şekil

  Bilakis-tersine

  Bilgin-alim

  Bilgisiz-cahil

  Bilhassa-özellikle

  Bilim-ilim

  Bilgisiz-cahil

  Bilinç-şuur

  Bina-yapı

  Birden-ani

  Birdenbire-aniden

  Birey-fert

  Biricik-tek

  Bitki-nebat

  Boylam-meridyen

  Bozkır-step

  Bucak-nahiye

  Buğu-buhar

  Buhran-bunalım

  Buyruk-emir

  Büro-ofis (yazıhane)

  Bacı-kız kardeş

  Baş-kafa

  ........C.........

  Cahil-bilgisiz

  Caka-gösteriş

  Camekan-vitrin

  Canlı-diri

  Cazibe-çekim

  Cehalet-bilgisizlik

  Celse-oturum

  Cenk-savaş

  Cenup-güney

  Cerahat-irin

  Cerrah-operatör

  Cesur-yürekli

  Cet-ata

  Cevap-yanıt

  Ceviz-koz

  Cılız-sıska

  Ciddi-ağırbaşlı

  Cihaz-aygıt

  Cihet-yön

  Cilt-ten

  Cimri-pinti

  Cimri-hasis

  Cin-tür

  Civar-yöre

  Cömert-eli açık

  Cümle-tümce

  Cılız-sıska

  Ciddi-ağırbaşlı

  Cihaz-aygıt

  Cihet-yön

  Cilt-ten

  Cimri-pinti

  Cimri-hasis

  Cins-tür

  Civar-yöre

  Cömert-eli açık

  Cümle-tümce

  ..........Ç..........

  Çabuk-acele

  Çağ-devir

  Çağdaş-modern-uygar

  Çağrı-davet

  Çayır-davet

  Çehre-yüz

  Çeşit-tür

  Çeviri-tercüme

  Çığlık-feryat

  Çılgın-deli

  Çizelge-cetvel

  Çoğunluk-ekseriyet

  Çok-fazla

  Çamur-balçık

  Çare-deva

  ........D...........

  Dahil-iç

  Daimi-sürekli

  Darbe-vuruş

  Dargın-küs

  Darılmak-küsmek

  Davet-çağrı

  Defa-kez

  Değer-kıymet

  Değerli-kıymetli

  Değnek-sopa

  Deli-çılgın

  Delil-kanıt

  Deneme-tecrübe

  Denetim-kontrol

  Deney-tecrübe

  Deprem-zerzele

  Dergi-mecmua

  Derhal-hemen

  Deri-ten

  Derslik-sınıf

  Devamlı-sürekli

  Devinim-hareket

  Devir-çağ

  Devir-tur

  Devre-dönem

  Dışalım-ithalat

  Dışsatım-ihracat

  Diğer-başka

  Dil-lisan

  Dilbilgisi-gramer

  Diri-canlı

  Dize-mısra

  Doğa-tabiat

  Doğal-tabii

  Doğu-şark

  Doktor-hekim

  Donuk-mat

  Doruk-zirve

  Dönemeç:viraj

  Döşek:yatak

  Duru:berrak

  Durum:vaziyet

  Duygu:his

  Düş:rüya

  Düşünce:fikir

  Düzen:seviye

  Düzmece:sahte

  Düzyazı:nesir

  Dilek:istek

  Dizi:sıra

  Dost:arkadaş


  ........E.........

  Ebat: boyut

  Ebedi: sonsuz

  Ebeveyn. Ana-baba

  Edat: ilgeç

  Efe: zeybek

  Egoist:bencil

  Ehemmiyet:önem

  Ek. İlave

  Eklem: mafsal

  Ekonomi : iktisat

  Elbise: giysi

  Emir: buyruk

  Emniyet: güvenlik

  Ender: nadir

  Endişe :kaygı

  Endüstri:sanayi

  Enkaz: yıkıntı

  Enlem: paralel

  Entari: giysi

  Enteresan: ilginç

  Erek: amaç

  Esas: temel

  Eser: yapıt

  Esir: tutsak

  Etki: tesir

  Etraf: çevre

  Evvel: önce

  Eylem: fiil

  Eylemsi: fiilimsi

  Ev: konut

  Edebiyat: yazın

  Eda: verme

  ........F.......

  Faaliyet: etkinlik

  Fakat: ama-lakin

  Fakir: yoksul-fukara

  Faktör-unsur

  Fare-sıçan

  Fark-ayrım

  Fasıla-ara

  Fayda-yarar

  Fazla-çok

  Fena-kötü

  Fert-birey

  Feza-uzay

  Fiil- eylem

  Fikir-düşünce

  File-ağ

  Füze-roket

  Felç-nüzul

  Fer-ışık

  Faiz-nema

  ........G.........

  Garip-acayip

  Garp-batı

  Gaye-amaç

  Gayret-çaba

  Gebe-hamile

  Gelecek-istikbal-ati

  Gelenek-anane

  Gene-yine

  Genel-umumi

  Geri-art

  Gıda-besin

  Giysi-elbise

  Giz-sır

  Gizli-saklı

  Görev-vazife

  Gövde-beden

  Gramer-dilbilgisi

  Güç-kuvvet-zor

  Güçlü-kuvvetli

  Güldürü-komedi

  Gülünç-komik

  Güney-cenup

  Güven-itimat

  Güz-sonbahar

  Gözlem-rasat

  Gökyüzü-sema

  Gezmek-dolaşmak
   
 2. Masal

  Masal Üye

  Katılım:
  19 Haziran 2012
  Mesajlar:
  3.685
  Cevap: Alfabetik Eş Anlamlı Sözcükler

  ..........H........

  Hal-durum

  Halbuki-oysa

  Ham-olmamış

  Hane-ev

  Hareket-devinim

  Hariç-dış

  Harp-savaş

  Hasis-cimri-pinti

  Hasret-özlem

  Hassas-duygulu

  Hatıra-anı

  Hayal-düş

  Hayat-yaşam

  Haysiyet-onur

  Hediye-armağan

  Hekim-doktor

  Hela-tuvalet-wc

  Hemen-derhal

  Hiddet-öfke

  Hikaye-öykü

  Hisse-pay

  Hudut-sınır

  Hususi-özel

  Hür-özgür

  Hısım-akraba

  Hasım-düşman

  Hareket-devinim

  Hadise-olay

  .........I.........

  Ilıca-kaplıca

  Irak-uzak

  Irgat-rençber

  Irk-soy

  Ira- karakter

  Irmak-nehir

  .........İ..........

  İcat-buluş

  İç-dahil

  İçten-samimi

  İdare-yönetim

  İhracat-dışsatım

  İhtiyar-yaşlı

  İhtiyaç-gereksinim

  İkaz-uyarı

  İktisat-ekonomi

  İlave-ek

  İlgeç-edat

  İlgi-alaka

  İlginç-enteresan

  İlim-bilim

  İmar-bayındır

  İmkan-olanak

  İsim-ad

  İskemle-sandalye

  İthalat-dışalım

  İtibar-saygınlık

  İtimat-güven

  İtina-özen

  İzah-açıklama

  İdadi-lise

  İlan-duyuru

  İlişki-münasebet-temas

  İmtihan-sınav

  ..........J..........

  Jeoloji-yer bilimi

  ......K........

  Kabiliyet-yetenek

  Kabus-karabasan

  Kafa-baş

  Kafi-yeter

  Kafiye-uyak

  Kalite-nitelik

  Kalp-yürek

  Kamu-halk

  Kanıt-delil

  Kapital-anamal-sermaye

  Kanun-yasa

  Kara-siyah

  Karşın-rağmen

  Karşıt-zıt

  Kas-adale

  Katı-sert

  Kati-kesin

  Kayıp-yitik

  Keder-acı

  Kelime –sözcük

  Kenar-kıyı

  Kent-şehir

  Kere-defa-kez

  Kesin- kati

  Kırmızı-al

  Kıyı-sahil

  Kir-pislik

  Kirli-pis

  Kişi-şahıs

  Kocaman-iri

  Komedi-güldürü

  Komik-gülünç

  Kontrol-denetim

  Konuk-misafir

  Konut-ev

  Koşul-şart

  Kural-kaide

  Kuruluş-müessese-kurum

  Kuşku-şüphe

  Kutsal-mukaddes

  Kuvvet-güç

  Kuzey-şimal

  Küme-grup

  Küs-dargın

  Kılavuz-rehber

  Kolay-basit

  ......L......

  Laf-söz

  Lahza-an

  Lider-önder

  Lisan-dil

  Lüzumlu-gerekli

  Lüzumsuz-gereksiz

  Lal-dilsiz

  Lama-deve

  Lafazan-geveze

  .......M.........

  Mabet-tapınak

  Macera-serüven

  Mafsal-eklem

  Mağlup-yenik

  Mahalli-yerel

  Mahcup-utangaç

  Mahluk- yaratık

  Mahpushane-hapishane

  Mahsul-ürün

  Mana-anlam

  Manzara-görünüm

  Matbaa-basımevi

  Matem-yas

  Mebus-milletvekili

  Mecbur-zorunlu

  Mecmua-dergi

  Medeni-uygar

  Medeniyet-uygarlık

  Mektep-okul

  Melodi-ezgi

  Menfaat-çıkar

  Menfi-olumsuz

  Menkul-taşınır

  Meridyen-boylam

  Mesafe-ara

  Mesela-örneğin

  Mesele-sorun

  Mesken-konuk

  Meslek-iş

  Mesul-sorumlu

  Mesut-mutlu

  Meşhur-ünlü

  Meşrubat-içecek

  Mevcut-var

  Meydan-alan

  Millet-ulus

  Milletvekili-mebus

  Milli-ulusal

  Misafir-konuk

  Misal-örnek

  Misli-katı

  Muavin-yardımcı

  Muharebe-savaş

  Muhtelif-çeşitli

  Muştu-müjde

  Müessese-kurum-kuruluş

  Mühim-önemli

  Mükafat-ödül

  Müsabaka-yarışma

  Müsait-uygun

  Müspet-olumlu

  Müstahsil-üretici

  Müstakil-bağımsız

  Müşteri-alıcı

  Merkep-eşek

  Mani-engel

  Mübarek-kutsal

  Muallim-öğretmen

  Mektup-name

  Merasim-tören

  ......N..........

  Nadir-ender

  Nakil-atama-taşıma

  Nasihat-öğüt

  Nebat-bitki

  Neden-sebep

  Nefes-soluk

  Nehir-ırmak

  Nem-rutubet

  Nesil-kuşak

  Nesir-düzyazı

  Neşe-sevinç

  Netice-sonuç

  Nispet-oran

  Nitelik-kalite

  Noksan-eksik

  Numune-örnek

  Nutuk-söylev

  Nakit-para-akça

  Nakliyeci-taşımacı

  Namzet-aday

  ......O.......

  Okul-mektep

  Olanak-imkan

  Olası-mümkün

  Olay-vaka

  Olumlu-müspet

  Olumsuz-menfi

  Onarım-tamir

  Onay-tasdik

  Onur-şeref

  Oran-nispet

  Otlak-mera

  Oy-rey

  Ozan-şair

  .......Ö.........

  Öbek-grup

  Öbür-diğer

  Ödenti-aidat

  Ödlek-korkak

  Ödül-mükafat

  Ödün-taviz

  Öfke-hiddet

  Öğe-unsur

  Öğrenci-talebe

  Öğrenim-tahsil

  Öğüt-nasihat

  Ömür-hayat-yaşam

  Önce-evvel

  Önder-lider

  Önemli-mühim

  Öneri-teklif

  Önlem-tedbir

  Örgüt-teşkilat

  Örneğin-mesele

  Örnek-misal

  Öteki-diğeri

  Ötürü-dolayı

  Öykü-hikaye

  Özel-hususi

  Özen-itina

  Özgün-orijinal

  Özgür-hür

  Özlem-hasret

  ......P.......

  Pabuç-ayakkabı

  Pasif-edilgen

  Pinti-cimri

  Pis-kirli

  Politika-siyaset

  ........R.......

  Rağmen-karşın

  Rastlantı-tesadüf

  Rey-oy

  Rutubet-nem

  Rüya-düş

  Rüzgar-yel

  Problem-sorun

  Rüştiye-ortaokul
   
 3. Masal

  Masal Üye

  Katılım:
  19 Haziran 2012
  Mesajlar:
  3.685
  Cevap: Alfabetik Eş Anlamlı Sözcükler

  .......S.......

  Sade-yalın

  Sağlık-sıhhat

  Saha-alan

  Sahil-kıyı-yalı

  Saldırı-hücum

  Samimi-içten

  Sanayi-endüstri

  Sandalye-iskemle

  Savaş-harp

  Saz-çalgı

  Sebep-neden

  Sene-yıl

  Sermaye-kapital

  Serüven-macera

  Sıçan-fare

  Sıhhat-sağlık

  Sır-giz

  Sima-yüz

  Siyah-kara

  Siyaset-politika

  Son-nihayet

  Sonuç-netice

  Sorun mesele

  Soylu-asil

  Sömestri-yarıyıl

  Söylev-nutuk

  Sözcük-kelime

  Sulh-barış

  Suni-yapay

  Surat-yüz

  Sürat-hız

  Sürekli-devamlı

  Sevinç-mutluluk

  Sınıf-derslik

  Sonbahar-güz

  Sorumluluk-mesuliyet

  Sözlük-lügat

  Sınav-imtihan

  ......Ş.........

  Şafak-tan

  Şahıs-kişi

  Şahit-tanık

  Şair-ozan

  Şans-talih

  Şark-doğu

  Şart-koşul

  Şayet-eğer

  Şef-lider-önder

  Şehir-kent

  Şekil-biçim

  Şen-neşeli

  Şeref-onur

  Şöhret-ün

  Şuur-bilinç

  Şüphe-kuşku

  Şaka-latife

  ......T.........

  Tabiat-doğa

  Tabii-doğal

  Tabip-hekim-doktor

  Talebe-öğrenci

  Talih-şans

  Tamir-onarım

  Tane-adet

  Tanık-şahit

  Tanım-tarif

  Tapınak-mabet

  Taraf-yan

  Tarım-ziraat

  Tarif-tanım

  Tasdik-onay

  Tebrik-kutlama

  Tecrübe-deney

  Tedbir-önlem

  Teklif-öneri

  Tekrar-yine

  Temel-esas

  Tercüme-çeviri

  Tertip-düzen

  Tesadüf-rastlantı

  Tesir-etki

  Toplum- cemiyet

  Tören –merasim

  Tuhaf-garip

  Tutsak-esir

  Tuvalet-hela

  Tüm-bütün

  Tümör-ur

  Tümce-cümle

  Tren-şimendifer-katar

  Tartışma-münakaşa

  ......U.......

  Uçurum-yar

  Ufak-küçük

  Uğraş-iş

  Ulu-yüce

  Ulus-millet

  Umumi-genel

  Umut-ümit

  Unsur-öğe

  Us-akıl

  Uyarı-ikaz

  Uygar-medeni

  Uyum-ahenk

  Uzak-ırak

  Uzay-feza

  Uçak-tayyare

  Usta-ehil

  .......Ü......

  Ümit-umut

  Ünlü-meşhur

  Ürün-mahsul

  Üye-aza

  Ülke-diyar-memleket

  Ülkü-ideal

  Üleş-pay

  Ürem-faiz

  ......V......

  Vaka-olay

  Vakit-zaman

  Varlıklı-zengin

  Vasıta-araç

  Vatan-yurt

  Vazife-görev

  Vaziyet-durum

  Vesika-belge

  Viraj-dönemeç

  Vücut-gövde

  Vilayet-il

  Veteriner-baytar

  ......Y.......

  Yalın-sade

  Yan-taraf

  Yanıt-cevap

  Yapay-suni

  Yapıt-eser

  Yar-uçurum

  Yaratık-mahluk

  Yardımcı-muavin

  Yargıç-hakim

  Yarıyıl-sömestri

  Yas-matem

  Yasa-kanun

  Yaş-ıslak

  Yaşam-hayat-ömür

  Yaşlı-ihtiyar

  Yazı-ova

  Yazım-imla

  Yekün-toplam

  Yel-rüzgar

  Yerel-mahalli

  Yetenek-kabiliyet

  Yıl-sene

  Yine-tekrar

  Yitik-kayıp

  Yoksul-fakir-fukara

  Yöntem-metot

  Yurt-vatan

  Yüce-ulu

  Yürek-kalp

  Yüz-surat-sima-çehre

  Yüzyıl-asır

  Yemek-aş

  .....Z.....

  Zaman-vakit

  Zarar-ziyan

  Zengin-varlıklı

  Zeybek-efe

  Zıt-karşıt

  Ziraat-tarım

  Ziyan-zarar

  Zor-güç

  Zorunlu-mecburi

  Zırnık-metelik

  Zehir-agu

  Zabit-subay
   
 4. Misafir

  Misafir Ziyaretçi

  ödev

  yha 6 sınfa gıdem 600 tane es ve zıt anlamlı soru bup deftere anlamıyla yazxcaz sure 1 gun yha su anda zorlanıorum kım yapabilir
   
 5. Misafir

  Misafir Ziyaretçi

  Cevap: Alfabetik Eş Anlamlı Sözcükler

  çok iyi 10 tane eş anlamlı kelime aradım hepsini buldum